Ledarskap och Team

Genom mängder av forskning och studier om framgång vet vi idag varför vissa verksamheter, ledare och team lyckas bättre än andra. Vi vet också vad som löpande uppmärksammas och utvecklas och hur du som ledare och team kan uppnå ständiga framgångar.

Med våra utbildningar får du möjligheten att utveckla din förmåga att leda dig själv, team eller andra ledare baserat på det vi vet skapar framgång, inte bara idag utan också över tid.

När du går en utbildning hos oss möter du pedagoger med en gedigen erfarenhet av att leda och utveckla människor. De är både generalister/specialister/beteendevetare och mycket uppskattade coacher, föreläsare och instruktörer.

Anpassad företagsutbildning

Behöver du en utbildning som är justerad till ditt företags behov? Är ni flera som behöver samma utbildning? Vill ni välja datum och tid helt själva? Vi erbjuder företagsutbildning helt anpassad efter era behov!

Kurskarta - Ledarskap Öppnas i nytt fönster

Vi har tagit fram kurskartor som ett stöd för dig när du planerar utbildning. Med Addskills kurskartor är det lättare att förstå hur kurserna hänger samman och vilken kurs som passar dig utifrån dina förkunskaper och mål med utbildningen.

Inspireras av Niklas Laudon!

Låt dig och dina kollegor inspireras av föreläsningen Framgång över tid av och med Niklas Laudon. Med sin föreläsning belyser Niklas framgångsfaktorer i förändringsarbete med en enkelhet som är både rolig och insiktsfull. 

Kurser inom Ledarskap och Team

Filtrera:

Ämnen Rensa

Kursort

Jag är klar

Ledarskap i IT-projekt

3 dagar

20450 kr

Kod: AK104

Datum: 1 oktober, 14 november, 12 december

Ett framgångsrikt projektledarskap bygger på bra metodkompetens och ett kommunikativt, tydligt personligt ledarskap. I den här kursen utvecklar du din kommunikativa förmåga i syfte att bli förstådd och förstå andra så att du kan leda ditt projekt till framgång. Läs mer

Stockholm 1 oktober, 14 november, 12 december
Göteborg 1 oktober, 14 november, 14 november, 12 december, 12 december
Umeå 14 november, 14 november, 12 december
Malmö 14 november, 14 november, 14 november, 12 december

Teamledaren, teamwork och framgång

2 dagar

13950 kr

Kod: AK302

Datum: 5 september, 22 oktober, 28 november

Genom mängder av forskning och studier om framgång vet vi idag varför vissa team lyckas bättre än andra. Vi vet att ledare och medarbetare som har en stark tro och vilja till att utföra sitt arbete inom tydliga riktlinjer för beteenden lyckas bättre. De värderar också samspelet mellan teamet högre än individuella prestationer. För att lyckas behövs ett bra ledarskap som håller över tid. Läs mer

Stockholm 5 september, 22 oktober, 28 november
Linköping 5 september, 22 oktober, 28 november
Umeå 5 september, 22 oktober, 28 november
Göteborg 5 september, 22 oktober, 28 november, 28 november

Praktisk Förändringsledning

2 dagar

13950 kr

Kod: AK201

Datum: 24 september, 12 november

Dagens arbetsliv innebär ständiga förändringar och det är en krävande utmaning att driva förändringsprojekt, men med rätt verktyg och kunskap är det roligt och stimulerande. Den här kursen hjälper dig att driva förändringsprocesser så att så många som möjligt följer med in i förändringen med entusiasm och positiv energi och att övervinna det motstånd som försvårar eller till och med förhindrar nödvändiga förändringar. Läs mer

Stockholm 24 september, 12 november
Göteborg 24 september, 12 november, 12 november
Malmö 24 september, 24 september, 12 november
Linköping 24 september, 12 november

Praktisk Förhandlingsteknik

3 dagar

25950 kr

Kod: A402

Datum: 17 oktober, 5 december

Förhandla är något du ständigt gör i vardagen, vare sig du tänker på det eller inte, som en naturlig del av de flesta yrkesroller. Det kan vara att komma överens om resurser i ett projekt, om justering av villkor med en leverantör eller förhandling om lön med din chef. Om du är medveten om hur du agerar och vad du vill uppnå får du ett bättre resultat. Den här kursen ger dig verktyg för att lyckas bättre! Läs mer

Stockholm 17 oktober, 5 december
Umeå 17 oktober, 5 december
Göteborg 17 oktober, 5 december, 5 december
Malmö 17 oktober, 17 oktober, 5 december

Leading SAFe 4.5 (SA)

2 dagar

19450 kr

Kod: AK126

Datum: 23 oktober, 4 december

Scaled Agile Framework SAFe är ett beprövat ramverk för att tillämpa agila, förhållningssätt, arbetssätt och metoder på en hel organisation. SAFe består av tre nivåer: team, program och portföljhantering. Varje nivå tillämpar väsentliga delar av Agile, som till exempel iterationer, timeboxing och budgetcykler. Läs mer

Stockholm 23 oktober, 4 december
Göteborg 23 oktober, 4 december
Malmö 23 oktober, 4 december
Linköping 23 oktober, 4 december

Ny som ledare

2 dagar

13950 kr

Kod: AK301

Datum: 3 september, 5 november

Ledarskap kräver att någon frivilligt vill följa! Att vara ny som ledare innebär många nya utmaningar. Både att få förtroendet från medarbetarna att leda men även en hel del arbetsrättsliga kunskaper om vad som gäller som arbetsgivare och chef. Läs mer

