Processmodellering - Kom igång på en dag

Välkommen på en workshopdag för dig som önskar öka din förståelse och förmåga att arbeta med processer. Den är för dig som vill öka din kompetens för att kunna identifiera, kartlägga, dokumentera och arbeta mer effektivt med processer i din verksamhet.

Med praktiska moment av expertledda grupparbeten och brainstorming får du både verktyg och handlag, och du har början på din processkartläggning med dig när du lämnar kurslokalen.

När och varför

När ska man dokumentera processer?

 • Om ni behöver tydligare ansvarsfördelning
 • Om ni erfar brutna ansvarskedjor, där vissa aktiviteter saknar ansvarig
 • Om höga eller otydliga krav dominerar vardagen
 • För uppgifter som utförs av många och/eller ofta
 • För uppgifter som går genom flera avdelningar

Varför ska man dokumentera processer?

 • För att veta var vi är och hur vi gör
 • För att upptäcka och identifiera störningar kring hur vi gör saker och ting

Detta får du med dig

 • Exempel på processbeskrivning
 • Struktur till en tjänstekatalog
 • Processbeskrivning för hantering och förvaltning av tjänstekatalog
 • Exempel på rollbeskrivningar
 • Intressentanalys. Vem eller vilka blir påverkade av detta och hur ska vi hantera dem.

Förkunskaper

Inga förkunskapskrav finns för denna kurs.

Målgrupp

Målgrupp för denna utbildning är du som arbetar med verksamhetsförändring. T.ex. verksamhetsutvecklare, kvalitetsutvecklare, förvaltare, förändringsledare samt verksamhetsansvariga som vill förstå och förändra sin verksamhet på ett strukturerat sätt. Men även projektledare som vill överlämna sitt projektresultat på ett bra sätt till linjeorganisationen kommer att ha nytta av denna utbildning.

Ämnesområden

Workshopen varvar teoripass med praktiska grupparbeten.

 • Teoripass 1: Vad är en process
 • Workshop 1: Rita och skriva en process
 • Teoripass 2: Vad är en roll
 • Workshop 2: Skriva en rollbeskrivning
 • Teoripass 3: Vad är RACI modellen
 • Workshop 3: Skapa en RACI matris
 • Teoripass 4: Hur får man in processdokumentation som en del av sin organisation.
 • Workshop 4: Göra en intressentanalys. Lista steg och aktiviteter för att lyckas med införandet av processdokumentation i din organisation.

Om kursen

Pris: 9 450,00 kr

exklusive moms

Längd 1 dagar
Kurskod AK6512

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-440 11 00
E-post: info@addskills.com