Grundläggande ekonomi för Ledare

Kursen riktar sig till dig som arbetar som ledare eller chef och som vill förstärka dina grundläggande kunskaper inom ekonomi. 

Vilka rapporter behöver jag för att kunna fullgöra mitt budgetansvar? Vad är bra nyckeltal för styrning och uppföljning? Hur ser en effektiv budget ut? Hur ska ett bra ekonomiskt beslutsunderlag se ut gällande investeringar? Vad kan jag kräva av ekonomi- och controllerfunktionen? Läromedlet består av en bok och ett övningshäfte. Kursledaren arbetar även som konsult och delar med sig av sin praktiska erfarenhet.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som vill vidareutveckla din kompetens att styra en verksamhet med ekonomiska styrverktyg.

Förkunskaper

Du bör ha praktisk erfarenhet av projektledning och av att arbeta som ledare eller chef. Du bör även ha praktisk erfarenhet av projektekonomi och budgetansvar.

Ämnesområden

 • Vad är lönsamhet?
 • Ekonomiska grundbegrepp
 • Att tolka och analysera ekonomiska rapporter
 • Årsredovisning: förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys och notapparat
 • Finansiella nyckeltal
 • Du-pont pyramiden
 • Hävstångseffekt
 • Ekonomistyrning: Budget, prognoser och rullande tolv
 • Kalkylmodeller, break even-analys, täckningsbidrag, självkostnad, ABC-kalkyl
 • Investeringsbedömning: Pay-off, nuvärde, kalkylränta, internränta
 • Kalkylränta
 • Att kommunicera med ekonomer och controllers
 • Praktiska tips och tricks
 • Kursdeltagarnas frågor

 

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Utbildningsformer

Addskills erbjuder mycket mer än traditionell klassrumsutbildning. Se vilka utbildningsformer som passar just dig!

Addskills kunskapsbank

Ta del av intressanta artiklar, webinars och filmade seminarier.

Anpassad företagsutbildning

Behöver du en utbildning som är anpassad till ditt företags behov? Läs mer om våra anpassade företagsutbildningar.

Om kursen

Pris: 13 950,00 kr

exklusive moms

Längd 2 dagar
Kurskod AK310

KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs

Boka kursen

Välj ort och kursstart

11 mars

13 juni

Kunduppgifter

Kontakta oss

Har du frågor? Tveka inte att höra av dig till oss!