ITIL och IT-styrning

Utbildning inom IT-styrning täcker IT-relaterade kunskaper som inte berör konkreta lösningar och produkter, utan arbetet runtomkring. Här finner du kurser inom populära ramverk, best-practice och certifieringsprogram som ITIL, GDPR, CISSP, Kepner-Tregoe och annat matnyttigt som får er IT-drift att fungera säkert och effektivt.

Välkommen på föreläsningen "Hjärnkoll på kommunikation"!

Alla ledare och medarbetare kommunicerar, men alla är inte kommunikativa. Att kommunicera handlar mer än om att bara prata och vidarebefordra tankar och känslor, det handlar om att skapa värde.

Föreläsare Christina Haugsöen kommer till oss för att inspirera dig och ge dig verktyg till att skapa värde utifrån den senaste forskningen inom neurologin.

Kurser inom ITIL och IT-styrning

Filtrera:

Ämnen Rensa

Nivå Rensa

Kurs för Rensa

Kursort

Jag är klar

ITIL® Foundation Populär

3 dagar

16500 kr

Kod: AK6101

Datum: 1 oktober, 15 oktober, 29 oktober, 12 november, fler

Denna 3-dagars ITIL-kurs vänder sig till IT-personal som är engagerade i leveransen av affärsdrivna IT-tjänster och behöver en bra förståelse för best practice -processer inom IT Service Management. Kursen ger kunskaper i ITIL med dess terminologi, struktur och grundläggande koncept. Den är utformad för att ge möjligheten att certifiera sig på ITIL Service Management Foundation-nivå. Läs mer

Stockholm 1 oktober, 15 oktober, 29 oktober, 12 november, 26 november, 17 december, 14 januari
Göteborg 1 oktober, 15 oktober, 15 oktober, 29 oktober, 29 oktober, 12 november, 26 november, 26 november, 17 december, 17 december, 14 januari
Malmö 1 oktober, 15 oktober, 29 oktober, 12 november, 12 november, 26 november, 17 december, 14 januari
Linköping 1 oktober, 15 oktober, 29 oktober, 12 november, 26 november, 17 december, 14 januari

ITIL® Practitioner

2 dagar

13950 kr

Kod: AK6201

Datum: 18 oktober, 1 november

Denna 2-dagars kurs ger praktisk vägledning om hur man inför och anpassar ramverket ITIL för att stödja ditt företags mål. Ta vara på dina ITIL-kunskaper och förädla din vardag med hjälp av ITIL practitioner kursen. Kursledaren är ITIL-ackrediterad, arbetar även som konsult och delar med sig av sin praktiska erfarenhet. Läs mer

Göteborg 18 oktober, 1 november, 1 november
Stockholm 18 oktober, 1 november
Malmö 18 oktober, 1 november, 1 november
Linköping 18 oktober, 1 november

ITSM Specialist - Change & Release

2 dagar

13950 kr

Kod: AK6252

Datum: 25 oktober, 13 december

Kursen är en specialistkurs för dig som önskar öka förutsättningarna att lyckas med förändringar, releases och utrullningar i din organisation. Läs mer

Stockholm 25 oktober, 13 december
Göteborg 25 oktober, 13 december
Malmö 25 oktober, 13 december
Linköping 25 oktober, 13 december

ITIL® Lifecycle stream - Continual Service Improvement

3 dagar

17950 kr

Kod: AK6215

Datum: 22 oktober, 26 november

Kursen behandlar processen och metoder för att kontinuerligt följa upp och förbättra befintliga it-tjänster, processer och arbetssätt. Kursen fokuserar på planering, genomförande, uppföljning och aktiviteter som leder till förbättringar. Läs mer

Stockholm 22 oktober, 26 november
Göteborg 22 oktober, 26 november
Malmö 22 oktober, 26 november
Linköping 22 oktober, 26 november

DevOps Fundamentals

3 dagar

17950 kr

Kod: AK6601

Datum: 10 december

DevOps är en av de mest snabbväxande rörelserna i IT-världen idag och gör det möjligt att kombinera stabil systemförvaltning med agila utvecklingsmetoder. DevOps betonar vikten av kommunikation, samarbete, integration och automation för att förbättra arbetsflöden och stärka samverkan mellan olika roller vid utveckling, drift och förvaltning av applikationer och IT-tjänster. DevOps Fundamentals är den första kursen i det certifieringsprogram som utformats av organisationen DASA DevOps Agile Skills Association . Kursen riktar sig till utvecklare, IT-tekniker, testare och chefer som vill få en förståelse för DevOps och lära sig terminologi, principer och praxis. Läs mer

