Seminarium: Agila metoder är mer än bara projekt

1 - Vad är agila metoder? (8.49)

2 - Leanfilosofi, vad bygger den på?
Kanban, hur används det i projekt? (18.06)

3 - Tidsplanering i projekt
Scrum som ett ramverk (17.53)

4 - Projektmetodiken, Vad är de kortsiktiga och långsiktiga syftena projektet ska uppnå? (11.49)

5 - Vilka roller behövs i agila projekt? (19.32)