Kommunikation och Möten

Att kunna kommunicera med sig själv och andra på ett sätt som alltid gynnar den situation och de resultat som ska uppnås är en förmåga. Det är också en förmåga vi alltid kan utveckla.

Frågeställningar som vem ska kommunicera, varför, vad, hur och när ska vi kommunicera kan verka enkelt men hur är det egentligen i praktiken? Den vanligaste anledningen till att t.ex. projekt, uppdrag, presentationer, möten och aktiviteter inte uppnår önskade resultat bottnar i vår förmåga att kommunicera med oss själva och varandra.

Våra utbildningar ger dig insikter och verktyg för att hantera t.ex. affärsmannaskap, kundsupport, olika typer av presentationer, argumentation, retorik, förhandlingar, arbetsmöten och kommunikationen med dig själv.

Anpassad företagsutbildning

Behöver du en utbildning som är justerad till ditt företags behov? Är ni flera som behöver samma utbildning? Vill ni välja datum och tid helt själva? Vi erbjuder företagsutbildning helt anpassad efter era behov!

Vad säger tidigare deltagare?

Vad säger tidigare deltagare?

Kurser inom Kommunikation och Möten

Filtrera:

Ämnen Rensa

Kursort

Jag är klar

Effektiv presentationsteknik

2 dagar

12900 kr

Kod: AK403

Datum: 25 oktober, 10 december

Lär dig att presentera effektivt så att andra tar till sig det som det är tänkt och blir motiverade och inspirerande av dina presentationer. Kursen ger dig konkreta metoder som hjälper dig att lyckas och inte minst rikligt med praktisk träning. Läs mer

Stockholm 25 oktober, 10 december
Göteborg 25 oktober, 25 oktober, 10 december, 10 december
Malmö 25 oktober, 25 oktober, 10 december
Linköping 25 oktober, 10 december

Att leda effektiva och utvecklande arbetsmöten

2 dagar

13950 kr

Kod: AK407

Datum: 4 oktober, 26 november

Vad krävs för att ett arbetsmöte ska vara och kännas effektivt och utvecklande för alla som är med? Vilka är framgångsfaktorerna för att nå ett gemensamt mål enligt forskning och studier? Läs mer

Stockholm 4 oktober, 26 november
Göteborg 4 oktober, 4 oktober, 26 november, 26 november
Malmö 4 oktober, 26 november, 26 november
Linköping 4 oktober, 26 november

Värdeskapande kundsupport och kommunikation

2 dagar

13950 kr

Kod: AK401

Datum: 15 oktober, 3 december

Att kunna ge värdeskapande kundsupport och service handlar om förmågan att kunna bemöta kunden och dennes ärende på ett sätt som leder till den nytta som både kunden och din egen verksamhet vill uppnå. För att lyckas med en värdeskapande kundsupport över tid behövs kompetens. Att börja med tanken att bakom varje ärende finns en människa som behöver din hjälp är en bra start. När den tanken blir till insikt och sen kompetens att hantera situationen får du tillbaka en kund med positiva känslor för både dig och den verksamhet du representerar. En upplevelse och en drivkraft, vars värdeskapande hantering leder till fler nöjda kunder. Läs mer

Stockholm 15 oktober, 3 december
Göteborg 15 oktober, 3 december, 3 december
Malmö 15 oktober, 15 oktober, 3 december
Linköping 15 oktober, 3 december

Affärsmannaskap för IT-konsulter

2 dagar

13950 kr

Kod: AK404

Datum: 12 september, 22 november

Affärsmannaskap handlar om att ha en trovärdig, rådgivande stil som utvecklar både uppdragsgivarens verksamhet och konsultföretaget, såväl ekonomiskt som kunskaps- och imagemässigt. Efter kursen har du en förståelse för vad som krävs för att kunden ska uppleva ett högt värde av konsultens spetskompetens och vad en kund förväntar sig av en extern konsult jämfört med anställd personal. Läs mer

Stockholm 12 september, 22 november
Göteborg 12 september, 22 november, 22 november
Malmö 12 september, 12 september, 22 november
Linköping 12 september, 22 november

Personlig effektivitet

2 dagar

13950 kr

Kod: AK409

Datum: 16 oktober, 11 december, 13 december

För att bli effektivare behöver du inte springa snabbare men däremot smartare! Vi upplever ofta hur våra arbetsuppgifter hopar sig och när vi kommer hem kan det kännas som om vi inte hunnit med det vi tänkt från början. När trycket blir för stort börjar vi fatta felaktiga beslut eller inga beslut alls. Kommunikationen blir knapphändig och konflikterna blir ett faktum. Att hantera sig själv och sin tid på ett professionellt och effektivt sätt kan vara avgörande för att lyckas i sitt arbete. Läs mer

Malmö 16 oktober
Göteborg 11 december
Stockholm 13 december

Praktisk Förhandlingsteknik

2 dagar

13950 kr

Kod: A733

Datum: 18 oktober, 23 november

Att förhandla är en del av många yrkesroller. Du ska till exempel kunna driva dina frågor utan att skada relationer och hitta konstruktiva lösningar på låsta situationer. Den här kursen ger dig verktyg för att nå bra resultat i förhandlingar för vardagliga situationer. Det kan vara att förhandla om resurser i projekt, om villkor med en leverantör eller rentav om lön med din chef. Kursen hjälper dig att bli en effektiv förhandlare genom att finna din egen förhandlingsstil och träna på att få ut maximal nytta av den. Läs mer

Stockholm 18 oktober, 23 november

Hjärnkoll på kommunikation Nyhet

2 dagar

13950 kr

Kod: AK406

Datum: Kursen hålls på begäran

Alla ledare och medarbetare kommunicerar, men alla är inte kommunikativa. Att kommunicera handlar mer än om att bara prata och vidarebefordra tankar och känslor, det handlar om att skapa värde. Läs mer