ITIL och IT-styrning

Utbildning inom IT-styrning täcker IT-relaterade kunskaper som inte berör konkreta lösningar och produkter, utan arbetet runtomkring. Här finner du kurser inom populära ramverk, best-practice och certifieringsprogram som ITIL, GDPR, CISSP, Kepner-Tregoe och annat matnyttigt som får er IT-drift att fungera säkert och effektivt.

Kontakta oss

Har du frågor? Tveka inte att höra av dig till oss!

Kurser inom ITIL och IT-styrning

Filtrera:

Ämnen Rensa

Kurs för Rensa

Kursort

Jag är klar

ITIL Foundation Populär

3 dagar

16500 kr

Kod: AK6101

Datum: 26 mars, 4 april, 9 april, 23 april, fler

Denna 3-dagars ITIL-kurs vänder sig till IT-personal som är engagerade i leveransen av affärsdrivna IT-tjänster och behöver en bra förståelse för best practice -processer inom IT Service Management. Kursen ger kunskaper i ITIL med dess terminologi, struktur och grundläggande koncept. Den är utformad för att ge möjligheten att certifiera sig på ITIL Service Management Foundation-nivå. Läs mer

Göteborg 26 mars, 4 april, 9 april, 23 april, 7 maj, 28 maj, 11 juni, 18 juni, 2 juli, 6 augusti, 20 augusti, 20 augusti, 3 september, 17 september, 17 september, 1 oktober, 15 oktober, 15 oktober, 15 oktober, 29 oktober, 29 oktober, 12 november, 26 november, 26 november, 17 december, 17 december, 14 januari
Stockholm 4 april, 9 april, 7 maj, 28 maj, 18 juni, 2 juli, 6 augusti, 20 augusti, 3 september, 17 september, 1 oktober, 15 oktober, 29 oktober, 12 november, 26 november, 17 december, 14 januari
Malmö 4 april, 9 april, 7 maj, 28 maj, 18 juni, 25 juni, 2 juli, 6 augusti, 20 augusti, 3 september, 3 september, 17 september, 1 oktober, 1 oktober, 15 oktober, 15 oktober, 29 oktober, 12 november, 12 november, 26 november, 17 december, 14 januari
Linköping 4 april, 9 april, 7 maj, 28 maj, 18 juni, 2 juli, 6 augusti, 20 augusti, 3 september, 17 september, 1 oktober, 15 oktober, 15 oktober, 29 oktober, 12 november, 26 november, 17 december, 14 januari

ITIL Practitioner

2 dagar

13950 kr

Kod: AK6201

Datum: 26 april, 31 maj, 14 juni, 28 juni, fler

Denna 2-dagars kurs ger praktisk vägledning om hur man inför och anpassar ramverket ITIL för att stödja ditt företags mål. Ta vara på dina ITIL-kunskaper och förädla din vardag med hjälp av ITIL practitioner kursen. Kursledaren är ITIL-ackrediterad, arbetar även som konsult och delar med sig av sin praktiska erfarenhet. Läs mer

Göteborg 26 april, 31 maj, 14 juni, 5 juli, 6 september, 1 november, 1 november
Stockholm 31 maj, 5 juli, 6 september, 1 november
Malmö 31 maj, 28 juni, 5 juli, 6 september, 6 september, 1 november
Linköping 31 maj, 5 juli, 6 september, 1 november

Så anpassar du dig till GDPR (Dataskyddsförordningen) - Introduktion

1 dagar

9450 kr

Kod: AK6731

Datum: 9 april, 25 april, 26 april, 30 maj, fler

Många pratar och har frågor om EU:s nya Dataskyddsförordning GDPR . Den nya förordningen börjar gälla i maj 2018 och får omfattande påverkan på förutsättningarna för hantering av personuppgifter. Läs mer

Stockholm 9 april, 26 april, 30 maj, 12 juni
Linköping 25 april, 26 april, 12 juni
Malmö 26 april, 12 juni
Göteborg 26 april, 12 juni

ITIL Capability stream - Service Offerings & Agreements (Blended Learning)

3 dagar

21950 kr

Kod: AK6221

Datum: 26 mars

Denna ITIL Capability-utbildning kombinerar kurs i klassrum med On Demand-material för att ge dig en djup förståelse om it-tjänster och de processer, roller, funktioner och aktiviteter som är fokuserade på en strategisk och taktisk hantering av it-tjänsteportföljen och därtill knutna överenskommelser och avtal. Läs mer

