Affärskompetens - Kurser och utbildning

Utbildningar i mjuka värden handlar om att ta fram hela potentialen hos människorna i organisationen. Oavsett om jag är ledare, projektledare eller levererar tjänster kan små förändringar i beteende innebära stora effekter på det uppfattade värdet. De långsiktiga vinnarna är organisationer som når sina mål med friska motiverade ledare och medarbetare. Detta är vad som kallas Affärskompetens.

Inspireras av Niklas Laudon!

Låt dig och dina kollegor inspireras av föreläsningen Framgång över tid av och med Niklas Laudon. Med sin föreläsning belyser Niklas framgångsfaktorer i förändringsarbete med en enkelhet som är både rolig och insiktsfull. 

Kurser inom Affärskompetens

Filtrera:

Ämnen Rensa

Nivå Rensa

Kurs för Rensa

Kursort

Jag är klar

ITIL® Foundation Populär

3 dagar

16500 kr

Kod: AK6101

Datum: 20 augusti, 3 september, 17 september, 1 oktober, fler

Denna 3-dagars ITIL-kurs vänder sig till IT-personal som är engagerade i leveransen av affärsdrivna IT-tjänster och behöver en bra förståelse för best practice -processer inom IT Service Management. Kursen ger kunskaper i ITIL med dess terminologi, struktur och grundläggande koncept. Den är utformad för att ge möjligheten att certifiera sig på ITIL Service Management Foundation-nivå. Läs mer

Stockholm 20 augusti, 3 september, 17 september, 1 oktober, 15 oktober, 29 oktober, 12 november, 26 november, 17 december, 14 januari
Göteborg 20 augusti, 3 september, 17 september, 17 september, 1 oktober, 15 oktober, 15 oktober, 15 oktober, 29 oktober, 29 oktober, 12 november, 26 november, 26 november, 17 december, 17 december, 14 januari
Malmö 20 augusti, 3 september, 3 september, 17 september, 1 oktober, 1 oktober, 15 oktober, 15 oktober, 29 oktober, 12 november, 12 november, 26 november, 17 december, 14 januari
Linköping 20 augusti, 3 september, 17 september, 1 oktober, 15 oktober, 15 oktober, 29 oktober, 12 november, 26 november, 17 december, 14 januari

Projektledning i IT-projekt Populär

3 dagar

20450 kr

Kod: AK103

Datum: 20 augusti, 17 september, 8 oktober, 29 oktober, fler

Vi är stolta över att kunna säga att 10 000 projektledare har gått denna utbildning sedan starten. En utbildning som ger dig som projektledare den grund, orientering och helhetssyn som behövs för att kunna axla rollen som projektledare och driva framgångsrika projekt. Läs mer

Göteborg 20 augusti, 17 september, 8 oktober, 8 oktober, 29 oktober, 19 november, 19 november, 17 december, 17 december, 14 januari
Stockholm 17 september, 8 oktober, 29 oktober, 19 november, 17 december, 14 januari
Malmö 17 september, 17 september, 8 oktober, 29 oktober, 29 oktober, 19 november, 17 december, 14 januari
Linköping 17 september, 8 oktober, 29 oktober, 19 november, 17 december, 14 januari

Ledarskap i IT-projekt

3 dagar

20450 kr

Kod: AK104

Datum: 1 oktober, 14 november, 12 december

Ett framgångsrikt projektledarskap bygger på bra metodkompetens och ett kommunikativt, tydligt personligt ledarskap. I den här kursen utvecklar du din kommunikativa förmåga i syfte att bli förstådd och förstå andra så att du kan leda ditt projekt till framgång. Läs mer

Stockholm 1 oktober, 14 november, 12 december
Göteborg 1 oktober, 14 november, 14 november, 12 december, 12 december
Umeå 14 november, 14 november, 12 december
Malmö 14 november, 14 november, 14 november, 12 december

ITIL® Practitioner

2 dagar

13950 kr

Kod: AK6201

Datum: 20 september, 18 oktober, 1 november

Denna 2-dagars kurs ger praktisk vägledning om hur man inför och anpassar ramverket ITIL för att stödja ditt företags mål. Ta vara på dina ITIL-kunskaper och förädla din vardag med hjälp av ITIL practitioner kursen. Kursledaren är ITIL-ackrediterad, arbetar även som konsult och delar med sig av sin praktiska erfarenhet. Läs mer

Stockholm 20 september, 18 oktober, 1 november
Göteborg 20 september, 18 oktober, 1 november, 1 november
Malmö 20 september, 18 oktober, 1 november, 1 november
Linköping 20 september, 18 oktober, 1 november

Teamledaren, teamwork och framgång

2 dagar

13950 kr

Kod: AK302

Datum: 5 september, 22 oktober, 28 november

Genom mängder av forskning och studier om framgång vet vi idag varför vissa team lyckas bättre än andra. Vi vet att ledare och medarbetare som har en stark tro och vilja till att utföra sitt arbete inom tydliga riktlinjer för beteenden lyckas bättre. De värderar också samspelet mellan teamet högre än individuella prestationer. För att lyckas behövs ett bra ledarskap som håller över tid. Läs mer

