Projektledning: Säkra projektkvalitet – stora ekonomiska vinster finns att hämta!

Den erfarne projektledaren har gott om verktyg för att driva ett projekt. Men hur når man projektmålet när kartan inte stämmer med verkligheten? Hur får jag mitt projekt att följa planen? Hur gör jag när det kommer ständiga ändringar? Hur får jag min styrgrupp att förstå vilka förutsättningar jag behöver? För att undvika fallgroparna på väg mot ett uppnått projektmål behöver den erfarne projektledaren jobba intensivt med såväl projektkvalitet som kommunikation.

När det gäller utbildningsbehov är det stor skillnad mellan nybakade projektledare och mer rutinerade. Den nyutnämnde projektledaren efterfrågar som regel – med rätta – en verktygslåda som han eller hon kan använda för att komma igång med projektledningsjobbet. Den mer erfarne projektledaren vill veta vad han eller hon ska göra när kartan inte stämmer med verkligheten.

Gott om verktyg för bättre projektkvalitet - använd dem!

Projektkvalitet kan definieras som förmågan att leverera såväl projektets resultat som lärdomar från projektet inom givna ramar gällande tid och resurser. Grundläggande för alla kvalitetsprojekt inom IT är att vara helt överens om projektets omfattning, och vilken systemstorlek denna funktionalitet motsvarar. Studier visar att detta ofta inte är fallet i IT-branschen, vilket leder till kostsamma omkonstruktioner sent i processen. Verktyg för att undvika detta finns, till exempel metoder för beräkning av systemstorlek, framtagande av kravspecifikation och för projektrevision. Dessa och andra kvalitetsåtgärder bör genomföras både innan och under projektets gång, och med fördel dokumenteras i en kvalitetsplan.

Flera av de verktyg som finns för att säkra projektkvaliteten bygger också på en förbättrad kommunikation, mellan projekt och användare, mellan projekt och beställare, mellan projekt och styrgrupp. För att öka kommunikationen kring de viktiga kvalitetsfrågorna bör projektledaren behärska det interaktiva mötet, där mötet mellan människor skapar förståelse, utvärderar förslag och identifierar fler idéer.

Kommunikation för konstruktiva resultat

Förändringsprocesser, vare sig de innehåller IT eller inte, innebär omfattande arbete. För att de som omfattas av en förändringsprocess skall uppfatta kvalitet och medverka till ett konstruktivt resultat krävs mycket kommunikation. För förändringsledaren, ofta en projektledare, gäller det att förstå hur människor och organisation fungerar. Återigen är målgruppsanpassad kommunikation och pedagogiska möten mellan projektets intressenter viktig kompetens för projektledare idag och i framtiden.

Utbildning för bättre kvalitet och kommunikation i projekt

I Addskills kurs Kvalitet och kommunikation i projekt, A713, jobbar vi praktiskt med kvalitetsverktyg och kommunikation som metod för att säkra kvaliteten i projekt. Kursen är en påbyggnadsutbildning för dig som gått grundutbildning i projektledning och vill bygga på med mer kompetens inom kvalitet och kommunikation.

Kurser inom Business Skills

Är du intresserad av projektledning?