Projektledning: SPI - Svenskt Projektindex

SPI -­ Svenskt Projektindex™ är ett mätetal som anger förmågan att genomföra projekt. Det baseras på en projektmognadsanalys som till sin struktur är anpassad till den nya ISO-­standarden för projektledning ISO 21 500 och de internationellt mest kända analysmodellerna OPM3 från amerikanska PMI (Project Management Institute) och P3M3 från brittiska Cabinet Office. Baseline Management gör årligen nationella projektmognadsmätningar i Sverige, som redovisas branschvis.

Kurser inom Business Skills

Är du intresserad av projektledning?