Stockholm 3 september, 5 november
Linköping 3 september, 5 november
Umeå 3 september, 5 november
Göteborg 3 september, 5 november

UGL - Utveckling av Grupp och Ledare

5 dagar

19700 kr

Kod: AK308

Datum: 27 augusti, 1 oktober, 15 oktober, 5 november, fler

Vill du inspireras, utvecklas och stärkas i din ledarroll? UGL ger dig ökad förståelse för hur dynamiken i en grupp påverkar skeendet och hur olika ledarstilar bör anpassas till gruppens mognad och uppgift. Genom övningar och gruppdiskussioner och återkoppling bygger man på kunskaper om gruppers samvaro och kommunikation samt din egen självinsikt. Läs mer

Stockholm 27 augusti, 1 oktober, 15 oktober, 5 november, 19 november, 3 december
Båstad 1 oktober, 19 november
Göteborg 5 november

Grundläggande ekonomi för Ledare

2 dagar

13950 kr

Kod: AK310

Datum: 11 oktober

Kursen riktar sig till dig som arbetar som ledare eller chef och som vill förstärka dina grundläggande kunskaper inom ekonomi. Läs mer

Stockholm 11 oktober
Linköping 11 oktober
Umeå 11 oktober
Göteborg 11 oktober, 11 oktober

Arbeta effektivt utan stress – maximal prestation

2 dagar

13950 kr

Kod: AK313

Datum: 19 september, 29 oktober, 8 november

Räcker tiden inte till? Tenderar dina att-göra-listor att växa men få saker blir avbockade? Det finns mycket att göra för att öka effektiviteten dels på ett organisatoriskt plan och dels på det personliga. Att arbeta för mer effektivitet och mindre stress ökar inte bara trivseln utan kan också minska sjukskrivningarna vilket är en viktig effekt i sig. Ofta hör vi att tiden inte räcker till samtidigt som vi vet att tid läcker mellan fingrarna på oss, diffusa processer, osäkerhet om vad som är mål och medel. Otydlighet i roller och kommunikation. Läs mer

Stockholm 19 september, 8 november
Göteborg 29 oktober
Malmö 29 oktober

Leda utan att vara chef (det informella ledarskapet)

2 dagar

13950 kr

Kod: AK312

Datum: 11 september, 6 december, 11 december

Brukar du få arbetsuppgifter som du förväntas lösa tillsammans med andra utan att du har en formell ledarbefattning? I den här utbildningen får du möjlighet att utveckla ditt ledarskap med hjälp av personlig utveckling för att verka professionellt i organisationen. Läs mer

Stockholm 11 september, 11 december
Malmö 6 december

Neuroledarskap (Leda med hjärnan)

2 dagar

13950 kr

Kod: AK311

Datum: 9 oktober, 27 november, 4 december

Genom att förstå hur hjärnan fungerar kan vi med kraft och energi nå full arbetskapacitet. Utbildningen syftar till att stärka din medvetenhet om hjärnans principer och kapacitet som utgångspunkt för att leda dig själv och andra på ett utvecklande och hållbart sätt. Läs mer

Göteborg 9 oktober
Stockholm 27 november
Malmö 4 december

Situationsanpassa ditt ledarskap

2 dagar

13950 kr

Kod: AK307

Datum: Kursen hålls på begäran

Under kursen förstärker du din förmåga att utöva ett situationsanpassat ledarskap. Du får en djupare förståelse för hur du värderar situationer och hur du anpassar ditt ledarskap utifrån det. Du får kunskaper om individens behov, gruppdynamiska processer och gruppens mognadsprocess. Fokus ligger på att lära dig att hitta rätt tillvägagångssätt för varje situation. Läs mer

Konflikthantering

2 dagar

13950 kr

Kod: AK405

Datum: Kursen hålls på begäran

En konflikt är alltid en konflikt oavsett vilken vetenskaplig definition man väljer att bekänna sig till. Konflikter är någonting naturligt och fullständigt ofrånkomligt och som, om de hanteras på rätt sätt, snarare är berikande än destruktiva och hämmande. Läs mer

Chefens svåra samtal

2 dagar

13950 kr

Kod: AK306

Datum: Kursen hålls på begäran

Framgångsrika samtal bygger på att vara väl förberedd, ha en genomtänkt strategi samt ha kunskap och förståelse för motpartens reaktioner. Under två dagar lär du dig samtalsstrukturer och upplägg för en mängd olika samtal som du möter i din ledarroll. Du genomför ett stort antal olika typer av samtal med efterföljande personlig återkoppling. Läs mer

Vinnande ledarskap

3 dagar

24900 kr

Kod: AK303

Datum: Kursen hålls på begäran

Lär dig att organisera, leda och utveckla människor samt få en förståelse för hur du kan anpassa ditt ledarskap för att nå resultat. Kursen ger dig konkreta metoder och verktyg som hjälper dig att driva en operativ verksamhet på ett affärsmässigt och professionellt sätt. Du tar med dig ett bättre självförtroende i din roll som chef och en förstärkt förmåga att motivera, engagera och inspirera människor att prestera. Läs mer

Agilt Ledarskap

2 dagar

17450 kr

Kod: AK309

Datum: Kursen hålls på begäran

Utbildningen för dig som vill skapa förutsättningar och miljö för agilt arbete. Läs mer