Utbildningsstrategi: Så kan effekten, ROI, mätas vid en utbildningsinsats

Få investeringar görs idag utan någon form av investeringskalkylering. Länge har utbildning varit ett av få undantag från detta eftersom det saknats ett enkelt och standardiserat sätt att räkna på en investering i kompetensutveckling.

I samarbete med Högskolan i Gävle har Addskills genomfört en studie i hur effekten av kompetensutveckling inom IT kan mätas. Studien har gett oss verktygen att mäta ROI (Return on investment) och även att beräkna återbetalningstiden (pay-back) på ett trovärdigt sätt.