Sogeti - Sogeti Academy skapar skräddarsydd kompetens

Sogeti formar IT-konsulter till eftertraktade IT-specialister. Framgångsformeln bygger på strategiska utbildningssatsningar och ett internt nätverk där kunskapsutbyte ständigt pågår. Nu tar Sogeti ett större grepp kring utbildning med det specialanpassade utbildningskonceptet Academy – där certifiering och spetskompetens står i fokus.

Spetskompetens eftersträvas hos Sogeti. Med strategiska utbildningsinsatser på individnivå skapas inte bara en attraktiv arbetsplats för slipade IT-konsulter, utan också ett vässat kunderbjudande. Här är uppdaterad kunskap en del av vardagen, precis som spetskompetens.

”Sogeti Academy är ett perfekt komplement till enskilda utbildningsinsatser, vårt digitala nätverk Team Park och de utvecklingsfokuserade Sogetidagarna.”
Gabriella Ekström, HR Director på Sogeti

STÄNDIG UTVECKLING ÄR EN DEL AV AFFÄRSSTRATEGIN
Sogeti har över 50 kompetensområden på sin verksamhetspalett. Förutom strategiskt planerade utbildningsaktiviteter, är daglig kunskapsuppdatering en del av arbetet. Genom det digitala och internationella nätverket Team Park kan anställda ta egna initiativ och driva den tekniska utvecklingen framåt, samtidigt som nätverket genererar ett ständigt kunskapsutbyte under pågående projekt.

FÖRST MED CERTIFIERINGAR
Företaget gör nu en mer riktad satsning med utbildningskonceptet Sogeti Academy i samarbete med Addskills. Behovet av utbildningsinsatsen uppstod ur svårigheter att rekrytera personer med spetskompetens, men också ur företagets affärskultur som innebär att Sogetis konsulter ska vara tidigt ute med nya certifieringar. När den senaste SharePoint-versionen introducerades var exempelvis Sogetis konsulter bland de första i världen med certifieringarna. Att ständigt ligga i teknisk framkant är inte bara ett mål, utan en del av affärsstrategin.

SOGETI ACADEMY TAR SPECIALISTER TILL NYA HÖJDER
Konsulter på Sogeti blir nominerade internt till att delta i Academyutbildningarna. Företaget sätter individen i fokus och för många konsulter är Sogeti en plattform för den personliga karriärsresan. Satsningen gynnar inte bara företaget utan även konsulterna då en Academyutbildning ger intryck på cv:t.

För att skräddarsy en utbildning som både har ett högt marknadsvärde och som utgår från företagets behov, tillsattes en projektgrupp på Sogeti. Projektgruppen undersökte vilken kompetens som efterfrågades inom både branschen och företaget, för att sedan anpassa kursinnehållet.

Först ut för Sogeti Academy var utbildningar inom SharePoint, Integration (BizTalk, WCF och Azure) och Business Intelligence där totalt 40 utvalda konsulter fick möjligheten att spetsa kunskaperna inom sina respektive områden och sedan avsluta med en certifiering.

”Vi valde att rikta oss mot erfarna anställda, som redan är etablerade på marknaden, för att spetsa och bredda vårt erbjudande och alltid ligga i framkant inom teknikområdet.”
Gabriella Ekström, HR Director på Sogeti

MAXIMAL EFFEKT GENOM MÄTBAR METOD
Styrkan med Academyutbildningarna är möjligheten att kombinera en Microsoftutbildning som leder till certifiering, med moment som är helt anpassade efter företagets behov och processer.

En Academyutbildning löper ofta under korta och intensiva perioder. För Sogeti gav formen kontroll över både tidsperiod, kostnad, innehåll och storlek på grupperna. För att få maximal utdelning av utbildningssatsningar är den mätbara effekten viktig för Sogeti. Därför skapade Addskills en skräddarsydd utbildningslösning enligt väl beprövade pedagogiska metoder för Sogeti, som nu tar konceptet vidare inom företaget.

” Genom att ta ett större grepp kring utbildningar får vi nu en samlad kraft inom företaget – men utbildningskonceptet är också något som vi marknadsför vid rekrytering för att hitta attraktiva medarbetare.”
Gabriella Ekström, HR Director på Sogeti

FAKTA : FÅ SPETSKOMPETENS MED ANPASSADE UTBILDNINGSPROGRAM
Addskills förser företag med specialanpassade utbildningsupplägg. Programmen utformas helt efter era önskemål, med stöd av kursledare som har expertkunskap om teknik och certifieringar. Målen med programmen kan vara att höja partnerstatusen med Microsoft Partner Network, certifiera medarbetare, uppnå kompetensmål eller att bli en mer attraktiv arbetsgivare för potentiella medarbetare. Hör gärna av er till Addskills om ni vill veta mer om hur vi kan skräddarsy en utbildning för er.