ITIL och IT-styrning

Utbildning inom IT-styrning täcker IT-relaterade kunskaper som inte berör konkreta lösningar och produkter, utan arbetet runtomkring. Här finner du kurser inom populära ramverk, best-practice och certifieringsprogram som ITIL, GDPR, CISSP, Kepner-Tregoe och annat matnyttigt som får er IT-drift att fungera säkert och effektivt.

Kontakta oss

Har du frågor? Tveka inte att höra av dig till oss!

Kurser inom ITIL och IT-styrning

Filtrera:

Ämnen Rensa

Kursort

Jag är klar

ITIL Foundation Populär

3 dagar

16500 kr

Kod: AK6101

Datum: 22 januari, 29 januari, 12 februari, 19 februari, fler

Denna 3-dagars ITIL-kurs vänder sig till IT-personal som är engagerade i leveransen av affärsdrivna IT-tjänster och behöver en bra förståelse för best practice -processer inom IT Service Management. Kursen ger kunskaper i ITIL med dess terminologi, struktur och grundläggande koncept. Den är utformad för att ge möjligheten att certifiera sig på ITIL Service Management Foundation-nivå. Läs mer

Stockholm 22 januari, 12 februari, 26 februari, 12 mars, 4 april, 7 maj, 28 maj, 18 juni, 2 juli, 6 augusti
Göteborg 22 januari, 29 januari, 12 februari, 26 februari, 12 mars, 26 mars, 4 april, 23 april, 7 maj, 28 maj, 11 juni, 18 juni, 2 juli, 6 augusti
Malmö 22 januari, 12 februari, 19 februari, 26 februari, 12 mars, 4 april, 9 april, 7 maj, 28 maj, 18 juni, 25 juni, 2 juli, 6 augusti
Linköping 22 januari, 12 februari, 26 februari, 12 mars, 4 april, 7 maj, 28 maj, 18 juni, 2 juli, 6 augusti

ITIL Practitioner

2 dagar

13950 kr

Kod: AK6201

Datum: 15 februari, 26 april, 31 maj, 14 juni, fler

Denna 2-dagars kurs ger praktisk vägledning om hur man inför och anpassar ramverket ITIL för att stödja ditt företags mål. Ta vara på dina ITIL-kunskaper och förädla din vardag med hjälp av ITIL practitioner kursen. Kursledaren är ITIL-ackrediterad, arbetar även som konsult och delar med sig av sin praktiska erfarenhet. Läs mer

Stockholm 15 februari, 31 maj, 5 juli
Göteborg 15 februari, 26 april, 31 maj, 14 juni, 5 juli
Malmö 15 februari, 31 maj, 28 juni, 5 juli
Linköping 15 februari, 31 maj, 5 juli

Så anpassar du dig till GDPR (Dataskyddsförordningen)

1 dagar

9450 kr

Kod: AK6731

Datum: 24 januari, 13 mars, 14 mars, 26 april, fler

Många pratar och har frågor om EU:s nya Dataskyddsförordning GDPR . Den nya förordningen börjar gälla i maj 2018 och får omfattande påverkan på förutsättningarna för hantering av personuppgifter. Läs mer

Umeå 24 januari, 14 mars, 12 juni
Göteborg 13 mars, 14 mars, 12 juni
Stockholm 14 mars, 12 juni
Malmö 14 mars, 26 april, 12 juni

ITIL Capability stream - Release, Control & Validation (Blended Learning)

3 dagar

21950 kr

Kod: AK6223

Datum: 7 februari, 9 april

Denna ITIL Capability-utbildning kombinerar kurs i klassrum med On Demand-material för att ge dig en djup förståelse om it-tjänster och de processer, roller, funktioner och aktiviteter som behövs för en god hantering av förändringar av it-tjänster. Läs mer

Stockholm 7 februari, 9 april
Göteborg 7 februari, 9 april
Malmö 7 februari, 9 april
Linköping 7 februari, 9 april

ITIL Lifecycle stream - Continual Service Improvement

3 dagar

17950 kr

Kod: AK6215

Datum: 21 mars, 11 juni

Kursen behandlar processen och metoder för att kontinuerligt följa upp och förbättra befintliga it-tjänster, processer och arbetssätt. Kursen fokuserar på planering, genomförande, uppföljning och aktiviteter som leder till förbättringar. Läs mer

Stockholm 21 mars, 11 juni
Göteborg 21 mars, 11 juni
Malmö 21 mars, 11 juni
Linköping 21 mars, 11 juni

ITIL Capability stream - Planning, Protection and Optimization (Blended Learning)