Stockholm 5 september, 22 oktober, 28 november
Linköping 5 september, 22 oktober, 28 november
Umeå 5 september, 22 oktober, 28 november
Göteborg 5 september, 22 oktober, 28 november, 28 november

Att beställa, stödja och utvärdera ett projekt

1 dagar

7950 kr

Kod: AK102

Datum: 19 oktober, 7 december

Den högsta beslutsnivån i projekt är beställaren, vars uppgift bl.a. är att bedöma projektförslag utifrån strategisk betydelse och lönsamhet, förankra och stödja projekt i organisationen. Beställaren beslutar t.ex. om initiering, start, hanterar ändrade förutsättningar löpande i projektet, beslutar om avslut och ansvarar för att mäta projektets effekter. Läs mer

Stockholm 19 oktober, 7 december
Göteborg 19 oktober, 19 oktober, 19 oktober, 7 december
Malmö 19 oktober, 19 oktober, 7 december
Linköping 19 oktober, 19 oktober, 7 december

Framgångsrik projektdeltagare

1 dagar

6950 kr

Kod: AK105

Datum: 28 september, 7 december

För att arbete i projektform ska bli framgångsrikt krävs att hela projektgruppen fungerar väl tillsammans. Den här kursen ger dig grundkunskaper om projektarbetsformen och vad som förväntas av dig som projektdeltagare. Läs mer

Stockholm 28 september, 7 december
Göteborg 28 september, 28 september, 7 december, 7 december
Malmö 28 september, 28 september, 7 december, 7 december
Linköping 28 september, 7 december

Effektiv presentationsteknik

2 dagar

12900 kr

Kod: AK403

Datum: 25 oktober, 10 december

Lär dig att presentera effektivt så att andra tar till sig det som det är tänkt och blir motiverade och inspirerande av dina presentationer. Kursen ger dig konkreta metoder som hjälper dig att lyckas och inte minst rikligt med praktisk träning. Läs mer

Stockholm 25 oktober, 10 december
Göteborg 25 oktober, 25 oktober, 10 december, 10 december
Malmö 25 oktober, 25 oktober, 10 december
Linköping 25 oktober, 10 december

Att leda effektiva och utvecklande arbetsmöten

2 dagar

13950 kr

Kod: AK407

Datum: 4 oktober, 26 november

Vad krävs för att ett arbetsmöte ska vara och kännas effektivt och utvecklande för alla som är med? Vilka är framgångsfaktorerna för att nå ett gemensamt mål enligt forskning och studier? Läs mer

Stockholm 4 oktober, 26 november
Göteborg 4 oktober, 4 oktober, 26 november, 26 november
Malmö 4 oktober, 26 november, 26 november
Linköping 4 oktober, 26 november

Praktisk Förhandlingsteknik

2 dagar

13950 kr

Kod: AK402

Datum: 17 oktober, 5 december

Förhandla är något du ständigt gör i vardagen, vare sig du tänker på det eller inte, som en naturlig del av de flesta yrkesroller. Det kan vara att komma överens om resurser i ett projekt, om justering av villkor med en leverantör eller förhandling om lön med din chef. Om du är medveten om hur du agerar och vad du vill uppnå får du ett bättre resultat. Den här kursen ger dig verktyg för att lyckas bättre! Läs mer

Stockholm 17 oktober, 5 december
Umeå 17 oktober, 5 december
Göteborg 17 oktober, 5 december, 5 december
Malmö 17 oktober, 17 oktober, 5 december

DevOps Fundamentals

3 dagar

17950 kr

Kod: AK6601

Datum: 10 september, 10 december

DevOps är en av de mest snabbväxande rörelserna i IT-världen idag och gör det möjligt att kombinera stabil systemförvaltning med agila utvecklingsmetoder. DevOps betonar vikten av kommunikation, samarbete, integration och automation för att förbättra arbetsflöden och stärka samverkan mellan olika roller vid utveckling, drift och förvaltning av applikationer och IT-tjänster. DevOps Fundamentals är den första kursen i det certifieringsprogram som utformats av organisationen DASA DevOps Agile Skills Association . Kursen riktar sig till utvecklare, IT-tekniker, testare och chefer som vill få en förståelse för DevOps och lära sig terminologi, principer och praxis. Läs mer

Stockholm 10 september, 10 december
Göteborg 10 september, 10 september, 10 december
Malmö 10 september, 10 december, 10 december
Linköping 10 september, 10 december

ITIL® Capability stream - Release, Control & Validation (Blended Learning)

3 dagar

21950 kr

Kod: AK6223

Datum: 24 september, 19 november

Denna ITIL Capability-utbildning kombinerar kurs i klassrum med On Demand-material för att ge dig en djup förståelse om it-tjänster och de processer, roller, funktioner och aktiviteter som behövs för en god hantering av förändringar av it-tjänster. Läs mer

Stockholm 24 september, 19 november
Göteborg 24 september, 24 september, 19 november
Malmö 24 september, 19 november, 19 november
Linköping 24 september, 19 november

