Leda utan att vara chef (det informella ledarskapet)

Brukar du få arbetsuppgifter som du förväntas lösa tillsammans med andra utan att du har en formell ledarbefattning? I den här utbildningen får du möjlighet att utveckla ditt ledarskap med hjälp av personlig utveckling för att verka professionellt i organisationen.

Du är kanske morgondagens ledare. Tidigare försökte man motverka uppkomsten av informella ledare men idag kan man se att de är till stor nytta inom bland annat platta organisationer och projektorganisationer.

Forskningen runt dessa personer har visat att framgångsrika informella ledare besitter speciellt två förmågor, empati och förmågan att tolka och klargöra uppgifter, vilket skapar förtroende i verksamheten. De är också mycket lojala, entusiastiska och verkar för organisationens bästa. Ett viktigt och starkt stöd till den formella ledaren. 

Ur innehållet

 • Vad innebär det att vara informell ledare?
 • Motivation: Vad, Varför och Hur?
 • Grunder i kommunikation
 • Konsten att samverka med och påverka dina medarbetare
 • Olikheter: styrkor och svagheter
 • Arbeta konstruktivt med kollegor som har olika stilar och personligheter
 • Din ledarstil och hur du kan utveckla den
 • Bygg upp ditt inflytande
 • Hantera motsättningar och konflikter
 • Coachning av medarbetare
 • Feedback: Ge och ta emot

Utbildningsmål

När du gått utbildningen har du stärkt din förmåga som informell ledare genom ökad självinsikt med insikter och verktyg för att hantera motivation, kommunikation och samarbete.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som inte har en formell ledarbefattning men som ofta får ansvara för att stödja och leda andra.

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 13 950,00 kr

exklusive moms

Längd 2 dagar
Kurskod AK312

KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs

Boka kursen

Välj ort och kursstart

25 april

27 juni

19 augusti

21 oktober

2 december

Visa fler kursdatum

Kunduppgifter