Softronic - Gate 1 slussar in de nyutexaminerade på Softronic

Softronic är ett konsultbolag inom IT och management som sedan starten 1984 har vuxit från 5 till närmare 500 anställda. Framgångsreceptet heter kompetensutveckling som valideras med certifieringstest. En kvalitetsstämpel som ger både kunder och konsulter en ökad trygghet.

Två gånger per år rekryterar Softronic ett tiotal nyutexaminerade civilingenjörer och systemvetare till sitt fyra månader långa traineeprogram – Gate 1. Nyutexaminerade har historiskt sett aldrig varit en del av Softronics rekryteringspool eftersom höga krav från både företaget och kunderna har gjort att enbart personer med minst tre års erfarenhet har anställts. För att bredda rekryteringen har Softronic på senare tid anställt ett mindre antal nyutexaminerade som efter noggrann utvärdering har visat de rätta kvalifikationerna för att lyckas som konsulter. Deltagarna väljs ut genom ett antal intervjuer som genomförs av Therés Hesselgren Zaar, ansvarig för Gate 1, och en konsultchef från traineens tänkta affärsområde. I vissa fall kompletteras intervjuerna även med färdighetstester.

ARBETE OCH LÄRANDE I PARALLELLA SPÅR

Softronic har ett flerårigt samarbete med Addskills som levererar skräddarsydda utbildningar för företaget. Därför var det också naturligt att fortsätta utbildningssamarbetet för Gate 1, där Addskills har bidragit med kunnande, vägledning och planering av traineeprogrammet.

Med Gate 1 får de nyutexaminerade lättare att snabbt komma in i arbetet samtidigt som de bygger vidare på sin kompetens och lär känna sina nya kollegor. Under programmet arbetar deltagarna i projekt från måndag till torsdag, och deltar i utbildning som hålls av seniora konsulter på fredagarna. Föreläsningarna tar upp allt från kravställning till projektledning, design och estimering och förbereder inför alla delar av ett projekt som en konsult kan komma i kontakt med.

CERTIFIERING SOM FÖRETAGSKULTUR
Certifiering är nu ett parallellt spår till utbildningen, då det är en naturlig del av arbetet på Softronic – och viktigt för att upprätthålla partnerstatusen med bland annat Microsoft. På så sätt kommer nyanställda också snabbt in i företagskulturen. Förhoppningen är att deltagarna ska kunna fira både ett genomfört traineeprogram och en nytagen certifiering på examensdagen.

Certifiering fungerar som en kvalitetsstämpel för Softronics konsulter som är bra vid införsäljning till kunder. Det är också positivt för den personliga utvecklingen att ha möjlighet att bygga på sitt CV och få ett kvitto på sina kunskaper. För Softronic är det viktigt att investera i kompetens och att främja personlig utveckling.

”Vi är stolta över att få fortsatt förtroende att utforma och leverera utbildning till Softronic. Det är alltid roligt och utmanade att ta fram utbildningar till ett företag som värderar kompetens och personlig utveckling så högt som Softronic gör.”
Jakob Kraft, kundansvarig på Addskills

FAKTA : FÅ SPETSKOMPETENS MED ANPASSADE UTBILDNINGSPROGRAM
Addskills förser företag med specialanpassade utbildningsupplägg. Programmen utformas helt efter era önskemål, med stöd av kursledare som har expertkunskap om teknik och certifieringar. Målen med programmen kan vara att höja partnerstatusen med Microsoft Partner Network, certifiera medarbetare, uppnå kompetensmål eller att bli en mer attraktiv arbetsgivare för potentiella medarbetare. Hör gärna av er till Addskills om ni vill veta mer om hur vi kan skräddarsy en utbildning för er.