Ledarskap och Team

Ledarskap och Team

Genom mängder av forskning och studier om framgång vet vi idag varför vissa verksamheter, ledare och team lyckas bättre än andra. Vi vet också vad som löpande uppmärksammas och utvecklas och hur du som ledare och team kan uppnå ständiga framgångar.

Med våra utbildningar får du möjligheten att utveckla din förmåga att leda dig själv, team eller andra ledare baserat på det vi vet skapar framgång, inte bara idag utan också över tid.

När du går en utbildning hos oss möter du pedagoger med en gedigen erfarenhet av att leda och utveckla människor. De är både generalister/specialister/beteendevetare och mycket uppskattade coacher, föreläsare och instruktörer.

Anpassad företagsutbildning

Behöver du en utbildning som är justerad till ditt företags behov? Är ni flera som behöver samma utbildning? Vill ni välja datum och tid helt själva? Vi erbjuder företagsutbildning helt anpassad efter era behov!

Kurskarta - Ledarskap Öppnas i nytt fönster

Vi har tagit fram kurskartor som ett stöd för dig när du planerar utbildning. Med Addskills kurskartor är det lättare att förstå hur kurserna hänger samman och vilken kurs som passar dig utifrån dina förkunskaper och mål med utbildningen.

Vad är det som skiljer en fantastisk ledare från en... ja, ledare?

Låt vår instruktör Christina Haugsöen inspirera dig till att bli en av framtidens ledare med sin artikel om ledarskap.

Kurser inom Ledarskap och Team

Filtrera:

Ämnen Rensa

Kursort

Jag är klar

Ny som ledare

2 dagar

13950 kr

Kod: AK301

Datum: 21 oktober, 5 december

Ledarskap kräver att någon frivilligt vill följa! Att vara ny som ledare innebär många nya utmaningar. Både att få förtroendet från medarbetarna att leda men även en hel del arbetsrättsliga kunskaper om vad som gäller som arbetsgivare och chef. Läs mer

Stockholm 21 oktober, 5 december
Göteborg 21 oktober, 5 december, 5 december
Linköping 21 oktober, 5 december
Malmö 21 oktober, 5 december

Agilt Ledarskap

2 dagar

17450 kr

Kod: AK309

Datum: 24 oktober, 5 december

Utbildningen för dig som vill skapa förutsättningar och miljö för agilt arbete. Läs mer

Stockholm 24 oktober, 5 december
Göteborg 24 oktober, 5 december
Linköping 24 oktober, 5 december
Malmö 24 oktober, 5 december

Ledarskap i IT-projekt

3 dagar

20450 kr

Kod: AK104

Datum: 18 november, 11 december

Ett framgångsrikt projektledarskap bygger på bra metodkompetens och ett kommunikativt, tydligt personligt ledarskap. I den här kursen utvecklar du din kommunikativa förmåga i syfte att bli förstådd och förstå andra så att du kan leda ditt projekt till framgång. Läs mer

Stockholm 18 november, 11 december
Umeå 18 november, 11 december
Malmö 18 november, 11 december
Linköping 18 november, 11 december

Självledarskap -Bli din egen ledare

2 dagar

13950 kr

Kod: AK318

Datum: 2 december, 13 februari, 23 april, 4 maj

Vill du satsa på att utveckla det viktigaste ledarskapet i ditt liv, då ska du utveckla ditt självledarskap. Personer som jobbar med detta uppger att de når sina mål i högre utsträckning än andra, de mår bättre och de har större kontroll på sina liv. Man är helt enkelt inte lika beroende av hur omgivningen är runt omkring en. Läs mer

Stockholm 2 december, 13 februari, 23 april, 4 maj
Göteborg 13 februari
Malmö 23 april

Teamledaren, teamwork och framgång

2 dagar

13950 kr

Kod: AK302

Datum: 11 november, 9 december

Genom mängder av forskning och studier om framgång vet vi idag varför vissa team lyckas bättre än andra. Vi vet att ledare och medarbetare som har en stark tro och vilja till att utföra sitt arbete inom tydliga riktlinjer för beteenden lyckas bättre. De värderar också samspelet mellan teamet högre än individuella prestationer. För att lyckas behövs ett bra ledarskap som håller över tid. Läs mer

Stockholm 11 november, 9 december
Göteborg 11 november, 9 december
Malmö 11 november

Hälsostrategiskt Ledarskap

2 dagar

17450 kr

Kod: AK316

Datum: 21 november, 5 mars, 28 maj

Har du viljan, orken, energin och förmågan att vara en ledare här och nu och framåt? Och har du förmågan att leda och verka i en organisation som skapar engagerade och effektiva medarbetare som håller över tid? Läs mer

Stockholm 21 november, 5 mars, 28 maj
Göteborg 5 mars
Malmö 28 maj

Praktisk Förändringsledning

2 dagar

13950 kr

Kod: AK201

Datum: 16 december

Dagens arbetsliv innebär ständiga förändringar och det är en krävande utmaning att driva förändringsprojekt, men med rätt verktyg och kunskap är det roligt och stimulerande. Den här kursen hjälper dig att driva förändringsprocesser så att så många som möjligt följer med in i förändringen med entusiasm och positiv energi och att övervinna det motstånd som försvårar eller till och med förhindrar nödvändiga förändringar. Läs mer