Malmö 10 december, 10 december
Stockholm 10 december
Göteborg 10 december
Linköping 10 december

ITIL® Capability stream - Release, Control & Validation (Blended Learning)

3 dagar

21950 kr

Kod: AK6223

Datum: 19 november

Denna ITIL Capability-utbildning kombinerar kurs i klassrum med On Demand-material för att ge dig en djup förståelse om it-tjänster och de processer, roller, funktioner och aktiviteter som behövs för en god hantering av förändringar av it-tjänster. Läs mer

Stockholm 19 november
Göteborg 19 november
Malmö 19 november, 19 november
Linköping 19 november

ITIL® Lifecycle stream - Service Transition

3 dagar

17950 kr

Kod: AK6213

Datum: 19 november

Kursen behandlar förändring av it-tjänster från utformning till överlämning till drift. Kursen fokusera på hantering och implementation av förändringar som stödjer affärsmålen och effektiv hantering av driftsättning utan att störa leveransen av befintliga it-tjänster. Stor vikt läggs på att förstå principer, hantering och kontroll av alla Service Transition-aktiviteter samt relaterade aspekter som kommunikation, åtaganden och organisatorisk förändring. Läs mer

Stockholm 19 november
Göteborg 19 november
Malmö 19 november, 19 november
Linköping 19 november

GDPR för drift- och utvecklingsavdelningar

1 dagar

9450 kr

Kod: AK6733

Datum: 22 oktober, 14 december

GDPR leder till stora förändringar i hur organisationer hanterar sina personuppgifter. Lagen påverkar hela organisationen, dock har de olika avdelningarna olika utmaningar för att följa GDPR. Denna kurs riktar sig till personer med ledande och instruerande roller inom utvecklings- och driftsavdelningar. Läs mer

Stockholm 22 oktober, 14 december
Malmö 22 oktober, 14 december
Göteborg 14 december

ITIL® - Managing Across the Lifecycle

5 dagar

25950 kr

Kod: AK6301

Datum: 8 oktober

Managing Across the Lifecycle Certificate är den avslutande kursen efter genomförda Service Lifecycle- eller Service Capability-certifieringar och leder till ITIL Expert-examen. Syftet med kursen och tillhörande certifiering är att validera kunskapen över alla områden inom ITIL. Kursen fokuserar på förståelse för affärsverksamheten, management och övergripande mål, syfte, processer, funktioner och aktiviteter samt de gränssnitt och interaktioner mellan processerna som adresseras i de fem huvudpubliceringarna inom ITIL. Läs mer

Stockholm 8 oktober
Göteborg 8 oktober
Malmö 8 oktober
Linköping 8 oktober

ITIL® Capability stream - Service Offerings & Agreements (Blended Learning)

3 dagar

21950 kr

Kod: AK6221

Datum: 22 oktober

Denna ITIL Capability-utbildning kombinerar kurs i klassrum med On Demand-material för att ge dig en djup förståelse om it-tjänster och de processer, roller, funktioner och aktiviteter som är fokuserade på en strategisk och taktisk hantering av it-tjänsteportföljen och därtill knutna överenskommelser och avtal. Läs mer

Stockholm 22 oktober
Göteborg 22 oktober
Malmö 22 oktober
Linköping 22 oktober

ITIL® Lifecycle stream - Service Strategy

3 dagar

17950 kr

Kod: AK6211

Datum: 22 oktober

Kursen behandlar strategisk hantering av it-tjänster utifrån en tjänsteportfölj som bygger på kundvärde och behov. Kursen fokuserar på nytta och värde av nya och befintliga tjänster. I Service Strategy-steget identifieras och definieras kundbehov, ekonomiska förutsättningar samt tjänster och marknadssegment. Syftet med strategin är att styra mot företagets affärsvision och ska genomsyra hela tjänstelivscykeln, från idé till drift och vidareutveckling. Läs mer

Stockholm 22 oktober
Göteborg 22 oktober
Malmö 22 oktober
Linköping 22 oktober

ITIL® Capability stream - Planning, Protection and Optimization (Blended Learning)

3 dagar

21950 kr

Kod: AK6222

Datum: 5 november

Denna ITIL Capability-utbildning kombinerar kurs i klassrum med On Demand-material för att ge dig en djup förståelse om it-tjänster och de processer, roller, funktioner och aktiviteter som behövs att utforma kvalitativa it-tjänster. Läs mer