Stockholm 26 mars
Göteborg 26 mars
Malmö 26 mars
Linköping 26 mars

ITIL Lifecycle stream - Continual Service Improvement

3 dagar

17950 kr

Kod: AK6215

Datum: 11 juni

Kursen behandlar processen och metoder för att kontinuerligt följa upp och förbättra befintliga it-tjänster, processer och arbetssätt. Kursen fokuserar på planering, genomförande, uppföljning och aktiviteter som leder till förbättringar. Läs mer

Stockholm 11 juni
Göteborg 11 juni
Malmö 11 juni
Linköping 11 juni

ITIL Lifecycle stream - Service Strategy

3 dagar

17950 kr

Kod: AK6211

Datum: 26 mars

Kursen behandlar strategisk hantering av it-tjänster utifrån en tjänsteportfölj som bygger på kundvärde och behov. Kursen fokuserar på nytta och värde av nya och befintliga tjänster. I Service Strategy-steget identifieras och definieras kundbehov, ekonomiska förutsättningar samt tjänster och marknadssegment. Syftet med strategin är att styra mot företagets affärsvision och ska genomsyra hela tjänstelivscykeln, från idé till drift och vidareutveckling. Läs mer

Stockholm 26 mars
Göteborg 26 mars
Malmö 26 mars
Linköping 26 mars

ITSM Specialist - Incident & Problem Management

2 dagar

13950 kr

Kod: AK6251

Datum: 3 maj

Kursen är en specialistkurs för dig som önskar öka förutsättningarna att lyckas med Service Desk, Incident Management och Problem Management i din organisation. Läs mer

Stockholm 3 maj
Göteborg 3 maj
Malmö 3 maj
Linköping 3 maj

ITIL - Managing Across the Lifecycle

5 dagar

25950 kr

Kod: AK6301

Datum: 21 maj

Managing Across the Lifecycle Certificate är den avslutande kursen efter genomförda Service Lifecycle- eller Service Capability-certifieringar och leder till ITIL Expert-examen. Syftet med kursen och tillhörande certifiering är att validera kunskapen över alla områden inom ITIL. Kursen fokuserar på förståelse för affärsverksamheten, management och övergripande mål, syfte, processer, funktioner och aktiviteter samt de gränssnitt och interaktioner mellan processerna som adresseras i de fem huvudpubliceringarna inom ITIL. Läs mer

Stockholm 21 maj
Göteborg 21 maj
Malmö 21 maj
Linköping 21 maj

ITSM Specialist - Change & Release

2 dagar

13950 kr

Kod: AK6252

Datum: 17 maj

Kursen är en specialistkurs för dig som önskar öka förutsättningarna att lyckas med förändringar, releases och utrullningar i din organisation. Läs mer

Stockholm 17 maj
Göteborg 17 maj
Malmö 17 maj
Linköping 17 maj

ITIL Capability stream - Planning, Protection and Optimization (Blended Learning)

3 dagar

21950 kr

Kod: AK6222

Datum: 14 maj

Denna ITIL Capability-utbildning kombinerar kurs i klassrum med On Demand-material för att ge dig en djup förståelse om it-tjänster och de processer, roller, funktioner och aktiviteter som behövs att utforma kvalitativa it-tjänster. Läs mer

Stockholm 14 maj
Göteborg 14 maj
Malmö 14 maj
Linköping 14 maj

ITIL Lifecycle stream - Service Design

3 dagar

17950 kr

Kod: AK6212

Datum: 14 maj

Kursen behandlar utformningen av it-tjänster Service Design . Fokus ligger på kravinsamling och utformning av informationssystem, processer, mätvärden för styrning och uppföljning samt de arkitekturer som behövs för en väl fungerande levereras av it-tjänster. Kursens centrala begrepp är tjänstekatalogen, SLAer, kvalitet och Service Design-processerna. Läs mer

Stockholm 14 maj
Göteborg 14 maj
Malmö 14 maj
Linköping 14 maj

ITIL Capability stream - Operational Support & Analysis (Blended Learning)

3 dagar

21950 kr

Kod: AK6224

Datum: 25 juni

Denna ITIL Capability-utbildning kombinerar kurs i klassrum med On Demand-material för att ge dig kunskap om olika drift-, support- och återställningsrelaterade processer och funktioner. Stor vikt läggs på processer inom Service Operation. Läs mer

Stockholm 25 juni
Göteborg 25 juni
Malmö 25 juni
Linköping 25 juni

ITIL Lifecycle stream - Service Operation

3 dagar

17950 kr

Kod: AK6214

Datum: 25 juni

Kursen behandlar operationell drift av it-tjänster med hantering av incidenter och de underliggande problemen, förfrågningar, behörigheter och hantering av viktiga händelser, samt organisatoriska funktioner, framför allt service desk. Kursen fokuserar på att hantera förändringar utan att påverka driftstabiliteten samt på en professionell och serviceinriktad hantering av kundkontakter och leverans av kostnadseffektiva tjänster i enlighet med överenskomna tjänstnivåer SLA . Läs mer

