Självledarskap -Bli din egen ledare

Vill du satsa på att utveckla det viktigaste ledarskapet i ditt liv, då ska du utveckla ditt självledarskap. Personer som jobbar med detta uppger att de når sina mål i högre utsträckning än andra, de mår bättre och de har större kontroll på sina liv. Man är helt enkelt inte lika beroende av hur omgivningen är runt omkring en.

Utifrån organisationers perspektiv har aldrig självledarskapet hos sina medarbetare varit viktigare än nu då många organisationer ställer höga krav på att medarbetarna tar egna beslut och tar ett starkt eget ansvar. Forskningen visar att organisationer som utvecklar medarbetarna till starka ”self-leaders” får en organisation med fokus på mål, kreativitet, energi och hållbarhet.

Utbildningen pågår under 2 dagar och syftar till att utveckla deltagarna till att bli starka självledare i sitt arbetsliv och i sitt liv överlag. Du kan vara medarbetare eller ledare, eftersom självledarskapet behövs på alla nivåer.

Ur innehållet

Dag 1

 • Vad står jag i dag och vart är jag på väg
 • Vilka är mina styrkor och utvecklingssidor
 • Hur påverkas jag av min omgivning
 • Vanor – vad resulterar dessa i
 • Samarbeten med andra
 • Mina mål
 • Motivation och drivkrafter

Dag 2

 • Mina fällor
 • Hanterar och leder mig själv till mina mål
 • Fyller på med energi
 • Hanterar förändringar
 • Mind-set för utveckling – så optimerar du din inlärning
 • Optimala beslut
 • Vad krävs för att jag ska kunna utöva mitt självledarskap på mitt arbete

Målgrupp och förkunskaper

Den här utbildningen vänder sig till både medarbetare och ledare som vill öka sitt självledarskap. Inga förkunskaper krävs.

Vidareutbildning

För dig som vill utveckla ditt självledarskap ytterligare erbjuder vi utbildningen Mentalt stark och framgångsrik – vill du veta hur, med fokus på mental träning. Det spelar ingen roll i vilken ordning man går dessa utbildningar. För ledare kan utbildningen Hälsostrategisk ledarskap och verksamheter vinner kombineras med denna med stor fördel.

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 13 950,00 kr

exklusive moms

Längd 2 dagar
Kurskod AK318
Boka kursen

Välj ort och kursstart

13 februari

23 april

4 juni

Kunduppgifter