Cloud Essentials

Kursen behandlar de affärsmässiga och tekniska perspektiven på molntjänster (cloud computing). Du lär dig hur man inför, driftar och styr olika molntjänster. Kursen gör det möjligt för deltagarna att klara den tillhörande Cloud Ready Professional-certifieringen (www.cloudcredential.org).

Deltagarna får en kopia av presentationsmaterialet och en studiehandbok som innehåller referensmaterial. Kursledaren arbetar även som konsult och delar med sig av sin praktiska erfarenhet. 

Förkunskaper

Det finns inga formella krav, men det rekommenderas att deltagarna har viss erfarenhet av IT-området. Läromedlet är skrivet på engelska.

Målgrupp

Du som arbetar som affärs- och verksamhetschef, analytiker, specialist inom IT (säkerhet, infrastruktur, tjänster, system, test), Business Process Owners, IT-utvecklare, systemintegratörer, arkitekter, affärs- och IT-konsulter eller ledningsfunktioner inom IT.

Ämnesområden

 • Vanliga termer och definitioner för cloud computing
 • Affärsnytta och olika överväganden kring införandet av cloud computing
 • Cloud computing ur ett tekniskt perspektiv
 • Olika tekniker, metoder, utmaningar och typer av cloud computing
 • Den påverkan och de förändringar som cloud computing medför på ITs tjänsteleverans
 • De typiska steg som leder till ett framgångsrikt införande av cloud computing, samt konsekvenserna för en organisation
 • Olika krav, risker, och regler för cloud computing
 • Cloud computings ekonomiska och strategiska betydelse för en organisation
 • Certifieringsförberedelse
 • Praktiska tips och tricks
 • Kursdeltagarnas frågor

Om kursen

Pris: 18 950,00 kr

exklusive moms

Längd 2 dagar
Kurskod AK6712

KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-440 11 00
E-post: info@addskills.com