Affärskompetens - Kurser och utbildning

Utbildningar i mjuka värden handlar om att ta fram hela potentialen hos människorna i organisationen. Oavsett om jag är ledare, projektledare eller levererar tjänster kan små förändringar i beteende innebära stora effekter på det uppfattade värdet. De långsiktiga vinnarna är organisationer som når sina mål med friska motiverade ledare och medarbetare. Detta är vad som kallas Affärskompetens.

Inspireras av Niklas Laudon!

Låt dig och dina kollegor inspireras av föreläsningen Framgång över tid av och med Niklas Laudon. Med sin föreläsning belyser Niklas framgångsfaktorer i förändringsarbete med en enkelhet som är både rolig och insiktsfull. 

Kurser inom Affärskompetens

Filtrera:

Ämnen Rensa

Nivå Rensa

Kurs för Rensa

Kursort

Jag är klar

ITIL Foundation Populär

3 dagar

16500 kr

Kod: AK6101

Datum: 2 juli, 8 augusti, 20 augusti, 3 september, fler

Denna 3-dagars ITIL-kurs vänder sig till IT-personal som är engagerade i leveransen av affärsdrivna IT-tjänster och behöver en bra förståelse för best practice -processer inom IT Service Management. Kursen ger kunskaper i ITIL med dess terminologi, struktur och grundläggande koncept. Den är utformad för att ge möjligheten att certifiera sig på ITIL Service Management Foundation-nivå. Läs mer

Stockholm 2 juli, 8 augusti, 20 augusti, 3 september, 17 september, 1 oktober, 15 oktober, 29 oktober, 12 november, 26 november, 17 december, 14 januari
Göteborg 2 juli, 8 augusti, 20 augusti, 20 augusti, 3 september, 17 september, 17 september, 1 oktober, 15 oktober, 15 oktober, 15 oktober, 29 oktober, 29 oktober, 12 november, 26 november, 26 november, 17 december, 17 december, 14 januari
Malmö 2 juli, 8 augusti, 20 augusti, 3 september, 3 september, 17 september, 1 oktober, 1 oktober, 15 oktober, 15 oktober, 29 oktober, 12 november, 12 november, 26 november, 17 december, 14 januari
Linköping 2 juli, 8 augusti, 20 augusti, 3 september, 17 september, 1 oktober, 15 oktober, 15 oktober, 29 oktober, 12 november, 26 november, 17 december, 14 januari

Projektledning i IT-projekt Populär

3 dagar

20450 kr

Kod: AK103

Datum: 2 juli, 20 augusti, 17 september, 8 oktober, fler

Vi är stolta över att kunna säga att 10 000 projektledare har gått denna utbildning sedan starten. En utbildning som ger dig som projektledare den grund, orientering och helhetssyn som behövs för att kunna axla rollen som projektledare och driva framgångsrika projekt. Läs mer

Stockholm 2 juli, 20 augusti, 17 september, 8 oktober, 29 oktober, 19 november, 17 december, 14 januari
Göteborg 2 juli, 20 augusti, 20 augusti, 17 september, 8 oktober, 8 oktober, 29 oktober, 19 november, 19 november, 17 december, 17 december, 14 januari
Malmö 2 juli, 20 augusti, 17 september, 17 september, 8 oktober, 29 oktober, 29 oktober, 19 november, 17 december, 14 januari
Linköping 2 juli, 20 augusti, 17 september, 8 oktober, 29 oktober, 19 november, 17 december, 14 januari

Ledarskap i IT-projekt

3 dagar

20450 kr

Kod: AK104

Datum: 13 augusti, 1 oktober, 14 november, 12 december

Ett framgångsrikt projektledarskap bygger på bra metodkompetens och ett kommunikativt, tydligt personligt ledarskap. I den här kursen utvecklar du din kommunikativa förmåga i syfte att bli förstådd och förstå andra så att du kan leda ditt projekt till framgång. Läs mer

Stockholm 13 augusti, 1 oktober, 14 november, 12 december
Göteborg 13 augusti, 1 oktober, 14 november, 14 november, 12 december, 12 december
Malmö 13 augusti, 14 november, 14 november, 14 november, 12 december
Linköping 13 augusti, 14 november, 14 november, 12 december

