Att leda effektiva och utvecklande arbetsmöten

Vad krävs för att ett arbetsmöte ska vara och kännas effektivt och utvecklande för alla som är med? Vilka är framgångsfaktorerna för att nå ett gemensamt mål enligt forskning och studier?

Att vara ledare för ett arbetsmöte handlar om att hjälpa en grupp människor att arbeta mot ett gemensamt mål. Att kunna organisera och hantera processen och ge rum åt de krafter som driver gruppen till samma mål. Att kunna hantera situationer i rummet som avviker från den planerade agendan och det önskade tillståndet.

När du går utbildningen får du insikter om framgångsrika möten och tillgång till ett flertal metoder som har nått stor popularitet inom en mängd olika områden eftersom det är ett arbetssätt som leder till stor förståelse, hög motivation, effektivitet och utveckling. Du får själv träna på att planera och leda ett arbetsmöte och du får stärkande feedback från dina handledare och din kollegor i rummet.

Innehåll

 • Vad är arbetsmöte?
 • Vilka är framgångsfaktorerna?
 • Hur ser processen för ett arbetsmöte ut?
 • Vilket ansvar har jag och gruppen under mötet?
 • Hur planerar jag ett målorienterat arbetsmöte?
 • Hur leder jag mötet på ett målorienterat sätt?
 • Hur hanterar jag ramar för ett effektivt och utvecklande mötesklimat?
 • Hur hjälper jag gruppen att kommunicera med varandra på ett stärkande sätt?
 • Hur skapar och förankrar jag en stark samverkan i gruppen?
 • Hur hanterar jag människor som inte följer de ramar vi kommit överens om?
 • Hur håller jag mig neutral i en situation då jag har mycket känslor?
 • Hur kan jag medvetet och planerat påverka ett tillstånd i rummet?
 • Hur hanterar jag aktiviteter som avviker från den planerade agendan?
 • Hur agerar jag i en situation då jag kan mer än deltagarna utan att påverka deras motivation och delaktighet?
 • Hur avslutar och följer jag upp ett arbetsmöte?
 • Hur kan jag arbeta vidare med min egen utveckling på egen hand?

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som vill utveckla din förmåga att planera och leda effektiva och utvecklande möten. Du arbetar t.ex. som förändringsledare, projektledare, teamledare, konsult eller utvecklare.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 13 950,00 kr

exklusive moms

Längd 2 dagar
Kurskod AK407

KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs

Boka kursen

Välj ort och kursstart

12 mars

18 maj

Kunduppgifter