ITIL® Lifecycle stream - Service Transition

3 dagar

17950 kr

Kod: AK6213

Datum: 24 september, 19 november

Kursen behandlar förändring av it-tjänster från utformning till överlämning till drift. Kursen fokusera på hantering och implementation av förändringar som stödjer affärsmålen och effektiv hantering av driftsättning utan att störa leveransen av befintliga it-tjänster. Stor vikt läggs på att förstå principer, hantering och kontroll av alla Service Transition-aktiviteter samt relaterade aspekter som kommunikation, åtaganden och organisatorisk förändring. Läs mer

Stockholm 24 september, 19 november
Göteborg 24 september, 24 september, 19 november
Malmö 24 september, 19 november, 19 november
Linköping 24 september, 19 november

Projektledning med agila metoder

2 dagar

13950 kr

Kod: AK121

Datum: 20 september, 1 november

Denna kurs har som mål att klargöra vad agila arbetssätt innebär och hur de bäst kan tillämpas både i projekt, förvaltning och vanligt kontorsarbete. Läs mer

Stockholm 20 september, 1 november
Linköping 20 september, 1 november
Umeå 20 september, 1 november
Göteborg 20 september, 20 september, 1 november, 1 november

Värdeskapande kundsupport och kommunikation

2 dagar

13950 kr

Kod: AK401

Datum: 15 oktober, 3 december

Att kunna ge värdeskapande kundsupport och service handlar om förmågan att kunna bemöta kunden och dennes ärende på ett sätt som leder till den nytta som både kunden och din egen verksamhet vill uppnå. För att lyckas med en värdeskapande kundsupport över tid behövs kompetens. Att börja med tanken att bakom varje ärende finns en människa som behöver din hjälp är en bra start. När den tanken blir till insikt och sen kompetens att hantera situationen får du tillbaka en kund med positiva känslor för både dig och den verksamhet du representerar. En upplevelse och en drivkraft, vars värdeskapande hantering leder till fler nöjda kunder. Läs mer

Stockholm 15 oktober, 3 december
Göteborg 15 oktober, 3 december, 3 december
Malmö 15 oktober, 15 oktober, 3 december
Linköping 15 oktober, 3 december

Praktisk Förändringsledning

2 dagar

13950 kr

Kod: AK201

Datum: 24 september, 12 november

Dagens arbetsliv innebär ständiga förändringar och det är en krävande utmaning att driva förändringsprojekt, men med rätt verktyg och kunskap är det roligt och stimulerande. Den här kursen hjälper dig att driva förändringsprocesser så att så många som möjligt följer med in i förändringen med entusiasm och positiv energi och att övervinna det motstånd som försvårar eller till och med förhindrar nödvändiga förändringar. Läs mer

Stockholm 24 september, 12 november
Göteborg 24 september, 12 november, 12 november
Malmö 24 september, 24 september, 12 november
Linköping 24 september, 12 november

Affärsmannaskap för IT-konsulter

2 dagar

13950 kr

Kod: AK404

Datum: 12 september, 22 november

Affärsmannaskap handlar om att ha en trovärdig, rådgivande stil som utvecklar både uppdragsgivarens verksamhet och konsultföretaget, såväl ekonomiskt som kunskaps- och imagemässigt. Efter kursen har du en förståelse för vad som krävs för att kunden ska uppleva ett högt värde av konsultens spetskompetens och vad en kund förväntar sig av en extern konsult jämfört med anställd personal. Läs mer

Stockholm 12 september, 22 november
Göteborg 12 september, 22 november, 22 november
Malmö 12 september, 12 september, 22 november
Linköping 12 september, 22 november

ITSM Specialist - Change & Release

2 dagar

13950 kr

Kod: AK6252

Datum: 25 oktober, 13 december

Kursen är en specialistkurs för dig som önskar öka förutsättningarna att lyckas med förändringar, releases och utrullningar i din organisation. Läs mer

Stockholm 25 oktober, 13 december
Göteborg 25 oktober, 13 december
Malmö 25 oktober, 13 december
Linköping 25 oktober, 13 december

ITSM Specialist - Incident & Problem Management

2 dagar

13950 kr

Kod: AK6251

Datum: 27 september, 15 november

Kursen är en specialistkurs för dig som önskar öka förutsättningarna att lyckas med Service Desk, Incident Management och Problem Management i din organisation. Läs mer

Stockholm 27 september, 15 november
Göteborg 27 september, 15 november
Malmö 27 september, 15 november
Linköping 27 september, 15 november

ITIL® Capability stream - Planning, Protection and Optimization (Blended Learning)

3 dagar

21950 kr

Kod: AK6222

Datum: 10 september, 5 november

Denna ITIL Capability-utbildning kombinerar kurs i klassrum med On Demand-material för att ge dig en djup förståelse om it-tjänster och de processer, roller, funktioner och aktiviteter som behövs att utforma kvalitativa it-tjänster. Läs mer

Stockholm 10 september, 5 november
Göteborg 10 september, 5 november
Malmö 10 september, 5 november
Linköping 10 september, 5 november