Citrix Provisioning 7.1x Administration (CXD-310 Part 2)

På denna XenApp- och XenDesktop-kurs lär du dig om arkitekturen, kommunikationen och processerna som med Provisioning Services lägger grunden till lyckade arbeten med farnhantering och utrullningar.

Improve your Citrix Virtual Apps and Desktops image management and performance with Citrix Provisioning. Learn to install and configure a highly available Citrix Provisioning farm according to leading practices. In this course you will learn about the architecture, communication, and processes that make up Citrix Provisioning to be successful with deploying and managing a farm.

Manage and integrate vDisks and target devices with Citrix Virtual Apps and Desktops for easy rollback, upgrades, and performance of Virtual Delivery Agent machines. At the end of this course you will be able to install, configure and manage the Provisioning Services solution.

Programversion och certifiering

Kursen uppdateras halvårsvis till den senaste versionen på marknaden (Current Release). Den är förberedande för Professional-certifieringen CCP - Virtualization.

Certifieringen mappar dock mot Long Time Service Release (LTSR), och testet kan därför vara något mindre uppdaterat än kursen.

Förkunskaper

Foundational knowledge of Citrix Virtual Apps and Desktops 7.1x. Citrix recommends students prepare for
this course by taking the following course:
Citrix Virtual Apps and Desktops 7 - Administration On-Premises and in Citrix Cloud

Ämnesområden

 Module 1: Advanced Provisioning with Provisioning Services

 • Getting started with Provisioning Services
 • Provisioning Services Architecture

Module 2: Provisioning Services Infrastructure

 • Cloud Connector Architecture
 • The PVS serverrole
 • The Farm database
 • The vDisk Store

Module 3: Streaming the vDisk

 • Introduction to vDisks
 • Machine preparation
 • Streaming vDisks
 • Boot methods

Module 4: Target Devices

 • Introduction to target devices
 • DataI/O
 • Handling persistent and non-persistent data

Module 5: Integrating Provisioning Services with Citrix Virtual Apps and Desktops

 • Citrix Virtual Apps and Desktops Setup Wizard
 • Device Collections
 • Published Apps and Desktops
 • Using Provisioning Services with Citrix Virtual Apps and Desktops

Module 6: Provisioning Services Redundancy

 • Farm component redundancy
 • Store redundancy
 • Database redundancy

Module 7: Supporting Provisioning Services

 • Performing updates
 • Auditing and support
 • vDisk imagining
 • Migrating vDisk images
 • Troubleshooting

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 20 950,00 kr

exklusive moms

Längd 2 dagar
Kurskod CXD-304
Boka kursen

Välj ort och kursstart

lc LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning.

19 september

21 november

Kunduppgifter