Projektledning: Projektledarens bästa verktyg - påverka med kommunikation

Var tydlig, lär känna dina gruppdeltagare och var inte rädd för att upprepa dig. Det säger Barbro Ögren, kursledare i projektledning hos Addskills.

Att driva it-utvecklingsprojekt ställer stora krav på projektledaren. För att dagens lättrörliga och flexibla metoder ska flyta krävs en tydlig kommunikationsidé.

– Projektledning handlar om att påverka. Och det gör du med hjälp av kommunikation, säger Barbro Ögren, beteendevetare med erfarenhet som chef och projektledare inom it-branschen. Sedan ett par år tillbaka undervisar hon i projektledning. 

– Jag sökte mig medvetet till att börja jobba med utbildning. Jag har länge arbetat med förändringsprojekt och tycker om rollen som pedagog.

Kurser inom Business Skills

Är du intresserad av projektledning?