Utbildningsstrategi: Blended, den nya standarden

I den här artikeln får du läsa om olika utbildningsmetoder och hur du väljer en metod som ger en framgångsrik utbildning. Ellen Schuurink, som arbetar på ITpreneurs, går igenom de som hon anser vara de fyra bästa utbildningsmetoderna och ställer dessa mot varandra. Du får med andra ord en tydlig beskrivning av vilka för- och nackdelar som finns med de olika metoderna.