Scrum: Så fungerar Scrum i praktiken

Scrum sägs vara en enkel metod för att hantera komplexa projekt. Det stämmer väldigt bra. Grunderna i Scrum är enkla att beskriva och enkla att förstå. Svårigheten är kanske att veta hur man ska använda den i ett verkligt projekt. Hur använder man Scrum i en organisation som annars kanske jobbar enligt vattenfallsmetoden? Hur anpassar man sig till en organisation som har en fungerande releasehantering enligt t.ex. ITIL?