REQB-certifierad kravhanterare

En kurs för dig som vill höja din status som kravhanterare och för dig som vill bekräfta dina existerande kunskaper. Efter avslutad kurs finns möjlighet till examinering för att få en certifiering inom kravhantering. Den heter REQB-certifierad kravhanterare – grundnivå.

Denna kurs sker i samarbete med Konsultbolag1 som är ackrediterad kurshållare.

Viktigt att veta om certifiering

  • Kostnad för certifiering tillkommer med 3 000:- ex moms.
  • Anmälan till tentamen på svenska sker automatisk i samband med anmälan till kursen.
  • Obs! tentamen avslutas ca 18:15 sista kursdagen.

Ämnesområden

Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som jobbar med att säkerställa att verksamhetsbehov omvandlas till bra systemlösningar. Den tilltalar roller inom både linjen och IT-projekt samt IT konsulter och specialister t.ex. kravanalytiker, systemförvaltare, verksamhetsanalytiker, projektledare och testledare. Kursen innehåller både en översikt och genomgång över de viktigaste moment inom kravarbetet:

Översikt 
Introduktion till kravarbetet i sin helhet
Kravledning och kravdesign
Viktiga begrepp
Relevanta standarder
Kvalitetsattribut för krav

Process och metodik 
Krav i agila och traditionella sammanhang
Mätning och förbättring av kravprocessen
Olika perspektiv – kund och leverantör
Vanliga utmaningar i kravarbetet

Roller och ansvar 
Intressenter i kravarbete
Kundens ansvar
Leverantörens ansvar
Specifika kravroller
Vilka personliga egenskaper krävs?

Projekt och riskhantering 
Kravarbete och viktiga milstolpar i projekt
Vanliga misstag i kravarbete
Typ av risker
Bedömning och hantering av risk

Kravinsamling 
Avtal och kravnivåer
Intressentanalys
Olika kravkategorier
Funktionella och ickefunktionella krav
Olika insamlingstekniker

Kravanalys 
Krav och lösning
Kravnivåer
Kravmodellering
Tidsestimering
Prioritering
Förhandling och överenskommelse

Kravspecificering 
Vanliga typer av specifikationer
User Stories
Kravspecifikationens innehåll
Process för att skriva krav
Betydelsen av språknivå

Validering och kvalitetssäkring 
Felkällor
Granskning
Testtekniker
Mätetal

Ändringshantering 
Källor till ändringar
Ändringsprocessen
Ändringsråd
Spårbarhet

Verktygsstöd 
Kategorier av verktyg i kravsammanhang
Val och införande av kravhanteringsverktyg

Om kursen

Pris: 13 900,00 kr

exklusive moms

Längd 2 dagar
Kurskod K1014

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-440 11 00
E-post: info@addskills.com