Att beställa, stödja och utvärdera ett projekt

1 dagar

7950 kr

Kod: AK102

Datum: 31 augusti, 19 oktober, 7 december

Den högsta beslutsnivån i projekt är beställaren, vars uppgift bl.a. är att bedöma projektförslag utifrån strategisk betydelse och lönsamhet, förankra och stödja projekt i organisationen. Beställaren beslutar t.ex. om initiering, start, hanterar ändrade förutsättningar löpande i projektet, beslutar om avslut och ansvarar för att mäta projektets effekter. Läs mer

Malmö 31 augusti, 31 augusti, 19 oktober, 19 oktober, 7 december
Stockholm 31 augusti, 19 oktober, 7 december
Göteborg 31 augusti, 19 oktober, 19 oktober, 19 oktober, 7 december
Linköping 31 augusti, 19 oktober, 19 oktober, 7 december

Att leda effektiva och utvecklande arbetsmöten

2 dagar

13950 kr

Kod: AK407

Datum: 29 augusti, 4 oktober, 26 november

Vad krävs för att ett arbetsmöte ska vara och kännas effektivt och utvecklande för alla som är med? Vilka är framgångsfaktorerna för att nå ett gemensamt mål enligt forskning och studier? Läs mer

Stockholm 29 augusti, 4 oktober, 26 november
Göteborg 29 augusti, 4 oktober, 4 oktober, 26 november, 26 november
Malmö 29 augusti, 29 augusti, 4 oktober, 26 november, 26 november
Linköping 29 augusti, 4 oktober, 26 november

Framgångsrik projektdeltagare

1 dagar

6950 kr

Kod: AK105

Datum: 10 augusti, 28 september, 7 december

För att arbete i projektform ska bli framgångsrikt krävs att hela projektgruppen fungerar väl tillsammans. Den här kursen ger dig grundkunskaper om projektarbetsformen och vad som förväntas av dig som projektdeltagare. Läs mer

Stockholm 10 augusti, 28 september, 7 december
Göteborg 10 augusti, 28 september, 28 september, 7 december, 7 december
Malmö 10 augusti, 28 september, 28 september, 7 december, 7 december
Linköping 10 augusti, 28 september, 7 december

Effektiv presentationsteknik

2 dagar

12900 kr

Kod: AK403

Datum: 16 augusti, 25 oktober, 10 december

Lär dig att presentera effektivt så att andra tar till sig det som det är tänkt och blir motiverade och inspirerande av dina presentationer. Kursen ger dig konkreta metoder som hjälper dig att lyckas och inte minst rikligt med praktisk träning. Läs mer

Stockholm 16 augusti, 25 oktober, 10 december
Göteborg 16 augusti, 25 oktober, 25 oktober, 10 december, 10 december
Malmö 16 augusti, 16 augusti, 25 oktober, 25 oktober, 10 december
Linköping 16 augusti, 25 oktober, 10 december

Projektledning med agila metoder

2 dagar

13950 kr

Kod: AK121

Datum: 9 augusti, 20 september, 1 november

Denna kurs har som mål att klargöra vad agila arbetssätt innebär och hur de bäst kan tillämpas både i projekt, förvaltning och vanligt kontorsarbete. Läs mer

Stockholm 9 augusti, 20 september, 1 november
Umeå 9 augusti, 20 september, 1 november
Göteborg 9 augusti, 20 september, 20 september, 1 november, 1 november
Malmö 9 augusti, 9 augusti, 20 september, 1 november

Värdeskapande kundsupport och kommunikation

2 dagar

13950 kr

Kod: AK401

Datum: 27 augusti, 15 oktober, 3 december

Att kunna ge värdeskapande kundsupport och service handlar om förmågan att kunna bemöta kunden och dennes ärende på ett sätt som leder till den nytta som både kunden och din egen verksamhet vill uppnå. För att lyckas med en värdeskapande kundsupport över tid behövs kompetens. Att börja med tanken att bakom varje ärende finns en människa som behöver din hjälp är en bra start. När den tanken blir till insikt och sen kompetens att hantera situationen får du tillbaka en kund med positiva känslor för både dig och den verksamhet du representerar. En upplevelse och en drivkraft, vars värdeskapande hantering leder till fler nöjda kunder. Läs mer

