Garanti

Vi vill att du som kund ska känna dig nöjd med oss och leveransen av våra tjänster.

  • Kvalitetsgaranti Vår kvalitetsgaranti ger dig som kursdeltagare en ny plats i schemalagd utbildning om du inte skulle bli nöjd med kvaliteten på din utbildning hos oss. En förutsättning för att kvalitetsgarantin ska gälla är att du före utbildningens start fyller i den förkunskapsenkät vi skickar till dig samt att du fyller i en kursutvärdering inom 30 dagar efter utbildningens slut.
  • Resultatgaranti Om du, efter att ha deltagit i en schemalagd certifieringsförberedande Microsoftkurs hos oss, skulle misslyckas med tillhörande certifieringstest erbjuder vi dig att gå om samma kurs en gång utan extra kostnad. Gäller i mån av plats under förutsättning att kursen fortfarande finns i vårt schemalagda utbud.
  • Startgaranti Startgaranti garanterar att en kurs du bokat, och som skriftligen bekräftats, aldrig stängs på grund av för få bokade deltagare. Vi ser detta som en del i att vara en kvalitetsledande utbildningsleverantör. Mer om Startgaranti
  • Genomförandegaranti Addskills garanterar att utbildningen genomförs med annonserat kursinnehåll. Aktuella kursbeskrivningar och kursdatum för schemalagda kurser finns alltid på www.addskills.se/utbildningar. Vi förbehåller oss rätten att ställa in planerade utbildningar och att ändra kursdatum. Om detta sker meddelas deltagare i så god tid som möjligt.