Finansiellt värdeskapande för chefer

Som chef förväntas Du idag – oavsett på vilken nivå Du befinner dig - förstå vilka faktorer i Ditt företag som skapar finansiella värden för företagets ägare. Det innebär sannolikt att Du måste kunna förstå och tolka ekonomisk relevant information. Därutöver måste Du också aktiv kunna använda denna information för att styra verksamheten mot önskvärd riktning. I många fall har Du också som chef ett uttalat ekonomiskt ansvar för hela eller delar av företagets verksamhet.

Har Du ”tur” – i dessa sammanhang - är Du redan en välutbildad civilekonom!! De flesta av oss har dock inte dessa förutsättningar – vi får lära oss på annat sätt. Denna utbildning syftar därför till att ge Dig som chef de rätta verktygen och modellerna för att både förstå och styra Din verksamhet på ett finansiellt optimalt vis!

Du lär dig

Utbildningen, som är på två heldagar, kan delas upp i två delar:

Dag 1 arbetar vi med att förstå och tolka ekonomisk information. Vi betraktar företaget från ett ”utifrån” perspektiv och ställer oss den fundamentala frågan kring företagets ekonomiska hälsotillstånd – eller annorlunda uttryckt - hur mår vi finansiellt? För at göra denna analys krävs förståelse för hur redovisningen är uppbyggd, hur ekonomiska rapporter är strukturerad samt hur olika ekonomiska/finansiella samband hänger samman.

Dag 2 tar vi ett kliv in i företaget – hur kan vi nu använda den ekonomiska informationen för att aktivt styra vårt företag? Här krävs kunskap om den rika verktygslåda som ekonomistyrningsteorin och litteraturen erbjuder oss. Kalkyler, investeringsberäkningar, budgetar, styrkort etc. är bara ett lite axplock på modeller som Du måste förstå och tillämpa för att skapa ett välmående och lönsamt företag!

Ämnesområden

Nedan presenteras – i rubrikform – de områden som behandlas på utbildningen.

 • ”Hur skapas finansiellt värde (Value Creation) i praktiken?”
 • ”Bokföring är kul”
  o Grundläggande principer för redovisning
  o Begrepp
  o Balansräkning
  o Resultaträkning
  o Kassaflöde
 • ”Hur mår mitt företag - finansiellt?” - att förstå, analysera och tolka ekonomiska rapporter
  o Årsredovisning
  o Nyckeltal
  o Likviditet
  o Soliditet
  o Lönsamhet
  o Du-Pont samband
 • ”Vad (och var!) tjänar vi pengar på i mitt företag?”
  o Break-even
  o Beslutsfattande vid kapacitetsbrist
 • ”Hur vet jag att en investering i ny utrustning är lönsam?”
  o investeringskalkylering
  o alternativa beslutsmodeller för investeringar
 • ”Hur fördelar vi våra lokalkostnader på våra produkter?”
  o kalkylproblematik
  o produktkalkyler
 • ”Budgetar – måste man ha det?”
  o Verksamhets- och ekonomistyrning
  o Budgeteringens för- och nackdelar
  o Benchmarking
 • ”Hur kan vi mäta framgång i mitt företag?”
  o från strategi till nyckeltal
  o kritiska framgångsfaktorer
  o Alternativa – icke ekonomiska - perspektiv
  o nyckeltal/styrkort
 • ”Vilka konsekvenser får dessa utvecklingsdagar för mig och för mitt företag?”

Om kursen

Pris: 12 900,00 kr

exklusive moms

Längd 2 dagar
Kurskod S851

KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-440 11 00
E-post: info@addskills.com

Anpassad företagsutbildning

Behöver du en utbildning som är anpassad till ditt företags behov? Läs mer om våra anpassade företagsutbildningar.