Stockholm 27 augusti, 15 oktober, 3 december
Göteborg 27 augusti, 27 augusti, 15 oktober, 3 december, 3 december
Malmö 27 augusti, 15 oktober, 15 oktober, 3 december
Linköping 27 augusti, 15 oktober, 3 december

Praktisk Förändringsledning

2 dagar

13950 kr

Kod: AK201

Datum: 8 augusti, 24 september, 12 november

Dagens arbetsliv innebär ständiga förändringar och det är en krävande utmaning att driva förändringsprojekt, men med rätt verktyg och kunskap är det roligt och stimulerande. Den här kursen hjälper dig att driva förändringsprocesser så att så många som möjligt följer med in i förändringen med entusiasm och positiv energi och att övervinna det motstånd som försvårar eller till och med förhindrar nödvändiga förändringar. Läs mer

Stockholm 8 augusti, 24 september, 12 november
Göteborg 8 augusti, 24 september, 12 november, 12 november
Malmö 8 augusti, 8 augusti, 24 september, 24 september, 12 november
Linköping 8 augusti, 24 september, 12 november

Teamledaren, teamwork och framgång

2 dagar

13950 kr

Kod: AK302

Datum: 5 september, 22 oktober, 28 november

Genom mängder av forskning och studier om framgång vet vi idag varför vissa team lyckas bättre än andra. Vi vet att ledare och medarbetare som har en stark tro och vilja till att utföra sitt arbete inom tydliga riktlinjer för beteenden lyckas bättre. De värderar också samspelet mellan teamet högre än individuella prestationer. För att lyckas behövs ett bra ledarskap som håller över tid. Läs mer

Stockholm 5 september, 22 oktober, 28 november
Linköping 5 september, 22 oktober, 28 november
Umeå 5 september, 22 oktober, 28 november
Göteborg 5 september, 5 september, 22 oktober, 28 november, 28 november

Certifierad Scrum Master Populär

2 dagar

18950 kr

Kod: AK123

Datum: 28 juni, 23 augusti, 11 oktober, 18 oktober, fler

Det agila projektramverket Scrum har kraften att transformera din projektstyrning oavsett vilken industri och organisation du är aktiv inom. Faktum är att 66 av alla företag använder Scrum eller liknande varianter idag för sina projekt. Läs mer

Stockholm (ENG) 28 juni
Stockholm 23 augusti, 11 oktober, 12 november, 20 december
Göteborg 23 augusti, 11 oktober, 12 november, 12 november, 20 december
Malmö 11 oktober, 18 oktober, 12 november, 20 december

ITIL Capability stream - Operational Support & Analysis (Blended Learning)

3 dagar

21950 kr

Kod: AK6224

Datum: 25 juni, 17 september, 3 december

Denna ITIL Capability-utbildning kombinerar kurs i klassrum med On Demand-material för att ge dig kunskap om olika drift-, support- och återställningsrelaterade processer och funktioner. Stor vikt läggs på processer inom Service Operation. Läs mer

Stockholm 25 juni, 17 september, 3 december
Göteborg 25 juni, 17 september, 3 december
Malmö 25 juni, 17 september, 3 december
Linköping 25 juni, 17 september, 3 december

ITIL Lifecycle stream - Service Operation

3 dagar

17950 kr

Kod: AK6214

Datum: 25 juni, 17 september, 3 december

Kursen behandlar operationell drift av it-tjänster med hantering av incidenter och de underliggande problemen, förfrågningar, behörigheter och hantering av viktiga händelser, samt organisatoriska funktioner, framför allt service desk. Kursen fokuserar på att hantera förändringar utan att påverka driftstabiliteten samt på en professionell och serviceinriktad hantering av kundkontakter och leverans av kostnadseffektiva tjänster i enlighet med överenskomna tjänstnivåer SLA . Läs mer

Stockholm 25 juni, 17 september, 3 december
Göteborg 25 juni, 17 september, 3 december
Malmö 25 juni, 17 september, 3 december
Linköping 25 juni, 17 september, 3 december

Leading SAFe 4.5 (SA)

