Affärskompetens - Kurser och utbildning

Utbildningar i mjuka värden handlar om att ta fram hela potentialen hos människorna i organisationen. Oavsett om jag är ledare, projektledare eller levererar tjänster kan små förändringar i beteende innebära stora effekter på det uppfattade värdet. De långsiktiga vinnarna är organisationer som når sina mål med friska motiverade ledare och medarbetare. Detta är vad som kallas Affärskompetens.

Inspireras av Niklas Laudon!

Låt dig och dina kollegor inspireras av föreläsningen Framgång över tid av och med Niklas Laudon. Med sin föreläsning belyser Niklas framgångsfaktorer i förändringsarbete med en enkelhet som är både rolig och insiktsfull. 

Kurser inom Affärskompetens

Filtrera:

Ämnen Rensa

Kursort

Jag är klar

ITIL Foundation Populär

3 dagar

16500 kr

Kod: AK6101

Datum: 22 november, 27 november, 4 december, 13 december, fler

Denna 3-dagars ITIL-kurs vänder sig till IT-personal som är engagerade i leveransen av affärsdrivna IT-tjänster och behöver en bra förståelse för best practice -processer inom IT Service Management. Kursen ger kunskaper i ITIL med dess terminologi, struktur och grundläggande koncept. Den är utformad för att ge möjligheten att certifiera sig på ITIL Service Management Foundation-nivå. Läs mer

Malmö 22 november, 27 november, 13 december, 18 december, 10 januari, 15 januari, 22 januari, 12 februari, 19 februari, 26 februari, 12 mars, 4 april, 9 april, 7 maj, 28 maj, 18 juni, 25 juni, 2 juli, 6 augusti
Stockholm 27 november, 13 december, 10 januari, 22 januari, 12 februari, 26 februari, 12 mars, 4 april, 7 maj, 28 maj, 18 juni, 2 juli, 6 augusti
Göteborg 27 november, 4 december, 13 december, 10 januari, 22 januari, 29 januari, 12 februari, 26 februari, 12 mars, 26 mars, 4 april, 23 april, 7 maj, 28 maj, 11 juni, 18 juni, 2 juli, 6 augusti
Linköping 27 november, 13 december, 10 januari, 22 januari, 12 februari, 26 februari, 12 mars, 4 april, 7 maj, 28 maj, 18 juni, 2 juli, 6 augusti

Projektledning i IT-projekt Populär

3 dagar

20450 kr

Kod: AK103

Datum: 4 december, 11 december, 29 januari, 12 februari, fler

Vi är stolta över att kunna säga att 10 000 projektledare har gått denna utbildning sedan starten. En utbildning som ger dig som projektledare den grund, orientering och helhetssyn som behövs för att kunna axla rollen som projektledare och driva framgångsrika projekt. Läs mer

Göteborg 4 december, 11 december, 29 januari, 12 februari, 21 februari, 26 mars, 9 april, 2 maj, 28 maj, 11 juni, 2 juli, 2 juli
Stockholm 11 december, 29 januari, 21 februari, 26 mars, 2 maj, 28 maj, 2 juli
Malmö 11 december, 29 januari, 21 februari, 26 mars, 2 maj, 14 maj, 28 maj, 2 juli, 2 juli
Linköping 11 december, 29 januari, 21 februari, 26 mars, 2 maj, 28 maj, 2 juli

Certifierad Scrum Master Populär

2 dagar

18950 kr

Kod: AK123

Datum: 7 december, 18 januari, 7 mars, 22 mars, fler

Det agila projektramverket Scrum har kraften att transformera din projektstyrning oavsett vilken industri och organisation du är aktiv inom. Faktum är att 66 av alla företag använder Scrum eller liknande varianter idag för sina projekt. Läs mer

Stockholm 7 december, 18 januari, 22 mars, 17 maj, 28 juni, 23 augusti
Göteborg 7 december, 18 januari, 7 mars, 22 mars, 2 maj, 17 maj, 28 juni, 23 augusti
Malmö 7 december, 18 januari, 22 mars, 17 maj, 28 juni, 23 augusti
Linköping 7 december, 18 januari, 22 mars, 17 maj, 28 juni, 23 augusti

