Apollo 13 - an ITSM Case Experience

Apollo 13 är ett simuleringsspel där deltagarna agerar Mission Control och konfronterar utmanande realtids-scenarion från rymduppdraget. I simuleringen får Mission Control uppdraget att tillhandahålla ”Mission Critical Services”, en utmaning som påminner om vardagen för IT-funktioner.

Syftet med simuleringsspelet är att skapa förståelse för IT Service Management (ITSM) med utgångspunkt i en verklighetsbaserad händelse. Övningen hjälper gruppen att skapa ”buy-in” till ITSM och förändringsinitiativ.

Resultat från övningen är bland annat: 

  • Hands-on praktik med ITSM
  • Förståelse för behovet av bra processer och stödverktyg för tjänsteleverans enligt avtal
  • Förståelse för beroenden mellan processer och roller
  • God insikt i IT:s koppling till affären
  • Förståelse för processteori och tillämpning i en annan miljö
  • Förbättrad gruppdynamik och förståelse för andra individers roller och ansvar

Uppdragets genomförande

Apollo 13 startade som ett uppdrag med en planerad månlandning, men när en syretank exploderade, blev uppdraget en räddningsaktion. Hur kan Mission Control hämta hem Apollo 13s besättning levande?

Agenda

Simuleringen består av följande agenda:

  • Omgång 1 – Förbered release av Apollo13
  • Omgång 2 – Övervakning och Incidenthantering, eskalering och samarbete mellan funktioner
  • Omgång 3 – Förändringshantering och införda förbättringar
  • Omgång 4 – Projekt-, kapacitet- och tillgänglighetshantering sam införda förbättringar

Målgrupp

Apollo 13-simuleringspelet kräver inga IT- eller ITIL-förkunskaper. Med fördel kan deltagare komma från IT-organisationer såväl som kunder och samarbetspartners till IT-organisationer. Kunder har upplevt många positiva effekter av att involvera ledningen, beställare, leverantörer, och ”icke IT-kunniga” i spelet.

Spelet är designad optimalt för en grupp på 12-14 deltagare (minimum 8, maximum 15 per spel). Större gruppövningar med parallella spel kan också arrangeras.

Om kursen

Längd 1 dag
Kurskod AK6502

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-440 11 00
E-post: info@addskills.com