Situationsanpassa ditt ledarskap

Under kursen förstärker du din förmåga att utöva ett situationsanpassat ledarskap. Du får en djupare förståelse för hur du värderar situationer och hur du anpassar ditt ledarskap utifrån det. Du får kunskaper om individens behov, gruppdynamiska processer och gruppens mognadsprocess. Fokus ligger på att lära dig att hitta rätt tillvägagångssätt för varje situation.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som är chef idag. Du vill förstärka din förmåga att värdera situationer, tillämpa ledarskapmodeller samt anpassa ditt ledarskap efter situationen.

Förkunskaper

Du har erfarenhet som ledare.

Ämnesområden

  • Repetition av strategier och ledarskapsmodeller från föregående kurs
  • Förhållningssätt för ledare och chefer vid ett situationsanpassat ledarskap
  • Fördjupning i beteendevetenskap och mänskligt beteende
  • Metoder för värdering av situationer
  • Vinn tid för eftertanke och förberedelser
  • Situationsanpassat ledarskap, när använda vilket ledarskapsverktyg
  • Gruppdynamik och processen för gruppens mognad
  • Praktiska ledarskapssituationer med olika förutsättningar och personlig återkoppling

Om kursen

Pris: 13 950,00 kr

exklusive moms

Längd 2 dagar
Kurskod AK307

KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-440 11 00
E-post: info@addskills.com

Anpassad företagsutbildning

Behöver du en utbildning som är anpassad till ditt företags behov? Läs mer om våra anpassade företagsutbildningar.