Diplomerad projektledare

En grundläggande projektledarkurs är för många fullt tillräcklig för att utvecklas. Men du som söker mer inspiration och verkligen vill växa i din yrkesroll behöver en både bredare och djupare utbildning. Vi erbjuder nu ett heltäckande kursutbud med tillhörande diplomering.

I samarbete med våra erfarna kursledare från Baseline Management AB har vi utvecklat ett diplomeringsprogram för projektledare. Programmet Diplomerad projektledare riktar sig till dig som vill mer än att gå våra fristående kurser, eller för dig som söker stöd i förberedelserna för att uppnå en internationell projektledarcertifiering hos PMI eller IPMA

Bli diplomerad projektledare

Det är givande och utvecklande att delta i grundläggande utbildningar inom projektledning. För många räcker det långt. För de som vill mer behövs ett bredare och djupare kunskapsinhämtande och inte minst stöd och nya utmaningar när man tillämpar sina kunskaper. Det är kombinationen av nya kunskaper och utvecklande tillämpning som ger den kompetens som leder vidare. Att kompetensutvecklingen valideras med ett kunskapsprov och en redovisning ger en kvalitetsstämpel åt programmet. Som ett kvitto på din nyvunna kompetens är det skönt att få ett värdefullt diplom att stolt sätta på väggen.

Pris 

Paketpris för hela programmet Diplomerad projektledare, dvs 4 kurser, handledning, examination och diplomering (Del A, B samt C) är endast 58 300 kr

Har du genomfört motsvarande kurser tidigare finns möjligheten att delta i handledning, examination och diplomering (Del B samt C). Då betalar du bara 24 900 kr vilket även inkluderar validering av dina kunskaper.

Det går givetvis även bra att köpa kurserna utan handledning, examination och diplomering.

Moms tillkommer med 25%. Ovanstående priser gäller vid förköp av utbildning och kan inte kombineras med andra avtal eller rabatter. Ej utnyttjade kursdagar återbetalas ej. Första kurs måste påbörjas inom 6 månader från beställning. Väljer du att köpa kurserna i paket enligt ovan ska kurserna i programmet genomföras inom 365 dagar från första kursstart.

Stegen till diplomering

Del A

Det första steget är att framgångsrikt genomföra följande fyra kurser:

Har du genomfört liknande utbildning finns det möjlighet att efter kursledarens godkännande tillgodoräkna dig denna inom våra projektledarprogram.

Del B

Under en period om 3-6 månader utförs en hemuppgift där kunskaperna tillämpas under handledning. Hemarbetet ska bestå av att utforma en projektplan (för ej påbörjat projekt) eller att göra en heltäckande projektrapport (för pågående projekt). Från och med denna del av programmet medverkar en sponsor från din egen verksamhet (t. ex. närmaste chef). Sponsorn säkerställer att projektplanen eller projektrapporten har verksamhetskoppling. Denna del av programmet består av ett uppstartsmöte, följt av inlämningsuppgifter, ett fysiskt avstämningsmöte och fyra avstämningsmöten per telefon eller e-post med tilldelad handledare. Del B ska påbörjas inom två år från första kursdatum så att dina kunskaper från kurserna är aktuella.  

Del C

För att bli godkänd och diplomerad krävs att du med godkänt resultat skriver ett kunskapsprov samt presenterar och försvarar din hemuppgift inför ett team av erfarna examinatorer. Kunskapsprovet består av flervalsfrågor med möjlighet att motivera angivna svar. Diplomering anordnas en gång per halvår. I samband med examinationen ingår även en diplomeringsmiddag under lite festligare former.

Om kursen

Pris: 58 300,00 kr

exklusive moms

Kurskod AK163

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-440 11 00
E-post: info@addskills.com

Kontakta oss

Har du frågor? Tveka inte att höra av dig till oss!