SQL Server: Experterna om varför du behöver SQL Server

”Microsoft SQL Server är en otroligt bred produkt med väldigt mycket funktionalitet som ingår, inom till exempel Business Intelligence och integration. I SQL kan man arbeta med allt från gigantiska projekt och lösningar till mindre komponenter i väldigt olika branscher.” – Per Hammar, kursledare i SQL Server.

Addskills SQL-experter avslöjar sina favoritfunktioner i SQL Server och berättar varför det är viktigt att utbilda sig.