Word: Trassla dig ut ur spårade ändringar

Spåra ändringar är verktyget som hjälper dig att hålla rätt på vem som skrivit eller tyckt vad i ett Word dokument. Om många personer lämnat synpunkter behöver du hitta de smarta inställningarna och åtgärderna du kan utföra för att på ett överskådligt skapa dig en bild över vad som ska accepteras och ignoreras. Detta whitepaper är inriktat på funktioner som finns i Word.

Microsoft Office ändringar

Lär dig hur du kan ändra hur markeringar visas, hur du kan visa markeringar i pratbubblor eller visa endast vissa författares ändringar och mycket mer i Joachim Clasbergs nya artikel om Microsoft Word.

Addskills Online e-learning

Lär dig Word online!

Utbilda dig med Addskills Online e-learning.