Projektledning och Agila metoder

Välkommen till utbildningar som ger dig/er den helhetssyn och de färdigheter som behövs för att hantera framgångsrika projekt med både traditionella och Agila förhållningssätt och metoder.

Utbildningar som riktar sig till t.ex. projektledare, projektmedarbetare, beställare/styrgruppsmedlemmar, produktägare, Scrum Master, Scrum Developer m.m.

När du går en utbildning hos oss möter du pedagoger som tillhör eliten med en gedigen erfarenhet av projekthantering på alla nivåer i en verksamhet. De är både generalister och specialister och verkar som coacher, författare, föreläsare och instruktörer. Tillsammans har de tränat över 30 000 människor från nationella och internationella verksamheter i både offentlig och privat sektor.

Vad säger tidigare deltagare?

Anpassad företagsutbildning

Behöver du en utbildning som är justerad till ditt företags behov? Är ni flera som behöver samma utbildning? Vill ni välja datum och tid helt själva? Vi erbjuder företagsutbildning helt anpassad efter era behov!

Inspireras av Niklas Laudon!

Låt dig och dina kollegor inspireras av föreläsningen Framgång över tid av och med Niklas Laudon. Med sin föreläsning belyser Niklas framgångsfaktorer i förändringsarbete med en enkelhet som är både rolig och insiktsfull. 

Kurser inom Projektledning och Agila metoder

Filtrera:

Ämnen Rensa

Kursort

Jag är klar

Projektledning i IT-projekt Populär

3 dagar

20450 kr

Kod: AK103

Datum: 26 mars, 9 april, 2 maj, 14 maj, fler

Vi är stolta över att kunna säga att 10 000 projektledare har gått denna utbildning sedan starten. En utbildning som ger dig som projektledare den grund, orientering och helhetssyn som behövs för att kunna axla rollen som projektledare och driva framgångsrika projekt. Läs mer

Stockholm 26 mars, 2 maj, 28 maj, 11 juni, 2 juli
Göteborg 26 mars, 9 april, 2 maj, 28 maj, 11 juni, 11 juni, 2 juli, 2 juli
Malmö 26 mars, 2 maj, 14 maj, 28 maj, 11 juni, 2 juli, 2 juli
Linköping 26 mars, 2 maj, 28 maj, 11 juni, 2 juli

Certifierad Scrum Master Populär

2 dagar

18950 kr

Kod: AK123

Datum: 7 mars, 22 mars, 2 maj, 17 maj, fler

Det agila projektramverket Scrum har kraften att transformera din projektstyrning oavsett vilken industri och organisation du är aktiv inom. Faktum är att 66 av alla företag använder Scrum eller liknande varianter idag för sina projekt. Läs mer

Göteborg 7 mars, 22 mars, 2 maj, 17 maj, 28 juni, 23 augusti
Stockholm 22 mars, 17 maj, 28 juni, 23 augusti
Umeå 22 mars, 17 maj, 28 juni, 23 augusti
Malmö 22 mars, 17 maj, 28 juni, 23 augusti

Ledarskap i IT-projekt

3 dagar

20450 kr

Kod: AK104

Datum: 9 april, 7 maj, 21 maj, 18 juni, fler

Ett framgångsrikt projektledarskap bygger på bra metodkompetens och ett kommunikativt, tydligt personligt ledarskap. I den här kursen utvecklar du din kommunikativa förmåga i syfte att bli förstådd och förstå andra så att du kan leda ditt projekt till framgång. Läs mer

Stockholm 9 april, 18 juni, 13 augusti
Göteborg 9 april, 7 maj, 18 juni, 13 augusti
Malmö 9 april, 21 maj, 18 juni, 13 augusti
Linköping 9 april, 18 juni, 13 augusti

Praktisk Förändringsledning

2 dagar

13950 kr

Kod: AK201

Datum: 19 mars, 16 april, 28 maj, 18 juni

Dagens arbetsliv innebär ständiga förändringar och det är en krävande utmaning att driva förändringsprojekt, men med rätt verktyg och kunskap är det roligt och stimulerande. Den här kursen hjälper dig att driva förändringsprocesser så att så många som möjligt följer med in i förändringen med entusiasm och positiv energi och att övervinna det motstånd som försvårar eller till och med förhindrar nödvändiga förändringar. Läs mer

Stockholm 19 mars, 18 juni
Göteborg 19 mars, 16 april, 18 juni
Malmö 19 mars, 16 april, 28 maj, 18 juni
Linköping 19 mars, 18 juni

Framgångsrik projektdeltagare

1 dagar

6950 kr

Kod: AK105

Datum: 12 april, 31 maj, 11 juni

För att arbete i projektform ska bli framgångsrikt krävs att hela projektgruppen fungerar väl tillsammans. Den här kursen ger dig grundkunskaper om projektarbetsformen och vad som förväntas av dig som projektdeltagare. Läs mer

Stockholm 12 april, 11 juni
Göteborg 12 april, 11 juni, 11 juni
Malmö 12 april, 31 maj, 11 juni
Linköping 12 april, 11 juni

Kanban Fundamentals

2 dagar

17450 kr

Kod: AK122

Datum: 22 mars, 19 april, 15 maj

Kanban är en metod som avser att identifiera, prioritera och åtgärda moment i en process för att exempelvis få ett agilt projekt att flyta på effektivt. Kursen fokuserar på att ge dig de grundläggande verktygen för att komma igång med Kanban och därigenom driva de viktigaste förändringarna i ert arbetssätt. Den tar även upp hur Kanban kan kombineras med andra agila metoder. Läs mer

