Introduktion till Service Management

Denna endagskurs vänder sig till dig som vill få en överblick över ITIL® Service Management Lifecycle. Det ger en introduktion till ämnet och ger bred bakgrund om terminologi, processer, funktioner och roller i ITIL. Kursmaterialet till denna kurs är på svenska.

Kursen vänder sig till alla som är involverade och delaktiga i leveransen av IT-tjänster - med eller utan bakgrund inom IT. Formatet på kursen är interaktivt och framtaget för att presentera informationen i hanterbara avsnitt för att lättare ta till sig kunskapen. Alla deltagare får komplett kursdokumentation med allt material som presenteras och används under kursen. 

Du lär dig

  • Beskriva de viktigaste fördelarna med en ITIL-baserad Service Management lösning.
  • Övergripande beskriva ITIL service lifecycle
  • Koncept, processer, roller och ansvar i ITIL service lifecycle
  • Känna igen och använda nyckeltermer i ITIL.

Kursen ger även möjlighet för dig att diskutera och ställa frågor. Kursen leds av lärare som har gedigen erfarenhet inom ämnet.

Ämnesområden

Introduktion till Service Management 
• Vad är ITIL och varför
• Konceptet bra praxis

Service Lifecycle 
• Konceptet Service Lifecycle och dess betydelse för Service Management
• Syfte och mål med Service Strategy, Service Design, Service Transition, Service Operation och Continual Service Improvement. 

Service Strategy 
• Värdet för en organisation att förstå service komponenter och en integrerad tjänsteleverans 
• Aktiviteter att utveckla marknad, erbjudande, strategiska tillgångar och förberedelse för genomförande
• Använda Service Portfolio Management, Demand Management och Financial Management. 

Service Design 
• Översätta strategi till verklighet genom att konstruera tjänster
• Människor, produkter, processer och partners.
• Förstå koncepten och rollerna i Service Level & Supplier Management, Availability Management, Information Security Management, Capacity Management, IT Service Continuity Management, Teknik och Arkitektur. 

Service Transition 
• Förstå processer, roller och restriktioner att releasa nya och förändrade tjänster i produktion:
Service & Process Owners
Change Management 
Service Asset and Configuration Management 
Release and Deployment Management.

Service Operation 
• Leverera tjänster dagligen
Incident & Event Management
Request Fulfillment 
Problem Management 
Access Management 
Service Desk 
Technical & Application Management och IT Operations.

Continual Service Improvement 
• Modellen Continual Service Improvement 
• Planera, göra, kontrollera, agera
• Beskrivning av de 7 stegen i förbättringsprocessen

Om kursen

Pris: 9 450,00 kr

exklusive moms

Längd 1 dagar
Kurskod AK6503

KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-440 11 00
E-post: info@addskills.com