Atea - ”Utbildning ger inte bara förmågan att lösa uppgifterna utan självförtroende att tänka längre”

Mattias Kjörk på Atea arbetar inte bara för att höja kompetensen hos sina konsulter. Även kunderna behöver gå utbildning och lära sig Sharepoint för att kunna få ut maximalt av de system de köpt. Här berättar Mattias som är konsultchef inom Information Management på Atea om hur man går till väga.

Mattias Kjörk arbetar sedan ett och ett halvt år på Atea. Han är konsultchef på Information Management och har framför allt att göra med teknik anknuten till Microsoft, exempelvis SharePoint. Han arbetar tillsammans med tjugo konsulter placerade runt om i hela Sverige. Mattias är från början systemvetare och har arbetat fjorton år i konsultbranschen innan han kom till Atea.

– Atea är lite speciellt att arbeta på eftersom vi kan leverera allt från både hårdvara, licenser, till systemutvecklingslösningar. Det gör att vi kan ta på oss stora projekt som få andra orkar med och också att vi normalt sett arbetar i projekt och sällan som resurskonsulter, säger Mattias Kjörk.

– Det som efterfrågas mest just nu är naturligtvis SharePoint-expertis. För Atea är det viktigt att både attrahera SharePoint-konsulter men också att vidareutbilda dem som redan finns i företaget. Där kommer Addskills in med sitt utbildningskunnande. De hittar snabbt de kompetenta lärare som vi behöver.

– De hjälpte oss när vi förra året fick ett stort uppdrag från en av våra kunder. De ville på kort tid komma ur sina gamla system. Då krävdes leverans av flera av Ateas verksamhetsområden. När det gällde systemutvecklingen var det fokus på SharePoint-lösningar och den nya plattformen SharePoint 2010. Addskills hjälpte oss att med kort varsel hitta lärare som kunde hålla utbildning under fyra dagar över en helg. Eftersom kompetensen bland kursdeltagarna var lite olika fick vi anpassa oss efter det. Vi började med ett allmänt forum på SharePoint 2010 och sedan fördjupning i tre dagar på tekniken. Resultatet blev väldigt bra och stärkte det fortsatta samarbetet. Efter detta har Addskills hjälpt Atea att leverera redaktörsutbildningar på SharePoint mot vår kund.

– Uppdraget på ca 10 000 timmar har verkligen fått oss på Atea att leva upp till våra kärnvärden som ”Laget före jaget”, ”Vi tar personligt ansvar” och ”Vi brinner för det vi gör”. Idag är vi en strategisk partner till kunden och inte bara någon som sköter deras infrastruktur. Samarbetet med Addskills har en viktig del i detta för att ligga i framkant på tekniken. Det har varit mycket flexibelt med ett givande och tagande som levererat mervärde till kunden.

– Men vi har också fått hjälp av Addskills när det gäller Microsofts partnerprogram. Vi ville uppgradera oss till Guldpartner inom Content Managment och Portals & Collaboration och då gällde det att höja nivån på flera konsulter så att vi genomgående fick guldstatus. Sådan status är ju viktig att ha för att bredda kompetensen så att vi får fler experter att sätta in i projekten. Men det är också viktigt när vi träffar kunder för att övertyga om att vi kan klara komplicerade uppdrag. Jag brukar tänka att har vi bara rätt folk på plats vinner vi affären. Addskills nära kontakt och kunnande om Microsoft varit mycket värdefullt då de kunnat hjälpa oss att hitta rätt och nå certifieringarna.

Nästa steg för Mattias Kjörk är att utbilda personalen på TFS eller Team Foundation Server. Det är egentligen ett stort projekthanteringsverktyg som är mycket värdefullt att stödja sig på vid hantering av stora projekt. Tio konsulter är ännu så länge utbildade på TFS och det lär bli fler. Det har varit en stor investering för Atea men väldigt nyttig.

– Idag kan vi också visa upp väldigt många kunder inom SharePoint 2010. Jag tror inte att det är så många, om ens någon, som kan visa upp fler i denna storlek.

– Utbildning är definitivt vägen framåt. Det ger inte bara förmågan att lösa uppgifterna utan självförtroende att tänka längre, avslutar Mattias.