Artiklar

Här hittar du vårt bibliotek av artiklar med tips för att öka din förståelse och kunskap inom affärskompetens.

Vad är det som skiljer en fantastisk ledare från en... ja, ledare?

Under mina år ute i organisationer har jag kommit fram till två nyckelkompetenser – kommunikation och emotionell intelligens. Man talar om detta som två olika kompetenser och ändå är de så sammankopplade.

Tre ledstjärnor för motivation

Motivation är ett måste. Den gör att vi får ut den energi och kraft vi behöver för att må bra, känna lycka, kunna föra arbetet framåt och komma dit vi vill. En del verksamheter arbetar medvetet, strukturerat och löpande med motivation som framgångsfaktor men långt ifrån alla. Gör ni det?