ITIL och IT-styrning

Utbildning inom IT-styrning täcker IT-relaterade kunskaper som inte berör konkreta lösningar och produkter, utan arbetet runtomkring. Här finner du kurser inom populära ramverk, best-practice och certifieringsprogram som ITIL, GDPR, CISSP, Kepner-Tregoe och annat matnyttigt som får er IT-drift att fungera säkert och effektivt.

Kontakta oss

Har du frågor? Tveka inte att höra av dig till oss!

Kurser inom ITIL och IT-styrning

Filtrera:

Ämnen Rensa

Nivå Rensa

Kurs för Rensa

Kursort

Jag är klar

ITIL® Foundation Populär

3 dagar

16500 kr

Kod: AK6101

Datum: 4 februari, 25 februari, 18 mars, 1 april, fler

Denna 3-dagars ITIL-kurs vänder sig till IT-personal som är engagerade i leveransen av affärsdrivna IT-tjänster och behöver en bra förståelse för best practice -processer inom IT Service Management. Kursen ger kunskaper i ITIL med dess terminologi, struktur och grundläggande koncept. Den är utformad för att ge möjligheten att certifiera sig på ITIL Service Management Foundation-nivå. Läs mer

Malmö 4 februari, 25 februari, 18 mars, 1 april, 23 april, 23 april, 13 maj, 3 juni, 17 juni, 17 juni, 8 juli, 12 augusti
Göteborg 25 februari, 25 februari, 18 mars, 1 april, 1 april, 23 april, 13 maj, 13 maj, 3 juni, 3 juni, 17 juni, 8 juli, 8 juli, 12 augusti
Stockholm 25 februari, 18 mars, 1 april, 23 april, 13 maj, 3 juni, 17 juni, 8 juli, 12 augusti
Linköping 25 februari, 18 mars, 1 april, 23 april, 13 maj, 3 juni, 17 juni, 8 juli, 12 augusti

DevOps Fundamentals

3 dagar

17950 kr

Kod: AK6601

Datum: 4 mars, 23 april, 24 juni

DevOps är en av de mest snabbväxande rörelserna i IT-världen idag och gör det möjligt att kombinera stabil systemförvaltning med agila utvecklingsmetoder. DevOps betonar vikten av kommunikation, samarbete, integration och automation för att förbättra arbetsflöden och stärka samverkan mellan olika roller vid utveckling, drift och förvaltning av applikationer och IT-tjänster. DevOps Fundamentals är den första kursen i det certifieringsprogram som utformats av organisationen DASA DevOps Agile Skills Association . Kursen riktar sig till utvecklare, IT-tekniker, testare och chefer som vill få en förståelse för DevOps och lära sig terminologi, principer och praxis. Läs mer

Stockholm 4 mars, 23 april, 24 juni
Umeå 4 mars, 23 april, 24 juni
Linköping 4 mars, 23 april, 24 juni
Malmö 4 mars, 23 april, 23 april, 24 juni

ITIL® Practitioner

2 dagar

13950 kr

Kod: AK6201

Datum: 4 april, 16 maj

Denna 2-dagars kurs ger praktisk vägledning om hur man inför och anpassar ramverket ITIL för att stödja ditt företags mål. Ta vara på dina ITIL-kunskaper och förädla din vardag med hjälp av ITIL practitioner kursen. Kursledaren är ITIL-ackrediterad, arbetar även som konsult och delar med sig av sin praktiska erfarenhet. Läs mer

Göteborg 4 april, 4 april, 16 maj, 16 maj
Stockholm 4 april, 16 maj
Linköping 4 april, 16 maj
Malmö 4 april, 16 maj

ITSM Specialist - Change & Release

2 dagar

13950 kr

Kod: AK6252

Datum: 24 januari, 13 juni

Kursen är en specialistkurs för dig som önskar öka förutsättningarna att lyckas med förändringar, releases och utrullningar i din organisation. Läs mer

Stockholm 24 januari, 13 juni
Göteborg 24 januari, 13 juni
Malmö 24 januari, 13 juni
Linköping 24 januari, 13 juni

ITSM Specialist - Incident & Problem Management

2 dagar

13950 kr

Kod: AK6251

Datum: 14 februari, 9 maj

Kursen är en specialistkurs för dig som önskar öka förutsättningarna att lyckas med Service Desk, Incident Management och Problem Management i din organisation. Läs mer

Stockholm 14 februari, 9 maj
Göteborg 14 februari, 9 maj
Linköping 14 februari, 9 maj
Malmö 14 februari, 9 maj

