Den digitala arbetsplatsen

En digital förflyttning är en förändringsprocess där både mjuka och hårda värden möts i en kulturell beteendeförändring som för verksamheten närmare visionen. För att ta vara på möjligheterna till förbättrade arbetsmetoder krävs såväl förändring i arbetssättet som ökning av den digitala kompetensen.

Med dagens teknik är möjligheterna med digitalisering oändliga, men inte nödvändigtvis framgångsrika om medarbetarnas roll i förändringsprocessen glöms bort. En framgångsrik förflyttning handlar lika mycket om mindset som konkreta kunskaper för att låsa upp de möjligheter som finns till att öka produktivitet, effektivitet och samverkan samt realisera investeringen.

Det mänskliga perspektivet

Vi på Addskills Cornerstone förespråkar ett arbetssätt som utgår från användarperspektivet, så medarbetarna upplever ökad relevans, motivation, innovation, delaktighet och daglig produktivitet. Vi hjälper kunder att inkludera sina medarbetare i processen och därmed säkerställa en framgångsrik digital förflyttning:

  • Förändringsledning och projektledning
  • Kompentenskartläggning
  • Förankring, motivering och inspiration
  • Specifika kompetenssatsningar
  • Kunskapsstöd
  • Utvärdering och effektmätning

Oavsett var på resan ni befinner er hjälper vi er att uppnå förändring genom att ta hand om er viktigaste och mest avgörande resurs - er egen personal.

Kontakta oss för mer information

Låter detta intressant för dig och din organisation? Kontakta oss så berättar vi mer. Ring 08-440 11 00 eller maila info@addskills.com