Vinnande ledarskap

Lär dig att organisera, leda och utveckla människor samt få en förståelse för hur du kan anpassa ditt ledarskap för att nå resultat. Kursen ger dig konkreta metoder och verktyg som hjälper dig att driva en operativ verksamhet på ett affärsmässigt och professionellt sätt. Du tar med dig ett bättre självförtroende i din roll som chef och en förstärkt förmåga att motivera, engagera och inspirera människor att prestera. 

Denna ledarskapskurs håller ett högt tempo och varvar teori, gruppdiskussioner och situationsövningar med personlig återkoppling. För att få maximal inlärningseffekt har kursen en upplevelsebaserad metodik som bygger på verklighetsnära övningar med hög igenkänningsfaktor för frågor som du ställs inför som chef, exempelvis sätta upp spelregler, genomföra coaching- och feedback-samtal samt att lämna negativa besked. Kursledaren anpassar övningarna efter deltagarnas verkliga behov.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar som chef. Du vill förstärka och utveckla ditt ledarskap och din förmåga att leda grupper och medarbetare på ett professionellt och trovärdigt sätt. Kursens praktiska inriktning ger dig verktygen för att kommunicera bättre och ökar ditt självförtroende i chefsrollen.

Ämnesområden

 • Förhållningssätt för ledare och chefer - vilka förväntningar finns på dig
 • Önskade och oönskade beteenden i en organisation
 • Motivation och behov - bakomliggande faktorer för att skapa motivation och engagemang i en grupp
 • Snabb och effektiv uppföljning som ger dig omedelbar effekt
 • Spelregler - vikten av tydliga spelregler för ett gott ledarskap
 • Grunder i att leda din verksamhet i förändring - direkt eller på distans
 • Grunder om mänskligt beteende och reaktionsmönster vid förändringar
 • SMARTA mål - konkreta mål kräver att du gör noggranna formuleringar
 • Coachningssamtal - hur motivera och utveckla dina duktiga medarbetare i vardagen?
 • Effektiv kommunikation - använd språk och röst maximalt, i både tal och skrift
 • Metod för att värdera situationer och välja rätt strategi
 • Konstruktiv feedback - hur genomför du feedbacksamtal effektivt och trovärdigt?
 • Hur du delger negativa besked på ett professionellt och effektivt sätt
 • Situationsanpassa ditt ledarskap - när ska du använda vilket ledarskapsverktyg?
 • Hantera invändningar, klagomål och konflikter
 • Praktiska råd och kursdeltagarnas frågor

Om kursen

Pris: 24 900,00 kr

exklusive moms

Längd 3 dagar
Kurskod AK303

KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-440 11 00
E-post: info@addskills.com

Anpassad företagsutbildning

Behöver du en utbildning som är anpassad till ditt företags behov? Läs mer om våra anpassade företagsutbildningar.