ITIL® - Managing Across the Lifecycle

5 dagar

25950 kr

Kod: AK6301

Datum: 18 februari, 20 maj

Managing Across the Lifecycle Certificate är den avslutande kursen efter genomförda Service Lifecycle- eller Service Capability-certifieringar och leder till ITIL Expert-examen. Syftet med kursen och tillhörande certifiering är att validera kunskapen över alla områden inom ITIL. Kursen fokuserar på förståelse för affärsverksamheten, management och övergripande mål, syfte, processer, funktioner och aktiviteter samt de gränssnitt och interaktioner mellan processerna som adresseras i de fem huvudpubliceringarna inom ITIL. Läs mer

Stockholm 18 februari, 20 maj
Göteborg 18 februari, 20 maj
Malmö 18 februari, 20 maj
Linköping 18 februari, 20 maj

ITIL® Capability stream - Planning, Protection and Optimization (Blended Learning)

3 dagar

21950 kr

Kod: AK6222

Datum: 11 februari, 15 april

Denna ITIL Capability-utbildning kombinerar kurs i klassrum med On Demand-material för att ge dig en djup förståelse om it-tjänster och de processer, roller, funktioner och aktiviteter som behövs att utforma kvalitativa it-tjänster. Läs mer

Stockholm 11 februari, 15 april
Göteborg 11 februari, 15 april
Malmö 11 februari, 15 april
Linköping 11 februari, 15 april

ITIL® Capability stream - Operational Support & Analysis (Blended Learning)

3 dagar

21950 kr

Kod: AK6224

Datum: 18 februari, 27 maj

Denna ITIL Capability-utbildning kombinerar kurs i klassrum med On Demand-material för att ge dig kunskap om olika drift-, support- och återställningsrelaterade processer och funktioner. Stor vikt läggs på processer inom Service Operation. Läs mer

Stockholm 18 februari, 27 maj
Umeå 18 februari, 27 maj
Linköping 18 februari, 27 maj
Malmö 18 februari, 27 maj

ITIL® Lifecycle stream - Continual Service Improvement

3 dagar

17950 kr

Kod: AK6215

Datum: 4 mars, 17 juni

Kursen behandlar processen och metoder för att kontinuerligt följa upp och förbättra befintliga it-tjänster, processer och arbetssätt. Kursen fokuserar på planering, genomförande, uppföljning och aktiviteter som leder till förbättringar. Läs mer

Stockholm 4 mars, 17 juni
Umeå 4 mars, 17 juni
Linköping 4 mars, 17 juni
Malmö 4 mars, 17 juni

ITIL® Lifecycle stream - Service Operation

3 dagar

17950 kr

Kod: AK6214

Datum: 18 februari, 27 maj

Kursen behandlar operationell drift av it-tjänster med hantering av incidenter och de underliggande problemen, förfrågningar, behörigheter och hantering av viktiga händelser, samt organisatoriska funktioner, framför allt service desk. Kursen fokuserar på att hantera förändringar utan att påverka driftstabiliteten samt på en professionell och serviceinriktad hantering av kundkontakter och leverans av kostnadseffektiva tjänster i enlighet med överenskomna tjänstnivåer SLA . Läs mer

Stockholm 18 februari, 27 maj
Umeå 18 februari, 27 maj
Linköping 18 februari, 27 maj
Malmö 18 februari, 27 maj

ITIL® Lifecycle stream - Service Design

3 dagar

17950 kr

Kod: AK6212

Datum: 11 februari, 15 april

Kursen behandlar utformningen av it-tjänster Service Design . Fokus ligger på kravinsamling och utformning av informationssystem, processer, mätvärden för styrning och uppföljning samt de arkitekturer som behövs för en väl fungerande levereras av it-tjänster. Kursens centrala begrepp är tjänstekatalogen, SLAer, kvalitet och Service Design-processerna. Läs mer

Stockholm 11 februari, 15 april
Umeå 11 februari, 15 april
Linköping 11 februari, 15 april
Malmö 11 februari, 15 april

GDPR för drift- och utvecklingsavdelningar

1 dagar

9450 kr

Kod: AK6733

Datum: 5 april

GDPR leder till stora förändringar i hur organisationer hanterar sina personuppgifter. Lagen påverkar hela organisationen, dock har de olika avdelningarna olika utmaningar för att följa GDPR. Denna kurs riktar sig till personer med ledande och instruerande roller inom utvecklings- och driftsavdelningar. Läs mer

