Certifieringscoachning

Certiferingscoachning

Vill ditt företag kunna ta nya uppdrag och vinna nya kunder? Få nöjdare kunder och lönsammare uppdrag? Få ett tätare samarbete med Microsoft? Bli en mer attraktiv arbetsgivare? Med Microsoft-certifierade medarbetare får ni helt nya möjligheter och fördelar.

Anpassat utbildningsprogram

Addskills certifieringscoachning innebär att vi driver ett utbildningsprogram som anpassas både till de förutsättningar som ges och till de personer som deltar. Utbildningsprogrammet har ett tydligt mål - alla deltagare ska klara sina certifieringstest och därmed bli certifierade.

Välj en certifieringscoach som ger ett bättre resultat

Certifieringscoachning ger en mycket hög andel godkända test. Kostnaden är betydligt lägre än att låta alla deltagare gå traditionella kurser. Ditt företag får en erfaren certifieringscoach med en uppsjö av nöjda kunder. I en undersökning som vi genomförde hade certifieringscoachningen 89% i success rate. Ni får ett strategiskt partnersamarbete där vi tar ansvar, avlastar er organisation och driver projektet framåt. Certifieringscoachning bygger på dessa moment, men anpassas till ditt företags behov och förutsättningar:

  • Certifieringstest
  • Lärarledd utbildning
  • Studiegrupp
  • Självstudier
  • Övningstest
  • Kunskapsinventering
  • Behovsinventering

Vi bjuder på behovsinventeringen

Vi tar oss an uppdraget som certifieringscoach på ett grundligt och beprövat sätt. Vi gör en gedigen behovsinventering, som vi bjuder på. Tillsammans med er undersöker vi ditt företags behov av certifieringar, vilka personer det gäller och era specifika förutsättningar.

Vi driver utbildningsprojektet hela vägen

Förutom stor erfarenhet av certifieringsprojekt har vi engagemanget som krävs för att driva projektet framåt. Med oss får alla deltagare coachning hela vägen mot en lyckad certifiering. Vi släpper aldrig taget, utan tar ansvar för samtliga steg i processen.

Vill ditt företag ha en behovsinventering helt utan kostnad, boka gärna in ett möte redan idag. Ju tidigare vi tillsammans ser över era behov desto snabbare kan vi komma igång med ett samarbete som har alla förutsättningar att öka ditt företags lönsamhet.

Intresserad av Certifieringscoachning?
Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi till dig inom kort.
* = obligatorisk uppgift