Malmö 22 mars, 15 maj
Göteborg 19 april, 15 maj
Stockholm 15 maj
Linköping 15 maj

Projektledning med agila metoder

2 dagar

13950 kr

Kod: AK121

Datum: 3 maj, 31 maj

Denna kurs har som mål att klargöra vad agila arbetssätt innebär och hur de bäst kan tillämpas både i projekt, förvaltning och vanligt kontorsarbete. Läs mer

Göteborg 3 maj, 31 maj
Stockholm 31 maj
Malmö 31 maj
Linköping 31 maj

Grundläggande ekonomi för Ledare

2 dagar

13950 kr

Kod: AK310

Datum: 12 april

Kursen riktar sig till dig som arbetar som ledare eller chef och som vill förstärka dina grundläggande kunskaper inom ekonomi. Läs mer

Stockholm 12 april
Göteborg 12 april
Malmö 12 april
Linköping 12 april

Praktisk Förhandlingsteknik

2 dagar

13950 kr

Kod: AK402

Datum: 11 juni

Förhandla är något du ständigt gör i vardagen, vare sig du tänker på det eller inte, som en naturlig del av de flesta yrkesroller. Det kan vara att komma överens om resurser i ett projekt, om justering av villkor med en leverantör eller förhandling om lön med din chef. Om du är medveten om hur du agerar och vad du vill uppnå får du ett bättre resultat. Den här kursen ger dig verktyg för att lyckas bättre! Läs mer

Stockholm 11 juni
Göteborg 11 juni
Malmö 11 juni
Linköping 11 juni

Att beställa, stödja och utvärdera ett projekt

1 dagar

7950 kr

Kod: AK102

Datum: 4 juni

Den högsta beslutsnivån i projekt är beställaren, vars uppgift bl.a. är att bedöma projektförslag utifrån strategisk betydelse och lönsamhet, förankra och stödja projekt i organisationen. Beställaren beslutar t.ex. om initiering, start, hanterar ändrade förutsättningar löpande i projektet, beslutar om avslut och ansvarar för att mäta projektets effekter. Läs mer

Stockholm 4 juni
Göteborg 4 juni
Malmö 4 juni
Linköping 4 juni

Preparandkurs inför PMP-certifiering

2 dagar

13950 kr

Kod: AK162

Datum: Kursen hålls på begäran

Denna kurs förbereder dig inför certifieringstestet Project Management Professional PMP , från Project Management Institute PMI . Kursen ger förståelse om certifieringsprocessen, vilka områden som testet täcker och till vilken kunskapsnivå, hur testet är utformat med frågor och vanliga fallgropar. Läs mer

Preparandkurs inför IPMA-certifiering

2 dagar

13950 kr

Kod: AK161

Datum: Kursen hålls på begäran

Kursen förbereder dig inför IPMA-certifiering genom att ge förståelse om certifieringsprocessen, vilka områden som testet täcker och till vilken kunskapsnivå, hur testet är utformat med frågor och vanliga fallgropar. Läs mer

Agilt ledarskap med Lean

2 dagar

13950 kr

Kod: AK309

Datum: Kursen hålls på begäran

I en föränderlig värld ställs nya krav på chefer och ledare. När förändring och nya förutsättningar tidigare varit tillfälliga utmaningar, är behovet av en adaptiv och smidig organisation idag en del av vardagen. Läs mer

Professional Scrum Developer

3 dagar

24000 kr

Kod: A125

Datum: Kursen hålls på begäran

Hur ser det ut i praktiken när man jobbar i tvåveckorssprintar, utan överlämningar eller minivattenfall? Hur hänger det här med arkitektur och test ihop med Scrum? Hur uppstår kraven och hur hanterar vi dem egentligen? Läs mer

Planera och följa upp projekt med Microsoft Project 2010/2013

2 dagar

11450 kr

Kod: AK140

Datum: Kursen hålls på begäran

Med Microsoft Project får du ett bra verktyg för att planera och följa upp projekt. Kursen lär dig att hantera resurser, aktiviteter och budget. Du kan lägga upp, uppdatera och göra enkel uppföljning i ett projekt. Vi går igenom hur du, både grafiskt och i text, ser effekterna av förändringar i projekt och hur du kan skriva ut dina projektplaner. Läs mer

Avancerade funktioner och analyser i Microsoft Project 2010/2013

2 dagar

11450 kr

Kod: AK141

Datum: Kursen hålls på begäran

Kursen ger dig fördjupade kunskaper om Microsoft Project. Du kan göra egna beräkningar och dra full nytta av informationen i Project. Du kan arbeta med flera projekt som utnyttjar samma resurser och du kan göra analys av data i Excel. Dessutom får du en djupgående kunskap i olika utskriftsalternativ och anpassningar. Läs mer

Prince 2 Practitioner

2 dagar

12900 kr

Kod: AK131

Datum: Kursen hålls på begäran

The PRINCE2 Practitioner course will provide delegates with a detailed knowledge of the PRINCE2 methodology including the seven processes, seven themes and seven principles central to running a project using the PRINCE2 method. Läs mer

Prince2 Foundation

3 dagar

17900 kr

Kod: AK130

Datum: Kursen hålls på begäran

The PRINCE2 Foundation course will provide delegates with a detailed knowledge of the PRINCE2 methodology including the seven processes, seven themes and seven principles central to running a project using the PRINCE2 method.The successful completion of the Foundation exam will give the delegate a recognized Foundation qualification. Läs mer

Scrum för produktägare

2 dagar

13950 kr

Kod: AK124

Datum: Kursen hålls på begäran

Den här kursen vänder sig till dig som redan är eller på väg att bli Produktägare. Läs mer