Tjänster

Vi på Addskills erbjuder certifieringscoachning och förkunskapstester för att underlätta och effektivisera din kompetensutveckling. Vi har även uthyrning av moderna kurs- och datorsalar med full service på ett flertal orter runt om i Sverige. Läs mer om våra tjänster här nedan. Har du frågor och funderingar? Tveka inte att kontakta oss. 

Boka föreläsningen Framgång över tid med Niklas Laudon

Framgång över tid är en inspirerande föreläsning som belyser framgångsfaktorer i förändringsarbete med en enkelhet som är både rolig och insiktsfull. Låt dig och dina kollegor inspireras och boka föreläsningen på plats hos dig!

Insikt – Din nyckel till en stark organisation

Vårt koncept Insikt bygger på synsättet att varje framgångsrik organisation vilar på fyra hörnstenar - Processer, Roller, Ledning och Förändring. Med detta synsätt och vår erfarenhet kan vi hjälpa dig få en tydlig bild av era behov och tillgångar.

Certiferingscoachning

Vill ditt företag kunna ta nya uppdrag och vinna nya kunder? Få nöjdare kunder och lönsammare uppdrag? Få ett tätare samarbete med Microsoft? Bli en mer attraktiv arbetsgivare? Med Microsoft-certifierade medarbetare får ni helt nya möjligheter och fördelar.
Certifieringscoachning

Hyr kurslokal och datasal

Hos Addskills kan du hyra moderna kurslokaler, utbildningslokaler, datasalar och konferensrum både med och utan datorer. Addskills har kurslokaler i Stockholm Kista, Göteborg och Malmö.

Konsulthjälp

Addskills kan hjälpa dig att skapa mallar, databaser, rapporter, webbplatser och att anpassa Microsofts programvaror. Du kan även anlita våra experter i samband med migrering eller uppgradering av er IT-miljö.

Gå en masterclass för en guru!

Vi har ett stort utbud på masterclasses med gurus från hela världen.

Anpassad företagsutbildning

Behöver du en utbildning som är anpassad till ditt företags behov? Läs mer om våra anpassade företagsutbildningar.

Kompetenskort

Addskills kompetenskort är en flexibel och kostnadseffektiv lösning för organisationer som behöver utbilda flera personer inom olika ämnesområden.