CAG Arete AB - Utbildningsresa till Vilnius

CAG Arete AB och Addskills har tillsammans anordnat en utbildningsresa till Vilnius. Utbildningen hölls för 20 seniora Microsoftkonsulter i Cloud Computing och applikationsutveckling i Microsoft Windows Azure. Vi har pratat med Mats Ågren, konsultchef på CAG, om hur de upplevde utbildningen.

Berätta lite om CAG och vad ni gör?
CAG är ett svenskt IT-konsultföretag med hög kompetens och kvalitet som tar helhetsansvar för IT-projekt och levererar specialister. Ett av våra fokusområden är systemutveckling på Microsoftplattformen.

CAG har drygt 200 medarbetare med kontor i Stockholm och Västerås. Vi utmärker oss genom att vi har väldigt erfarna och vassa konsulter. Företaget ägs till 75 % av de anställda och huvudkontoret finns vid Kungsbroplan i centrala Stockholm.

Varför sökte ni utbildning?
CAG vill alltid ligga i framkant när det gäller nya områden för att på så sätt kunna hjälpa våra kunder på bästa sätt. Vi satsar mycket på kompetensutveckling för vår personal, både individuellt och som i detta fall, med gemensamma utbildningsinsatser inom nya spännande områden, det är en strategi vi har.

Vilka behov hade ni?
Cloud Computing eller molnet är ett hett område för många svenska företag och organisationer. Microsofts lösning Windows Azure är en flexibel plattform för företagens applikationer i molnet som CAG arbetar med. Vi vill som sagt ligga i framkant när det gäller nya områden och ville därför utbilda oss mer inom området. Det känns bra att vi kan erbjuda våra kunder kompetens inom detta spännande tillväxtområde och hjälpa dem på deras resa mot molnet.

Varför valde ni att åka till Vilnius?
Ibland kör vi utbildningar på hemmaplan men när det gäller den här typen av längre kurs tycker vi att det är positivt att lägga den på annan ort. Vi har tidigare genomfört utbildningar i bl.a. Berlin och Dublin. Vilnius är en trevlig stad som dessutom ligger väldigt bra till. Jag tror vi var på plats i kurslokalen inom två timmar efter att vi lyft från Arlanda.

Fanns det någon anledning till att ni valde att ha kursen under en helg?
De som deltog på utbildningen är alla seniora konsulter som har viktiga konsultuppdrag hos våra kunder. De har ofta fullt upp och har svårt att ta sig tid för utbildning. Därför valde vi att köra utbildningen fredag till söndag, det fungerar bra. Inte minst när vi åker iväg så här och verkligen hinner umgås och göra trevliga saker tillsammans även på kvällarna efter kursdagens slut, det är väldigt värdefullt. Det är även bra att hinna reflektera och diskutera det man gått igenom under dagen över en trevlig middag.

Hur levererade Addskills utbildningen till er?
Vi planerade utbildningen tillsammans med Addskills. Vi presenterade våra önskemål och hade sedan en fortsatt dialog och omfattande detaljplanering med Addskills för att skräddarsy utbildningen och för att få rätt nivå och inriktning på den. Kursledaren Robert Folkesson är mycket kunnig och erfaren, och dessutom både pedagogisk och trevlig. Han var bra på att dela med sig av sina praktiska erfarenheter och var väldigt uppskattad av alla våra kursdeltagare.