Stockholm 25 juni
Göteborg 25 juni
Malmö 25 juni
Linköping 25 juni

DevOps Fundamentals

3 dagar

17950 kr

Kod: AK6601

Datum: 11 juni

DevOps är en av de mest snabbväxande rörelserna i IT-världen idag och gör det möjligt att kombinera stabil systemförvaltning med agila utvecklingsmetoder. DevOps betonar vikten av kommunikation, samarbete, integration och automation för att förbättra arbetsflöden och stärka samverkan mellan olika roller vid utveckling, drift och förvaltning av applikationer och IT-tjänster. DevOps Fundamentals är den första kursen i det certifieringsprogram som utformats av organisationen DASA DevOps Agile Skills Association . Kursen riktar sig till utvecklare, IT-tekniker, testare och chefer som vill få en förståelse för DevOps och lära sig terminologi, principer och praxis. Läs mer

Stockholm 11 juni
Göteborg 11 juni
Malmö 11 juni
Linköping 11 juni

GDPR - Certified Information Privacy Manager (CIPM) Nyhet

2 dagar

24950 kr

Kod: IAPP-CIPM

Datum: 11 april

Certified Information Privacy Manager CIPM riktar in sig på utmaningarna som kommer med de fundamentala och ibland omfattande förändringar en organisation kan behöva genomgå för att leva upp till moderna integritetskrav. Hur arbetar jag operativt med integritet inom min organisation? Hur genomför jag en dataflödesrevision eller en konsekvensbedömning för dataskydd? Hur skapar jag en styrningsstruktur? CIPM fokuserar på den praktiska och kulturella tillämpningen av de nyckelbegrepp som fastslagits i CIPP E och de färdigheter som krävs för att hantera sk people factors och andra tillämpningsrelaterade utmaningar som kommer med betydande förändringar och nya ansvarsaspekter. IAPP anger detta som The How of GDPR Management . Läs mer

London (eng) 11 april

Kepner-Tregoe Foundation - Gateway to Service Excellence

2 dagar

19450 kr

Kod: AK6721

Datum: 14 juni

Kepner-Tregoe är en strukturerad metodik för felsökning och erkänd som best practice av ITIL för incident och problemhantering. I mer än 50 år har Kepner-Tregoe, en av världens ledande felsökningsföretag använt denna metodik för att öka tjänsteprestanda inom globala organisationer, som t.ex. NASA, IBM, Sun Microsystems, RIM och Siemens. Läs mer

Göteborg 14 juni

CISSP - Certification Preparation

5 dagar

34950 kr

Kod: GK9840

Datum: 30 april

Vill du ta din karriär till nästa steg inom säkerhet, är Certified Information Systems Security Professional CISSP ett kraftfullt alternativ. Lär av vår expert med erfarenhet från verkligheten på denna kurs som täcker certifieringens alla moment. Deltagna får även ett exemplar av CISSP ISC 2 Certified Information Systems Security Professional Official Study Guide. Läs mer

Live Online 30 april

GDPR - Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/EU) Nyhet

2 dagar

24950 kr

Kod: IAPP-CIPPE

Datum: 9 april

Utbildningen CIPP E eller CIPP EU med tillhörande certifiering är den europeiska upplagan av Certified Information Privacy Professional CIPP . Kursen innefattar de fundamentala konkreta aspekterna av GDPR som en organisation behöver förhålla sig till och ger en komplett grundförståelse för koncepten i lagar och förordningar rörande integritet och dataskydd. I detta ingår juristiktionslagar, förordningar och tillämpningsmodeller, grundläggande integritetskoncept och principer samt lagkrav för dataöverföring med mera. IAPP anger detta som The what of GDPR knowledge . Läs mer

Stockholm 9 april

Virtualization Essentials

2 dagar

19450 kr

Kod: AK6711

Datum: Kursen hålls på begäran

Kursen behandlar affärsperspektiv, teknisk organisation, samt driftsättning och administration och underhåll av virtualiserade lösningar. Kursen gör det möjligt för deltagarna att klara den tillhörande Virtualization Ready ProfessionalT-certifieringen www.cloudcredential.org . Läs mer

Cloud Essentials

2 dagar

14950 kr

Kod: AK6712

Datum: Kursen hålls på begäran

Kursen behandlar de affärsmässiga och tekniska perspektiven på molntjänster cloud computing . Du lär dig hur man inför, driftar och styr olika molntjänster. Kursen gör det möjligt för deltagarna att klara den tillhörande Cloud Ready Professional-certifieringen www.cloudcredential.org . Läs mer