2 dagar

19450 kr

Kod: AK126

Datum: 28 augusti, 23 oktober, 4 december

Scaled Agile Framework SAFe är ett beprövat ramverk för att tillämpa agila, förhållningssätt, arbetssätt och metoder på en hel organisation. SAFe består av tre nivåer: team, program och portföljhantering. Varje nivå tillämpar väsentliga delar av Agile, som till exempel iterationer, timeboxing och budgetcykler. Läs mer

Stockholm 28 augusti, 23 oktober, 4 december
Umeå 28 augusti, 23 oktober, 4 december
Göteborg 28 augusti, 23 oktober, 4 december
Malmö 28 augusti, 23 oktober, 4 december

ITIL Practitioner

2 dagar

13950 kr

Kod: AK6201

Datum: 6 september, 20 september, 1 november

Denna 2-dagars kurs ger praktisk vägledning om hur man inför och anpassar ramverket ITIL för att stödja ditt företags mål. Ta vara på dina ITIL-kunskaper och förädla din vardag med hjälp av ITIL practitioner kursen. Kursledaren är ITIL-ackrediterad, arbetar även som konsult och delar med sig av sin praktiska erfarenhet. Läs mer

Malmö 6 september, 20 september, 1 november, 1 november
Göteborg 6 september, 20 september, 1 november, 1 november
Stockholm 20 september, 1 november
Linköping 20 september, 1 november

Praktisk Förhandlingsteknik

2 dagar

13950 kr

Kod: AK402

Datum: 17 oktober, 5 december

Förhandla är något du ständigt gör i vardagen, vare sig du tänker på det eller inte, som en naturlig del av de flesta yrkesroller. Det kan vara att komma överens om resurser i ett projekt, om justering av villkor med en leverantör eller förhandling om lön med din chef. Om du är medveten om hur du agerar och vad du vill uppnå får du ett bättre resultat. Den här kursen ger dig verktyg för att lyckas bättre! Läs mer

Stockholm 17 oktober, 5 december
Umeå 17 oktober, 5 december
Göteborg 17 oktober, 5 december, 5 december
Malmö 17 oktober, 17 oktober, 5 december

Affärsmannaskap för IT-konsulter

2 dagar

13950 kr

Kod: AK404

Datum: 13 september, 22 november

Affärsmannaskap handlar om att ha en trovärdig, rådgivande stil som utvecklar både uppdragsgivarens verksamhet och konsultföretaget, såväl ekonomiskt som kunskaps- och imagemässigt. Efter kursen har du en förståelse för vad som krävs för att kunden ska uppleva ett högt värde av konsultens spetskompetens och vad en kund förväntar sig av en extern konsult jämfört med anställd personal. Läs mer

Stockholm 13 september, 22 november
Göteborg 13 september, 22 november, 22 november
Malmö 13 september, 13 september, 22 november
Linköping 13 september, 22 november

Vinnande ledarskap

3 dagar

24900 kr

Kod: AK303

Datum: 10 september, 7 november

Lär dig att organisera, leda och utveckla människor samt få en förståelse för hur du kan anpassa ditt ledarskap för att nå resultat. Kursen ger dig konkreta metoder och verktyg som hjälper dig att driva en operativ verksamhet på ett affärsmässigt och professionellt sätt. Du tar med dig ett bättre självförtroende i din roll som chef och en förstärkt förmåga att motivera, engagera och inspirera människor att prestera. Läs mer

Stockholm 10 september, 7 november
Göteborg 10 september, 7 november, 7 november
Malmö 10 september, 10 september, 7 november
Linköping 10 september, 7 november

Planera och följa upp projekt med Microsoft Project 2010/2013

2 dagar

11450 kr

Kod: AK140

Datum: 6 september, 5 november

Med Microsoft Project får du ett bra verktyg för att planera och följa upp projekt. Kursen lär dig att hantera resurser, aktiviteter och budget. Du kan lägga upp, uppdatera och göra enkel uppföljning i ett projekt. Vi går igenom hur du, både grafiskt och i text, ser effekterna av förändringar i projekt och hur du kan skriva ut dina projektplaner. Läs mer

Stockholm 6 september, 5 november
Göteborg 6 september, 6 september, 5 november
Malmö 6 september, 5 november, 5 november
Linköping 6 september, 5 november