Stockholm 5 april
Göteborg 5 april
Malmö 5 april, 5 april
Linköping 5 april

GDPR - Introduktion till dataskyddsförordningen

1 dagar

9450 kr

Kod: AK6731

Datum: 4 april

Många pratar och har frågor om EU:s nya Dataskyddsförordning GDPR . Den nya förordningen börjar gälla i maj 2018 och får omfattande påverkan på förutsättningarna för hantering av personuppgifter. Läs mer

Stockholm 4 april
Umeå 4 april
Linköping 4 april
Malmö 4 april

ITIL® Capability stream - Service Offerings & Agreements (Blended Learning)

3 dagar

21950 kr

Kod: AK6221

Datum: 27 maj

Denna ITIL Capability-utbildning kombinerar kurs i klassrum med On Demand-material för att ge dig en djup förståelse om it-tjänster och de processer, roller, funktioner och aktiviteter som är fokuserade på en strategisk och taktisk hantering av it-tjänsteportföljen och därtill knutna överenskommelser och avtal. Läs mer

Stockholm 27 maj
Umeå 27 maj
Linköping 27 maj
Malmö 27 maj

ITIL® Capability stream - Release, Control & Validation (Blended Learning)

3 dagar

21950 kr

Kod: AK6223

Datum: 6 maj

Denna ITIL Capability-utbildning kombinerar kurs i klassrum med On Demand-material för att ge dig en djup förståelse om it-tjänster och de processer, roller, funktioner och aktiviteter som behövs för en god hantering av förändringar av it-tjänster. Läs mer

Stockholm 6 maj
Göteborg 6 maj
Malmö 6 maj
Linköping 6 maj

ITIL® Lifecycle stream - Service Transition

3 dagar

17950 kr

Kod: AK6213

Datum: 6 maj

Kursen behandlar förändring av it-tjänster från utformning till överlämning till drift. Kursen fokusera på hantering och implementation av förändringar som stödjer affärsmålen och effektiv hantering av driftsättning utan att störa leveransen av befintliga it-tjänster. Stor vikt läggs på att förstå principer, hantering och kontroll av alla Service Transition-aktiviteter samt relaterade aspekter som kommunikation, åtaganden och organisatorisk förändring. Läs mer

Stockholm 6 maj
Göteborg 6 maj
Malmö 6 maj
Linköping 6 maj

ITIL® Lifecycle stream - Service Strategy

3 dagar

17950 kr

Kod: AK6211

Datum: 27 maj

Kursen behandlar strategisk hantering av it-tjänster utifrån en tjänsteportfölj som bygger på kundvärde och behov. Kursen fokuserar på nytta och värde av nya och befintliga tjänster. I Service Strategy-steget identifieras och definieras kundbehov, ekonomiska förutsättningar samt tjänster och marknadssegment. Syftet med strategin är att styra mot företagets affärsvision och ska genomsyra hela tjänstelivscykeln, från idé till drift och vidareutveckling. Läs mer

Stockholm 27 maj
Malmö 27 maj
Göteborg 27 maj
Linköping 27 maj

ITIL 4 Foundation

3 dagar

17950 kr

Kod: AK6401

Datum: 25 mars, 13 maj, 3 juli

Denna ITIL 4-kurs fokuserar på att hjälpa deltagaren greppa nyckelkoncepten i ITIL 4-ramverket, och är baserad på AXELOS ITIL 4 Foundation-certifiering. I kursen ingår material att gå igenom före kursstart, under kursen och efter den. Läs mer

Stockholm 25 mars, 13 maj, 3 juli
Malmö 25 mars

Skapa en tjänstekatalog

1 dagar

9450 kr

Kod: AK6511

Datum: 11 april

Följ med på en workshopdag där vi genom teori och praktik tar dig från ax till limpa med tjänstekatalogen. Vi definierar tjänster, skapar strukturen, hanterar helheten i katalogen samt implementerar den i organisationen. Arbetet leds av en kunnig och erfaren ämnesexpert. Läs mer

Stockholm 11 april
Göteborg 11 april

Processmodellering - Kom igång på en dag

1 dagar

9450 kr

Kod: AK6512

Datum: 12 april

Välkommen på en workshopdag för dig som önskar öka din förståelse och förmåga att arbeta med processer. Den är för dig som vill öka din kompetens för att kunna identifiera, kartlägga, dokumentera och arbeta mer effektivt med processer i din verksamhet. Läs mer

Stockholm 12 april
Göteborg 12 april