Iteration – Skapa förtroende och uppdrag

Nebojsa Rasovic är VD för IT-företaget Iteration, där specialiteten är att erbjuda en bred kompetens och att förstå användarens behov. Nebojsa såg en utvecklingsmöjlighet i företaget, en möjlighet som skulle få konsulterna från Iteration att vara steget före både kund och konkurrenter. Utifrån detta anordnades en utbildning inom Affärsmannaskap.

”Den största skillnaden efter kursen är medvetenheten”

Beslutet om insatsen tog Nebojsa när han var ute hos kund och såg att det fanns ett behov hos konsulterna men även hos kunden, att skapa ett förtroende och en relation. Detta för att vidare kunna skapa fler uppdrag genom att identifiera kundernas behov. Kursen bidrog till att konsulterna fick en medvetenhet om vikten i att förstå kundens förväntningar, samt möjligheten till att erbjuda rådgivning utöver den tekniska kompetensen.

- Den största skillnaden efter kursen är medvetenheten hos konsulterna. Balansen mellan att leverera och att vara social är inte något som är självklart för alla. Ett frö är sått som vi arbetar vidare med, att ändra ett beteende går inte på en dag. Idag arbetar vi med en struktur som innefattar att avsätta en halvtimme varje vecka för att stämma av om allting fortlöper med kunden, säger Nebojsa Rasovic.

”Hade redan utbildning i tankarna”

Nebojsa hade redan utbildning i tankarna när Addskills Cornerstone kom in i bilden, men var orolig över att inte alla deltagarna skulle finna kursen engagerande. Addskills Cornerstone anpassade därför kursen genom att intervjua konsulter från Iteration innan kursstart och kartlägga behovet för att skapa rätt målbild.

- Jag var orolig att inte alla skulle vara engagerade på grund av den mjuka inriktningen på kursen, men alla deltog och var positiva. Det väcktes ett intresse att börja tänka i rätt banor.

- Vi började med att intervjua deltagarna och ledningen, och utifrån det skräddarsydde vi innehållet så att det blev helt anpassat för Iterations förutsättningar. Extra kul var att Iterations mest seniora och erfarna konsulter var starkt engagerade under utbildningen, vilket gav mycket positiv energi i övriga gruppen, säger kursledare Peter Kjellström.

Nästa steg

Då både Nebojsa och konsulterna på Iteration deltog i kursen har de gemensamt kunna följa upp kursmålen genom att diskutera och stämma av ämnet regelbundet.  Efter kursen upptäcktes även en ny utbildningsmöjlighet för framtiden. Iteration har förhoppning om att genomföra ytterligare en kurs, men denna gång med fokus på att sälja utan att sälja.