Testledning

En praktiskt inriktad kurs som bygger på vad varje testledare behöver kunna i praktiken:

Styrning av testarbetet – planering, genomförande, uppföljning

Utförande av testhantverket – att vara till hjälp och kunna test själv

Ledning av testteamet – testgruppen, ledarskapet, mål och motivation

Kommunikation med omvärlden – social förmåga, kommunikation både uppåt och nedåt

Du lär dig

Att praktiskt arbeta med teststrategi, testplan och testrapport utifrån mallar. Vi går också igenom testledarens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter kopplat till de olika stegen i testprocessen. Du kommer även att lära dig ett flertal mjuka egenskaper som du behöver för att kunna bygga upp och leda ett testteam på ett professionellt sätt. Konflikthantering, motivation och kommunikation. Du får också ta del av lärarens och de övriga deltagarnas erfarenheter.

Denna kurs genomförs i samarbete med Konsultbolag1.

Exempel på övningar 

  • Framtagning av teststrategi, testplan och testrapport
  • Testledarens befogenheter och ansvar
  • Sätt SMARTA mål
  • Personlighetstyper
  • Tidsuppskatta med Planning poker

Målgrupp

Testledare och testansvariga som behöver såväl praktisk kunskap om testledning som att behärska mjuka faktorer för att leda och motivera en grupp.

Ämnesområden

Testprocess

Övergripande process
Testledaren

Arbetsuppgifter
Ansvar och befogenheter
Personliga egenskaper
Planering

Riskbaserad test
Krav på krav
Tidsestimering
Teststrategi
Testplan
Genomförande

Veckorapportering
Mätetal
Uppföljning av testarbetet
Uppföljning

Testrapport
Analys av testarbetet
Överlämning
Ledarskap

Gruppdynamik
Personlighetstyper
Ledarstilar
Konflikthantering
Feedback
SMARTA mål

Förkunskaper

För att få ut maximalt av kursen bör du ha praktisk erfarenhet av test.
Kursen ”Effektiv testmetodik” eller motsvarande kunskaper.

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 14 400,00 kr

exklusive moms

Språk Svenska
Längd 2 dagar
Kurskod K1022
Boka kursen

Välj ort och kursstart

28 november

10 februari

3 mars

2 april

Kunduppgifter