Windows Server: (filmade webinar) - Vad är Docker?

I ett utvecklingsteam som består av ett antal medlemmar, kan det vara svårt att få till gemensam utvecklingsmiljö, Docker:s teknik råder bot på detta. Hela miljön skapas i container, denna distribueras enkelt via privat eller publikt förråd. Samma container kan distribueras till testanvändare, för att sedan efter godkänt test, skickas antingen till lokal server eller till publik molntjänst.

Docker