Så fick Softronic ut mest av investeringen i sina ledare

Sedan 2014 har Therés Hesselgren Zaar ansvarat för konsultbolaget Softronics satsning på ledarskapsutbildning för konsultchefer. Nu har tre omgångar genomförts och investeringen har visat flera positiva effekter hos både cheferna och företaget i helhet.

Tanken kring utveckling inom ledarskap för konsultcheferna på Softronic började med att man vid exit-samtalen (när någon avslutade sin anställning hos Softronic), såg ett behov av mer verktyg och stöd till konsultcheferna på företaget.

”Vi började spåna kring om vi skulle köra någon typ av ledarskapsutbildning där man skulle få praktiska verktyg i det dagliga arbetet för de som är ansvariga för ett team”, berättar Therés.

Från att idén kommit upp internt hos Softronic kontaktades Addskills Cornerstone då man tidigare genomfört flera utbildningar tillsammans och innehållsarbetet och strukturen kring en ledarskapsutbildning anpassad för just Softronic tog fart.

”Vi träffades flera gånger och fick bland annat träffa den tänkta instruktören som hjälpte oss att skräddarsy innehållet på utbildningen efter våra önskemål” berättar Therés.

Tydliga mål med investeringen

En viktig del i utbildningsprogrammet, som skulle inledas med en pilotomgång, var att konsultcheferna efter utbildningen skulle ha med sig praktiska verktyg att använda, ökat samarbete internt, nya infallsvinklar och möjligheten att kunna växa i sin ledarroll.

”För oss var det viktigt att detta skulle vara en praktisk utbildning, inte flera dagar av teorier och modeller utan mer fokus på verktyg och praktiskt erfarenhetsutbyte mellan cheferna. Det kändes som att Peter verkligen förstod detta och tog fram ett bra innehåll för oss” förklarar Therés.

Viktiga faktorer som påverkar

En av de största utmaningarna vid en utbildning där man investerar tid och pengar för att främja verksamheten är att kunna se effekten och resultatet av den investering man gör. För att detta skulle ske hos Softronic var Therés noga med att konsultchefernas chefer visade intresse för utbildningen och själva uppmanade sin personal att genomföra utbildning trots den minskade debiteringen och tid från verksamheten. En viktig investering att ta för att kunna utvecklas som organisation menar Therés.

En annan viktigt del när man investerar flera dagar i tid för en konsultchef är också de gemensamma spelreglerna för deltagarna.

”På kursens första dag satte vi regler om att man inte springer i väg och kollar mobilen till exempel. Man måste vara fokuserad och känna att det är okej att inte debitera under tiden man är på utbildning” berättar Therés.

Intervjuer med samtliga deltagare

En annan avgörande del i uppföljningen av utbildningen för Softronic är de uppföljningsintervjuer Therés genomfört med de personer som genomgått ledarskapsutbildningen.

”Det är viktigt att kvalitetssäkra innehållet och att deltagarna känner sig nöjda och sedda och att de får det de behöver med tanke på investerad tid och pengar. Det jag märkt är att många har blivit säkrare i sitt ledarskap och fått en personlig utveckling av kursen. Alla jag pratat med har varit jättenöjda med utbildningen” säger Therés.

Från utbildningen har också ett internt närverk skapats där utbyte av erfarenheter och metoder kan diskuteras med likasinnade. Detta var också en viktig del som mål med utbildningen, att skapa en gemensam grund för alla som arbetar med liknande saker och kunna hitta liknande intressen, frågor och utmaningar bland konsultcheferna.

”Förut har vi skickat personer på öppna, schemalagda ledarskapskurser, men där har det inte varit lika uppskattat när folk arbetar på olika ställen eller i olika roller. Med det här upplägget har man träffat folk som är i samma situation på samma företag och erfarenheterna och diskussionerna har varit väldigt givande och skapat en fin gemenskap i gruppen” berättar Therés.

Det bästa med detta skräddarsydda upplägg har enligt Therés varit den egna anpassningen av innehållet och upplägget efter Softronics behov och önskemål. En viktig del att tänka på för att få ut maximalt av den investering man gör. En lyhörd utbildningspartner som förstår och har erfarenhet av liknande situationer och utbildning gör det enkelt att ta fram ett bra innehåll och Therés skulle rekommendera flera att göra liknande upplägg för att få ut mesta möjliga av investeringen.  

”Utbildningen har överträffat våra förväntningar och vi hoppas nu på att få köra igång med omgång fyra inom kort” avslutar Therés med ett leende.

Therés bästa tips för en lyckad utbildningsinvestering:

  • Hitta rätt instruktör och partner för dig. Var tydlig med syftet och målet och stäm av med den tänkta instruktören så att ni är på samma nivå.
  • Se till att rätt förutsättningar finns. Förankra värdet och syftet internt och framför allt med cheferna till de som ska delta.
  • Förbered deltagarna. Se till att deltagarna avsätter tid, det är viktigt att kunna vara fokuserad. Det är okej att stänga av mobilen!
  • Intervjua deltagarna efter avslutad utbildning. Det gör att de känner sig sedda och det blir viktigt för dem att kunna ge återkoppling och feedback om innehållet och vad de lärt sig.