Stockholm 16 december
Linköping 16 december
Umeå 16 december
Malmö 16 december

Praktisk Förhandlingsteknik

2 dagar

13950 kr

Kod: AK402

Datum: 28 november

Förhandla är något du ständigt gör i vardagen, vare sig du tänker på det eller inte, som en naturlig del av de flesta yrkesroller. Det kan vara att komma överens om resurser i ett projekt, om justering av villkor med en leverantör eller förhandling om lön med din chef. Om du är medveten om hur du agerar och vad du vill uppnå får du ett bättre resultat. Den här kursen ger dig verktyg för att lyckas bättre! Läs mer

Stockholm 28 november
Göteborg 28 november
Malmö 28 november
Umeå 28 november

UGL - Utveckling av Grupp och Ledare

5 dagar

19700 kr

Kod: AK308

Datum: 4 november, 18 november

Vill du inspireras, utvecklas och stärkas i din ledarroll? UGL ger dig ökad förståelse för hur dynamiken i en grupp påverkar skeendet och hur olika ledarstilar bör anpassas till gruppens mognad och uppgift. Genom övningar och gruppdiskussioner och återkoppling bygger man på kunskaper om gruppers samvaro och kommunikation samt din egen självinsikt. Läs mer

Stockholm 4 november, 18 november
Göteborg 4 november
Båstad 18 november

Leda utan att vara chef (det informella ledarskapet)

2 dagar

13950 kr

Kod: AK312

Datum: 21 oktober, 2 december

Brukar du få arbetsuppgifter som du förväntas lösa tillsammans med andra utan att du har en formell ledarbefattning? I den här utbildningen får du möjlighet att utveckla ditt ledarskap med hjälp av personlig utveckling för att verka professionellt i organisationen. Läs mer

Stockholm 21 oktober, 2 december
Malmö 2 december

Neuroledarskap (Leda med hjärnan)

2 dagar

13950 kr

Kod: AK311

Datum: 24 oktober, 5 december

Genom att förstå hur hjärnan fungerar kan vi med kraft och energi nå full arbetskapacitet. Utbildningen syftar till att stärka din medvetenhet om hjärnans principer och kapacitet som utgångspunkt för att leda dig själv och andra på ett utvecklande och hållbart sätt. Läs mer

Stockholm 24 oktober, 5 december
Göteborg 5 december

Arbeta effektivt utan stress – maximal prestation

2 dagar

13950 kr

Kod: AK313

Datum: 28 november

Räcker tiden inte till? Tenderar dina att-göra-listor att växa men få saker blir avbockade? Det finns mycket att göra för att öka effektiviteten dels på ett organisatoriskt plan och dels på det personliga. Att arbeta för mer effektivitet och mindre stress ökar inte bara trivseln utan kan också minska sjukskrivningarna vilket är en viktig effekt i sig. Ofta hör vi att tiden inte räcker till samtidigt som vi vet att tid läcker mellan fingrarna på oss, diffusa processer, osäkerhet om vad som är mål och medel. Otydlighet i roller och kommunikation. Läs mer

Stockholm 28 november
Malmö 28 november

Leading SAFe 4.6 (SA)

2 dagar

19450 kr

Kod: AK150

Datum: 18 december

Scaled Agile Framework SAFe är ett beprövat ramverk för att tillämpa agila, förhållningssätt, arbetssätt och metoder på en hel organisation. SAFe består av tre nivåer: team, program och portföljhantering. Varje nivå tillämpar väsentliga delar av Agile, som till exempel iterationer, timeboxing och budgetcykler. Läs mer

Stockholm 18 december
Malmö 18 december

Svåra samtal

2 dagar

13950 kr

Kod: AK306

Datum: 19 december

Framgångsrika samtal bygger på att vara väl förberedd, ha en genomtänkt strategi samt ha kunskap och förståelse för motpartens reaktioner. Svåra samtal är samtal som vi ofta drar oss för att hålla, de stressar och oroar oss, vi är ofta anspända i samtalen och vi är inte vårt bästa jag utan lite mer fyrkantiga. Läs mer

Stockholm 19 december

Konflikthantering

2 dagar

13950 kr

Kod: AK405

Datum: Kursen hålls på begäran

En konflikt är alltid en konflikt oavsett vilken vetenskaplig definition man väljer att bekänna sig till. Konflikter är någonting naturligt och fullständigt ofrånkomligt och som, om de hanteras på rätt sätt, snarare är berikande än destruktiva och hämmande. Läs mer

Situationsanpassa ditt ledarskap

2 dagar

13950 kr

Kod: AK307

Datum: Kursen hålls på begäran

Under kursen förstärker du din förmåga att utöva ett situationsanpassat ledarskap. Du får en djupare förståelse för hur du värderar situationer och hur du anpassar ditt ledarskap utifrån det. Du får kunskaper om individens behov, gruppdynamiska processer och gruppens mognadsprocess. Fokus ligger på att lära dig att hitta rätt tillvägagångssätt för varje situation. Läs mer

Grundläggande ekonomi för Ledare

2 dagar

13950 kr

Kod: AK310

Datum: Kursen hålls på begäran

Kursen riktar sig till dig som arbetar som ledare eller chef och som vill förstärka dina grundläggande kunskaper inom ekonomi. Läs mer