SQL Server: Databasgurun Itzik Ben-Gan om SQL Server

I den här artikeln svarar databas- och SQL-servergurun Itzik Ben-Gan på frågor gällande vilka problem som kan uppstå i organisationer som arbetar med SQL. Du får även direkta tips på vad du bör sikta på att lära dig inom SQL och svar på frågan om hur molnet kan komma att påverka traditionella databaser i framtiden.