Affärsmannaskap & Kommunikation - Kurser och utbildning

Som konsult är det viktigt ha en trovärdig och rådgivande stil för att både uppdragsgivaren och konsultföretaget ska utvecklas ekonomiskt, såväl som kunskaps- och imagemässigt. Få insikt om hur den personliga stilen, varumärket och förtroendekapitalet är av avgörande betydelse för hur väl du lyckas som konsult. Lär dig en metodik för hur en rådgivande säljstil kan utveckla kunden och ditt uppdrag och hur du förstår din kunds verksamhet och behov samt vad kunden har för förväntningar på dig.

Anpassad företagsutbildning

Behöver du en utbildning som är justerad till ditt företags behov? Är ni flera som behöver samma utbildning? Vill ni välja datum och tid helt själva? Vi erbjuder företagsutbildning helt anpassad efter era behov!

Vad säger tidigare deltagare?

Inspireras av Niklas Laudon!

Låt dig och dina kollegor inspireras av föreläsningen Framgång över tid av och med Niklas Laudon. Med sin föreläsning belyser Niklas framgångsfaktorer i förändringsarbete med en enkelhet som är både rolig och insiktsfull. 

Kurser inom Affärsmannaskap/Kommunikation

Filtrera:

Ämnen Rensa

Kursort

Jag är klar

Värdeskapande kundsupport och kommunikation

2 dagar

13950 kr

Kod: AK401

Datum: 18 december, 15 januari, 5 mars, 16 april, fler

Att kunna ge värdeskapande kundsupport och service handlar om förmågan att kunna bemöta kunden och dennes ärende på ett sätt som leder till den nytta som både kunden och din egen verksamhet vill uppnå. För att lyckas med en värdeskapande kundsupport över tid behövs kompetens. Att börja med tanken att bakom varje ärende finns en människa som behöver din hjälp är en bra start. När den tanken blir till insikt och sen kompetens att hantera situationen får du tillbaka en kund med positiva känslor för både dig och den verksamhet du representerar. En upplevelse och en drivkraft, vars värdeskapande hantering leder till fler nöjda kunder. Läs mer

Stockholm 18 december, 15 januari, 16 april, 20 juni
Göteborg 15 januari, 5 mars, 16 april, 4 juni, 20 juni
Malmö 15 januari, 5 mars, 16 april, 20 juni
Linköping 15 januari, 16 april, 20 juni

Att leda effektiva och utvecklande arbetsmöten

2 dagar

13950 kr

Kod: AK407

Datum: 22 januari, 22 mars, 14 maj

Vad krävs för att ett arbetsmöte ska vara och kännas effektivt och utvecklande för alla som är med? Vilka är framgångsfaktorerna för att nå ett gemensamt mål enligt forskning och studier? Läs mer

Stockholm 22 januari, 22 mars, 14 maj
Göteborg 22 januari, 22 januari, 22 mars, 14 maj, 14 maj
Malmö 22 januari, 22 januari, 22 mars, 14 maj, 14 maj
Linköping 22 januari, 22 mars, 14 maj

Effektiv presentationsteknik

2 dagar

12900 kr

Kod: AK403

Datum: 20 december, 16 januari, 14 mars, 26 mars, fler

Lär dig att presentera effektivt så att andra tar till sig det som det är tänkt och blir motiverade och inspirerande av dina presentationer. Kursen ger dig konkreta metoder som hjälper dig att lyckas och inte minst rikligt med praktisk träning. Läs mer

Malmö 20 december, 14 mars, 26 mars, 7 juni, 14 juni
Göteborg 16 januari, 14 mars, 21 maj, 14 juni
Stockholm 14 mars, 14 juni
Linköping 14 mars, 14 juni

Affärsmannaskap för IT-konsulter

2 dagar

13950 kr

Kod: AK404

Datum: 22 februari, 16 april

Affärsmannaskap handlar om att ha en trovärdig, rådgivande stil som utvecklar både uppdragsgivarens verksamhet och konsultföretaget, såväl ekonomiskt som kunskaps- och imagemässigt. Efter kursen har du en förståelse för vad som krävs för att kunden ska uppleva ett högt värde av konsultens spetskompetens och vad en kund förväntar sig av en extern konsult jämfört med anställd personal. Läs mer

Stockholm 22 februari, 16 april
Göteborg 22 februari, 16 april
Malmö 22 februari, 16 april
Linköping 22 februari, 16 april

Praktisk Förhandlingsteknik

2 dagar

13950 kr

Kod: A733

Datum: 18 oktober, 23 november

Att förhandla är en del av många yrkesroller. Du ska till exempel kunna driva dina frågor utan att skada relationer och hitta konstruktiva lösningar på låsta situationer. Den här kursen ger dig verktyg för att nå bra resultat i förhandlingar för vardagliga situationer. Det kan vara att förhandla om resurser i projekt, om villkor med en leverantör eller rentav om lön med din chef. Kursen hjälper dig att bli en effektiv förhandlare genom att finna din egen förhandlingsstil och träna på att få ut maximal nytta av den. Läs mer

Stockholm 18 oktober, 23 november