3 dagar

21950 kr

Kod: AK6222

Datum: 19 februari, 14 maj

Denna ITIL Capability-utbildning kombinerar kurs i klassrum med On Demand-material för att ge dig en djup förståelse om it-tjänster och de processer, roller, funktioner och aktiviteter som behövs att utforma kvalitativa it-tjänster. Läs mer

Stockholm 19 februari, 14 maj
Göteborg 19 februari, 14 maj
Malmö 19 februari, 14 maj
Linköping 19 februari, 14 maj

ITIL Lifecycle stream - Service Design

3 dagar

17950 kr

Kod: AK6212

Datum: 19 februari, 14 maj

Kursen behandlar utformningen av it-tjänster Service Design . Fokus ligger på kravinsamling och utformning av informationssystem, processer, mätvärden för styrning och uppföljning samt de arkitekturer som behövs för en väl fungerande levereras av it-tjänster. Kursens centrala begrepp är tjänstekatalogen, SLAer, kvalitet och Service Design-processerna. Läs mer

Stockholm 19 februari, 14 maj
Göteborg 19 februari, 14 maj
Malmö 19 februari, 14 maj
Linköping 19 februari, 14 maj

ITIL Capability stream - Operational Support & Analysis (Blended Learning)

3 dagar

21950 kr

Kod: AK6224

Datum: 5 mars, 25 juni

Denna ITIL Capability-utbildning kombinerar kurs i klassrum med On Demand-material för att ge dig kunskap om olika drift-, support- och återställningsrelaterade processer och funktioner. Stor vikt läggs på processer inom Service Operation. Läs mer

Stockholm 5 mars, 25 juni
Göteborg 5 mars, 25 juni
Malmö 5 mars, 25 juni
Linköping 5 mars, 25 juni

ITIL Lifecycle stream - Service Operation

3 dagar

17950 kr

Kod: AK6214

Datum: 5 mars, 25 juni

Kursen behandlar operationell drift av it-tjänster med hantering av incidenter och de underliggande problemen, förfrågningar, behörigheter och hantering av viktiga händelser, samt organisatoriska funktioner, framför allt service desk. Kursen fokuserar på att hantera förändringar utan att påverka driftstabiliteten samt på en professionell och serviceinriktad hantering av kundkontakter och leverans av kostnadseffektiva tjänster i enlighet med överenskomna tjänstnivåer SLA . Läs mer

Stockholm 5 mars, 25 juni
Göteborg 5 mars, 25 juni
Malmö 5 mars, 25 juni
Linköping 5 mars, 25 juni

ITIL Lifecycle stream - Service Transition

3 dagar

17950 kr

Kod: AK6213

Datum: 7 februari, 9 april

Kursen behandlar förändring av it-tjänster från utformning till överlämning till drift. Kursen fokusera på hantering och implementation av förändringar som stödjer affärsmålen och effektiv hantering av driftsättning utan att störa leveransen av befintliga it-tjänster. Stor vikt läggs på att förstå principer, hantering och kontroll av alla Service Transition-aktiviteter samt relaterade aspekter som kommunikation, åtaganden och organisatorisk förändring. Läs mer

Stockholm 7 februari, 9 april
Göteborg 7 februari, 9 april
Malmö 7 februari, 9 april
Linköping 7 februari, 9 april

ITSM Specialist - Incident & Problem Management

2 dagar

13950 kr

Kod: AK6251

Datum: 22 februari, 3 maj

Kursen är en specialistkurs för dig som önskar öka förutsättningarna att lyckas med Service Desk, Incident Management och Problem Management i din organisation. Läs mer

Stockholm 22 februari, 3 maj
Göteborg 22 februari, 3 maj
Malmö 22 februari, 3 maj
Linköping 22 februari, 3 maj

ITIL - Managing Across the Lifecycle

5 dagar

25950 kr

Kod: AK6301

Datum: 21 maj

Managing Across the Lifecycle Certificate är den avslutande kursen efter genomförda Service Lifecycle- eller Service Capability-certifieringar och leder till ITIL Expert-examen. Syftet med kursen och tillhörande certifiering är att validera kunskapen över alla områden inom ITIL. Kursen fokuserar på förståelse för affärsverksamheten, management och övergripande mål, syfte, processer, funktioner och aktiviteter samt de gränssnitt och interaktioner mellan processerna som adresseras i de fem huvudpubliceringarna inom ITIL. Läs mer

Stockholm 21 maj
Göteborg 21 maj
Malmö 21 maj
Linköping 21 maj

ITIL Capability stream - Service Offerings & Agreements (Blended Learning)

3 dagar

21950 kr

Kod: AK6221

Datum: 26 mars

Denna ITIL Capability-utbildning kombinerar kurs i klassrum med On Demand-material för att ge dig en djup förståelse om it-tjänster och de processer, roller, funktioner och aktiviteter som är fokuserade på en strategisk och taktisk hantering av it-tjänsteportföljen och därtill knutna överenskommelser och avtal. Läs mer

