Utbildningsstrategi: Låt utbildningsformen följa era behov

För att säkerställa att kunskapen inom organisationen motsvarar behoven och att arbetsuppgifterna utförs på ett effektivt och enhetligt sätt är en utbildningsinsats ofta den bästa vägen att gå. Beroende av organisationens storlek och bakgrunden till de nya kompetensbehoven, till exempel nyrekrytering, ändrade arbetsuppgifter eller programuppdateringar, finns olika lösningar som ser till att kunskapsbehovet möts.