Hälsostrategiskt Ledarskap

Har du viljan, orken, energin och förmågan att vara en ledare ”här och nu” och framåt? Och har du förmågan att leda och verka i en organisation som skapar engagerade och effektiva medarbetare som håller över tid?

Forskningen visar att hälsa är en viktig faktor för att uppnå detta. Man kan se att det finns en stark koppling mellan hälsa och framgångsrika ledare och verksamheter. Med hälsa menar vi både på ett fysiskt och mentalt plan vilket inbegriper ett stort antal faktorer i konsten att vara både hjärnstark och hjärtsmart. 

Vill du bli en ledare som jobbar aktivt med att stärka dig själv och dina medarbetare genom olika hälsostrategiska verktyg då är du på rätt utbildning. 

Utbildningen pågår under 2 dagar och ger dig insikter och metoder för hur du som ledare både lever och leder utifrån hälsostrategiska aspekter.

Ur innehållet:

 • Koppling mellan hälsa och prestation
 • Förståelse för hur vi påverkas av vår arbetsmiljö
 • Vårt hot och belöningssystem – vad triggar vad
 • Motivationssystemen
 • Strategier för att öka våra resurser – för att stärka vår hjärna och vår kropp
 • Vad säger forskningen om olika metoder
 • Eget nuläge
 • Eget stress-test
 • Fortsatt arbete med att utveckla sitt hälsostrategiska arbetsliv och liv
 • Hantera misslyckanden och utmaningar
 • Hälsofrämjande vanor
 • Självreglering – leda sig själv till långsiktiga mål
 • Hälsostrategiskt ledarskap: Ledaregenskaper och vanor som genererar hälsa hos medarbetarna
 • Hur leder jag och vad skapar det
 • Utveckla en hälsostrategisk organisation
 • Byggstenar för en hälsofrämjande organisation
 • Strategier för att lyckas
 • Hur motiverar vi medarbetare – motiverande samtal
 • Min egen organisation – hur skulle vi kunna göra

Utbildningen baseras på modern hjärnforskning som bas och metoderna för arbete kommer att vara teoripass, grupparbeten och enskilda reflektioner och arbeten.

Målgrupp

Den här utbildningen vänder sig till ledare som tror på att olika typer av träning och att själva ledarskapet har en positiv påverkan på resultat och välmående i organisationen.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Mervärden

När du har gått utbildningen:

 • Har du kompetens om hälsostrategiskt ledarskap och organisationer
 • Hur arbetar vi i dag och hur påverkas vår hjärna av det
 • Press och prestationer
 • Krav och resurser – hur optimerar vi balansen
 • Motivationssystem
 • Vad säger forskningen om fysisk träning och hur det påverkar oss
 • Mental träning som ökar de inre resurserna
 • Vanor som skapar hjärnhälsa
 • Nyckel-ledarbeteenden som kopplas till hälsa och som genererar engagemang, kreativitet, samarbete och hållbarhet i organisationen
 • Hälsofrämjande ledare och arbetsplatser– exempel på hur andra jobbar med träning och andra hälsofrämjande insatser
 • Strategi, mål, motivation, och uppföljning – viktiga delar i en implementation
 • Du har egen insikt och motivation och har skapat en plan till hur du kan träna dig hjärnstark och hjärtsmart dvs ditt egna hälsostrategiska ledarskap
 • Hur kan jag och mina ledarbeteenden påverka mina medarbetare till att både prestera bättre och ha en hög grad av välmående
 • Du har fått kunskap och inspiration till hur din organisation blir en hälsostrategisk arbetsplats

Vidareutbildning

För dig som vill utveckla ditt hälsostrategiska ledarskap ytterligare erbjuder vi också utbildningen Mental träning - Bli din egen ledare med fokus på mental träning.

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 17 450,00 kr

exklusive moms

Längd 2 dagar
Kurskod AK316
Boka kursen

Välj ort och kursstart

21 november

Kunduppgifter