Ledarskap i IT-projekt

3 dagar

20450 kr

Kod: AK104

Datum: 4 december, 15 januari, 5 februari, 19 februari, fler

Ett framgångsrikt projektledarskap bygger på bra metodkompetens och ett kommunikativt, tydligt personligt ledarskap. I den här kursen utvecklar du din kommunikativa förmåga i syfte att bli förstådd och förstå andra så att du kan leda ditt projekt till framgång. Läs mer

Stockholm 4 december, 15 januari, 5 februari, 9 april, 18 juni, 13 augusti
Göteborg 15 januari, 5 februari, 19 februari, 9 april, 7 maj, 18 juni, 13 augusti
Malmö 15 januari, 5 februari, 9 april, 21 maj, 18 juni, 13 augusti
Linköping 15 januari, 5 februari, 9 april, 18 juni, 13 augusti

Praktisk Förändringsledning

2 dagar

13950 kr

Kod: AK201

Datum: 14 december, 18 januari, 15 februari, 19 mars, fler

Dagens arbetsliv innebär ständiga förändringar och det är en krävande utmaning att driva förändringsprojekt, men med rätt verktyg och kunskap är det roligt och stimulerande. Den här kursen hjälper dig att driva förändringsprocesser så att så många som möjligt följer med in i förändringen med entusiasm och positiv energi och att övervinna det motstånd som försvårar eller till och med förhindrar nödvändiga förändringar. Läs mer

Stockholm 14 december, 18 januari, 19 mars, 18 juni
Malmö 14 december, 18 januari, 19 mars, 16 april, 28 maj, 18 juni
Göteborg 18 januari, 15 februari, 19 mars, 16 april, 18 juni
Linköping 18 januari, 19 mars, 18 juni

Så anpassar du dig till GDPR (Dataskyddsförordningen)

1 dagar

6450 kr

Kod: AK6731

Datum: 7 december, 16 januari, 17 januari, 31 januari, fler

Många pratar och har frågor om EU:s nya Dataskyddsförordning GDPR . Den nya förordningen börjar gälla i maj 2018 och får omfattande påverkan på förutsättningarna för hantering av personuppgifter. Läs mer

Stockholm 7 december, 16 januari, 14 mars, 12 juni
Göteborg 16 januari, 17 januari, 13 mars, 14 mars, 12 juni
Malmö 16 januari, 31 januari, 14 mars, 12 juni
Linköping 16 januari, 14 mars, 12 juni

Värdeskapande kundsupport och kommunikation

2 dagar

13950 kr

Kod: AK401

Datum: 18 december, 15 januari, 5 mars, 16 april, fler

Att kunna ge värdeskapande kundsupport och service handlar om förmågan att kunna bemöta kunden och dennes ärende på ett sätt som leder till den nytta som både kunden och din egen verksamhet vill uppnå. För att lyckas med en värdeskapande kundsupport över tid behövs kompetens. Att börja med tanken att bakom varje ärende finns en människa som behöver din hjälp är en bra start. När den tanken blir till insikt och sen kompetens att hantera situationen får du tillbaka en kund med positiva känslor för både dig och den verksamhet du representerar. En upplevelse och en drivkraft, vars värdeskapande hantering leder till fler nöjda kunder. Läs mer

Stockholm 18 december, 15 januari, 16 april, 20 juni
Göteborg 15 januari, 5 mars, 16 april, 4 juni, 20 juni
Malmö 15 januari, 5 mars, 16 april, 20 juni
Linköping 15 januari, 16 april, 20 juni

Framgångsrik projektdeltagare

1 dagar

6950 kr

Kod: AK105

Datum: 8 februari, 19 februari, 12 april, 22 maj, fler

För att arbete i projektform ska bli framgångsrikt krävs att hela projektgruppen fungerar väl tillsammans. Den här kursen ger dig grundkunskaper om projektarbetsformen och vad som förväntas av dig som projektdeltagare. Läs mer

Stockholm 8 februari, 12 april, 11 juni
Göteborg 8 februari, 19 februari, 12 april, 11 juni, 11 juni
Malmö 8 februari, 19 februari, 12 april, 22 maj, 11 juni
Linköping 8 februari, 12 april, 11 juni

