Garanti

Vi vill att du som kund ska känna dig nöjd med oss och leveransen av våra tjänster.

  • Kvalitetsgaranti Vår kvalitetsgaranti ger dig som kursdeltagare en ny plats i schemalagd utbildning eller kursavgiften tillbaka om du inte skulle bli nöjd med kvaliteten på din utbildning hos oss. En förutsättning för att kvalitetsgarantin ska gälla är att du före utbildningens start fyller i den förkunskapsenkät vi skickar till dig samt att du fyller i en kursutvärdering inom 30 dagar efter utbildningens slut.
  • Resultatgaranti Om du, efter att ha deltagit i en schemalagd certifieringsförberedande Microsoftkurs hos oss, skulle misslyckas med tillhörande certifieringstest erbjuder vi dig att gå om samma kurs en gång utan extra kostnad. Gäller i mån av plats under förutsättning att kursen fortfarande finns i vårt schemalagda utbud.
  • Startgaranti Startgaranti garanterar att en kurs du bokat, och som skriftligen bekräftats, aldrig stängs på grund av för få bokade deltagare. Vi ser detta som en del i att vara en kvalitetsledande utbildningsleverantör. Mer om Startgaranti
  • Genomförandegaranti Addskills garanterar att utbildningen genomförs med annonserat kursinnehåll. Aktuella kursbeskrivningar och kursdatum för schemalagda kurser finns alltid på www.addskills.se/schema. Vi förbehåller oss rätten att ställa in planerade utbildningar och att ändra kursdatum. Om detta sker meddelas deltagare i så god tid som möjligt.