Projektledning: SPIRA Projektförmåga

Varje år gör Baseline nationella projektmognadsmätningar i Sverige som redovisas branschvis. Denna rapport visar ett exempel på hur ett fiktivt företag, SPIRA, med hjälp av SPI - Svenskt Projektindex har kunnat mäta effektiviteten i projektverksamheten och hur de kunnat identifiera nuläget för företaget med en enkätundersökning.

Kurser inom Business Skills

Är du intresserad av projektledning?