Kvalitetssäkring och kontroll över hela projektprocessen

Utbilda dig i kvalitetssäkring för att säkerställa projektets framgång och för att behålla kontrollen. Lär dig hur projekt genomförs på ett sådant sätt att risker minimeras, att kvalitetssäkra fortlöpande genom hela projektprocessen och hur en väl genomarbetad ändringsprocedur utarbetas.

Under projektgenomförandet sker styrningen genom cyklist återkommande uppföljning, beslut och omplanering. Effektiva möten underlättar också för projektets genomförande och samarbete.

Du lär dig

Efter kursen har du goda kunskaper i hur man minimerar projektets risker, hur du kvalitetssäkrar projektprocessen, hur du genomför effektiva möten. Du lär dig tekniker och metoder för projektstyrning och hur man skapar bra acceptans- och leveransprocedurer.

Ämnesområden

Kursstart, upplägg, syfte och mål

Kvalitetssäkring

 • Kvalitetssäkring genom hela projektprocessen
 • Övning 1, Vad innebär kvalitetssäkring av projekt?
 • Övning 2, Projektets kvalitetssäkring
 • Acceptans och leveransprocedurer

Ändringshantering

 • Hur man behåller kontrollen över projektet
 • Övning 3, Kvalitetsprofil
 • Övning 4, Granskningsdirektivet
 • Hur man skapar en effektiv ändringsprocedur
 • Övning 5,  Ändringsprocedur

 Mötesteknik

 • Hur man genomför effektiva möten
 • Problemlösande möten
 • Övning 6, Planera Kick-Off
 • Beslutsfattande
 • Övning 7, Beslutsprocessen

 Projektrisker, verktyg

 • Hur man minimerar projektets risker
 • Övning 8, Riskanalys

 Projektuppföljning

Hur man följer upp projekt genom prognoser och trender

 • Övning 9, Uppföljning och rapportering
 • Teknik och metoder för projektstyrning
 • Övning 10, Projektstyrning
 • Återkoppling till dag 1, övning 1

Kursavslut, sammanfattning och diplomering

Målgrupp

Kursen lämpar sig för projektekonomer och personer med ansvar för resurser och kompetens i projekt.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs, men erfarenhet som medarbetare i ett projekt underlättar.

Utbildningsformer

Addskills erbjuder mycket mer än traditionell klassrumsutbildning. Se vilka utbildningsformer som passar just dig!

Addskills kunskapsbank

Ta del av intressanta artiklar, webinars och filmade seminarier.

Anpassad företagsutbildning

Behöver du en utbildning som är anpassad till ditt företags behov? Läs mer om våra anpassade företagsutbildningar.

Om kursen

Pris: 12 900,00 kr

exklusive moms

Längd 2 dagar
Kurskod S155

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-440 11 00
E-post: info@addskills.com

Kontakta oss

Har du frågor? Tveka inte att höra av dig till oss!