Stockholm 26 mars
Göteborg 26 mars
Malmö 26 mars
Linköping 26 mars

ITIL Lifecycle stream - Service Strategy

3 dagar

17950 kr

Kod: AK6211

Datum: 26 mars

Kursen behandlar strategisk hantering av it-tjänster utifrån en tjänsteportfölj som bygger på kundvärde och behov. Kursen fokuserar på nytta och värde av nya och befintliga tjänster. I Service Strategy-steget identifieras och definieras kundbehov, ekonomiska förutsättningar samt tjänster och marknadssegment. Syftet med strategin är att styra mot företagets affärsvision och ska genomsyra hela tjänstelivscykeln, från idé till drift och vidareutveckling. Läs mer

Stockholm 26 mars
Göteborg 26 mars
Malmö 26 mars
Linköping 26 mars

ITSM Specialist - Change & Release

2 dagar

13950 kr

Kod: AK6252

Datum: 17 maj

Kursen är en specialistkurs för dig som önskar öka förutsättningarna att lyckas med förändringar, releases och utrullningar i din organisation. Läs mer

Stockholm 17 maj
Göteborg 17 maj
Malmö 17 maj
Linköping 17 maj

Kepner-Tregoe Foundation - Gateway to Service Excellence

2 dagar

19450 kr

Kod: AK6721

Datum: 5 mars, 14 juni

Kepner-Tregoe är en strukturerad metodik för felsökning och erkänd som best practice av ITIL för incident och problemhantering. I mer än 50 år har Kepner-Tregoe, en av världens ledande felsökningsföretag använt denna metodik för att öka tjänsteprestanda inom globala organisationer, som t.ex. NASA, IBM, Sun Microsystems, RIM och Siemens. Läs mer

Stockholm 5 mars, 14 juni

GDPR - Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/EU) Nyhet

2 dagar

24950 kr

Kod: IAPP-CIPPE

Datum: 12 mars, 9 april

Utbildningen CIPP E eller CIPP EU med tillhörande certifiering är den europeiska upplagan av Certified Information Privacy Professional CIPP . Kursen innefattar de fundamentala konkreta aspekterna av GDPR som en organisation behöver förhålla sig till och ger en komplett grundförståelse för koncepten i lagar och förordningar rörande integritet och dataskydd. I detta ingår juristiktionslagar, förordningar och tillämpningsmodeller, grundläggande integritetskoncept och principer samt lagkrav för dataöverföring med mera. IAPP anger detta som The what of GDPR knowledge . Läs mer

Stockholm 12 mars, 9 april

CISSP - Certification Preparation

5 dagar

34950 kr

Kod: GK9840

Datum: 5 mars

Vill du ta din karriär till nästa steg inom säkerhet, är Certified Information Systems Security Professional CISSP ett kraftfullt alternativ. Lär av vår expert med erfarenhet från verkligheten på denna kurs som täcker certifieringens alla moment. Deltagna får även ett exemplar av CISSP ISC 2 Certified Information Systems Security Professional Official Study Guide. Läs mer

Stockholm 5 mars

GDPR - Certified Information Privacy Technologist (CIPT) Nyhet

2 dagar

24950 kr

Kod: IAPP-CIPT

Datum: 14 mars

Att få resurserna att leverera resultat på ett effektivt sätt och samtidigt följa regelverken är en utmaning som delas av många. För dig som arbetar med IT, säkerhet, systemdesign eller Service Management, behandlar CIPT det du behöver för att omsätta integritetskrav i den handgripliga verkligheten. Du behöver säkerställa att alla inblandade har medintegritetsaspekten under hela livscykeln. IAPP anger detta som The How of GDPR and Technology . Läs mer

London (eng) 14 mars

GDPR - Certified Information Privacy Manager (CIPM) Nyhet

2 dagar

24950 kr

Kod: IAPP-CIPM

Datum: 11 april

Certified Information Privacy Manager CIPM riktar in sig på utmaningarna som kommer med de fundamentala och ibland omfattande förändringar en organisation kan behöva genomgå för att leva upp till moderna integritetskrav. Hur arbetar jag operativt med integritet inom min organisation? Hur genomför jag en dataflödesrevision eller en konsekvensbedömning för dataskydd? Hur skapar jag en styrningsstruktur? CIPM fokuserar på den praktiska och kulturella tillämpningen av de nyckelbegrepp som fastslagits i CIPP E och de färdigheter som krävs för att hantera sk people factors och andra tillämpningsrelaterade utmaningar som kommer med betydande förändringar och nya ansvarsaspekter. IAPP anger detta som The How of GDPR Management . Läs mer

London (eng) 11 april