Stockholm 5 november
Göteborg 5 november
Malmö 5 november
Linköping 5 november

ITIL® Lifecycle stream - Service Design

3 dagar

17950 kr

Kod: AK6212

Datum: 5 november

Kursen behandlar utformningen av it-tjänster Service Design . Fokus ligger på kravinsamling och utformning av informationssystem, processer, mätvärden för styrning och uppföljning samt de arkitekturer som behövs för en väl fungerande levereras av it-tjänster. Kursens centrala begrepp är tjänstekatalogen, SLAer, kvalitet och Service Design-processerna. Läs mer

Stockholm 5 november
Göteborg 5 november
Malmö 5 november
Linköping 5 november

ITIL® Capability stream - Operational Support & Analysis (Blended Learning)

3 dagar

21950 kr

Kod: AK6224

Datum: 3 december

Denna ITIL Capability-utbildning kombinerar kurs i klassrum med On Demand-material för att ge dig kunskap om olika drift-, support- och återställningsrelaterade processer och funktioner. Stor vikt läggs på processer inom Service Operation. Läs mer

Stockholm 3 december
Göteborg 3 december
Malmö 3 december
Linköping 3 december

ITIL® Lifecycle stream - Service Operation

3 dagar

17950 kr

Kod: AK6214

Datum: 3 december

Kursen behandlar operationell drift av it-tjänster med hantering av incidenter och de underliggande problemen, förfrågningar, behörigheter och hantering av viktiga händelser, samt organisatoriska funktioner, framför allt service desk. Kursen fokuserar på att hantera förändringar utan att påverka driftstabiliteten samt på en professionell och serviceinriktad hantering av kundkontakter och leverans av kostnadseffektiva tjänster i enlighet med överenskomna tjänstnivåer SLA . Läs mer

Stockholm 3 december
Göteborg 3 december
Malmö 3 december
Linköping 3 december

ITSM Specialist - Incident & Problem Management

2 dagar

13950 kr

Kod: AK6251

Datum: 15 november

Kursen är en specialistkurs för dig som önskar öka förutsättningarna att lyckas med Service Desk, Incident Management och Problem Management i din organisation. Läs mer

Stockholm 15 november
Göteborg 15 november
Malmö 15 november
Linköping 15 november

Processmodellering

2 dagar

13950 kr

Kod: AK6501

Datum: 12 november

Kursen är en praktisk kurs för dig som önskar öka din förståelse och förmåga att arbeta med processer. Den är för dig som vill öka din kompetens för att kunna identifiera, kartlägga, dokumentera och arbeta mer effektivt med processer i din verksamhet. Läs mer

Stockholm 12 november
Umeå 12 november
Göteborg 12 november
Malmö 12 november

GDPR Practitioner - Från Vad till Hur, från hinder till möjlighet Nyhet

3 dagar

29450 kr

Kod: AK6736

Datum: 30 oktober, 4 december

På denna kurs vänder vi den nya lagstiftningen från business obstacle till business enabler. Med praktiska Hands On-övningar lär du dig Best Practice inom GDPR och dataskydd - metoderna och alternativen för att lyfta organisationen och leva upp till de nya reglerna, samtidigt som verksamheten kan fortsätta rulla på. Läs mer

Stockholm 30 oktober, 4 december
Göteborg 30 oktober
Malmö 4 december

GDPR - Certified Information Privacy Manager (CIPM)

2 dagar

24950 kr

Kod: IAPP-CIPM

Datum: 17 oktober

Certified Information Privacy Manager CIPM riktar in sig på utmaningarna som kommer med de fundamentala och ibland omfattande förändringar en organisation kan behöva genomgå för att leva upp till moderna integritetskrav. Hur arbetar jag operativt med integritet inom min organisation? Hur genomför jag en dataflödesrevision eller en konsekvensbedömning för dataskydd? Hur skapar jag en styrningsstruktur? CIPM fokuserar på den praktiska och kulturella tillämpningen av de nyckelbegrepp som fastslagits i CIPP E och de färdigheter som krävs för att hantera sk people factors och andra tillämpningsrelaterade utmaningar som kommer med betydande förändringar och nya ansvarsaspekter. IAPP anger detta som The How of GDPR Management . Läs mer

Live Online - Anslut hemifrån (eng) 17 oktober

CISSP - Certification Preparation

5 dagar

34950 kr

Kod: GK9840

Datum: 19 november

Vill du ta din karriär till nästa steg inom säkerhet, är Certified Information Systems Security Professional CISSP ett kraftfullt alternativ. Lär av vår expert med erfarenhet från verkligheten på denna kurs som täcker certifieringens alla moment. Deltagna får även ett exemplar av CISSP ISC 2 Certified Information Systems Security Professional Official Study Guide. Läs mer

Live Online - Anslut hemifrån 19 november