ITIL Practitioner

2 dagar

13950 kr

Kod: AK6201

Datum: 18 januari, 15 februari, 26 april, 31 maj, fler

Denna 2-dagars kurs ger praktisk vägledning om hur man inför och anpassar ramverket ITIL för att stödja ditt företags mål. Ta vara på dina ITIL-kunskaper och förädla din vardag med hjälp av ITIL practitioner kursen. Kursledaren är ITIL-ackrediterad, arbetar även som konsult och delar med sig av sin praktiska erfarenhet. Läs mer

Malmö 18 januari, 15 februari, 31 maj, 28 juni, 5 juli
Stockholm 15 februari, 31 maj, 5 juli
Göteborg 15 februari, 26 april, 31 maj, 14 juni, 5 juli
Linköping 15 februari, 31 maj, 5 juli

Att leda effektiva och utvecklande arbetsmöten

2 dagar

13950 kr

Kod: AK407

Datum: 22 januari, 22 mars, 14 maj

Vad krävs för att ett arbetsmöte ska vara och kännas effektivt och utvecklande för alla som är med? Vilka är framgångsfaktorerna för att nå ett gemensamt mål enligt forskning och studier? Läs mer

Stockholm 22 januari, 22 mars, 14 maj
Göteborg 22 januari, 22 januari, 22 mars, 14 maj, 14 maj
Malmö 22 januari, 22 januari, 22 mars, 14 maj, 14 maj
Linköping 22 januari, 22 mars, 14 maj

ITIL Lifecycle stream - Service Transition

3 dagar

17950 kr

Kod: AK6213

Datum: 22 november, 7 februari, 9 april

Kursen behandlar förändring av it-tjänster från utformning till överlämning till drift. Kursen fokusera på hantering och implementation av förändringar som stödjer affärsmålen och effektiv hantering av driftsättning utan att störa leveransen av befintliga it-tjänster. Stor vikt läggs på att förstå principer, hantering och kontroll av alla Service Transition-aktiviteter samt relaterade aspekter som kommunikation, åtaganden och organisatorisk förändring. Läs mer

Stockholm 22 november, 7 februari, 9 april
Göteborg 22 november, 7 februari, 9 april
Malmö 22 november, 7 februari, 9 april
Linköping 22 november, 7 februari, 9 april

ITIL Lifecycle stream - Continual Service Improvement

3 dagar

17950 kr

Kod: AK6215

Datum: 29 november, 21 mars, 11 juni

Kursen behandlar processen och metoder för att kontinuerligt följa upp och förbättra befintliga it-tjänster, processer och arbetssätt. Kursen fokuserar på planering, genomförande, uppföljning och aktiviteter som leder till förbättringar. Läs mer

Stockholm 29 november, 21 mars, 11 juni
Göteborg 29 november, 21 mars, 11 juni
Malmö 29 november, 21 mars, 11 juni
Linköping 29 november, 21 mars, 11 juni

ITIL Capability stream - Release, Control & Validation (Blended Learning)

3 dagar

21950 kr

Kod: AK6223

Datum: 22 november, 7 februari, 9 april

Denna ITIL Capability-utbildning kombinerar kurs i klassrum med On Demand-material för att ge dig en djup förståelse om it-tjänster och de processer, roller, funktioner och aktiviteter som behövs för en god hantering av förändringar av it-tjänster. Läs mer

Stockholm 22 november, 7 februari, 9 april
Göteborg 22 november, 7 februari, 9 april
Malmö 22 november, 7 februari, 9 april
Linköping 22 november, 7 februari, 9 april

ITSM Specialist - Incident & Problem Management

2 dagar

13950 kr

Kod: AK6251

Datum: 20 november, 25 januari, 3 maj

Kursen är en specialistkurs för dig som önskar öka förutsättningarna att lyckas med Service Desk, Incident Management och Problem Management i din organisation. Läs mer

Stockholm 20 november, 25 januari, 3 maj
Göteborg 20 november, 25 januari, 3 maj
Malmö 20 november, 25 januari, 3 maj
Linköping 20 november, 25 januari, 3 maj

Effektiv presentationsteknik

2 dagar

12900 kr

Kod: AK403

Datum: 20 december, 16 januari, 14 mars, 26 mars, fler

Lär dig att presentera effektivt så att andra tar till sig det som det är tänkt och blir motiverade och inspirerande av dina presentationer. Kursen ger dig konkreta metoder som hjälper dig att lyckas och inte minst rikligt med praktisk träning. Läs mer

Malmö 20 december, 14 mars, 26 mars, 7 juni, 14 juni
Göteborg 16 januari, 14 mars, 21 maj, 14 juni
Stockholm 14 mars, 14 juni
Linköping 14 mars, 14 juni

ITIL Capability stream - Service Offerings & Agreements (Blended Learning)

3 dagar

21950 kr

Kod: AK6221

Datum: 18 december, 29 januari, 26 mars

Denna ITIL Capability-utbildning kombinerar kurs i klassrum med On Demand-material för att ge dig en djup förståelse om it-tjänster och de processer, roller, funktioner och aktiviteter som är fokuserade på en strategisk och taktisk hantering av it-tjänsteportföljen och därtill knutna överenskommelser och avtal. Läs mer

Stockholm 18 december, 29 januari, 26 mars
Göteborg 18 december, 29 januari, 26 mars
Malmö 18 december, 29 januari, 26 mars
Linköping 18 december, 29 januari, 26 mars

ITIL Capability stream - Planning, Protection and Optimization (Blended Learning)

3 dagar

21950 kr

Kod: AK6222

Datum: 4 december, 19 februari, 14 maj

Denna ITIL Capability-utbildning kombinerar kurs i klassrum med On Demand-material för att ge dig en djup förståelse om it-tjänster och de processer, roller, funktioner och aktiviteter som behövs att utforma kvalitativa it-tjänster. Läs mer

Stockholm 4 december, 19 februari, 14 maj
Göteborg 4 december, 19 februari, 14 maj
Malmö 4 december, 19 februari, 14 maj
Linköping 4 december, 19 februari, 14 maj

ITIL Lifecycle stream - Service Design

3 dagar

17950 kr

Kod: AK6212

Datum: 4 december, 19 februari, 14 maj

Kursen behandlar utformningen av it-tjänster Service Design . Fokus ligger på kravinsamling och utformning av informationssystem, processer, mätvärden för styrning och uppföljning samt de arkitekturer som behövs för en väl fungerande levereras av it-tjänster. Kursens centrala begrepp är tjänstekatalogen, SLAer, kvalitet och Service Design-processerna. Läs mer

Stockholm 4 december, 19 februari, 14 maj
Göteborg 4 december, 19 februari, 14 maj
Malmö 4 december, 19 februari, 14 maj
Linköping 4 december, 19 februari, 14 maj

ITIL Lifecycle stream - Service Strategy

3 dagar

17950 kr

Kod: AK6211

Datum: 18 december, 29 januari, 26 mars

Kursen behandlar strategisk hantering av it-tjänster utifrån en tjänsteportfölj som bygger på kundvärde och behov. Kursen fokuserar på nytta och värde av nya och befintliga tjänster. I Service Strategy-steget identifieras och definieras kundbehov, ekonomiska förutsättningar samt tjänster och marknadssegment. Syftet med strategin är att styra mot företagets affärsvision och ska genomsyra hela tjänstelivscykeln, från idé till drift och vidareutveckling. Läs mer

Stockholm 18 december, 29 januari, 26 mars
Göteborg 18 december, 29 januari, 26 mars
Malmö 18 december, 29 januari, 26 mars
Linköping 18 december, 29 januari, 26 mars

ITIL Capability stream - Operational Support & Analysis (Blended Learning)

3 dagar

21950 kr

Kod: AK6224

Datum: 11 december, 5 mars, 25 juni

Denna ITIL Capability-utbildning kombinerar kurs i klassrum med On Demand-material för att ge dig kunskap om olika drift-, support- och återställningsrelaterade processer och funktioner. Stor vikt läggs på processer inom Service Operation. Läs mer

Stockholm 11 december, 5 mars, 25 juni
Göteborg 11 december, 5 mars, 25 juni
Malmö 11 december, 5 mars, 25 juni
Linköping 11 december, 5 mars, 25 juni