Seminarium: Förhandla framgångsrikt - För bättre resultat, bättre relationer och färre konflikter

1 - Vad är förhandling? (5.25)

2 - Grundmönster i en förhandling (14.09)

3 - Förhandlingsteknik i verkligheten (4.28)

4 - Målsättning och förhandlingsprocessen (10.09)

5 - Förhandlingstekniker, Sätta upp en förhandlingsplan (19.32)

6 - Moral och etik i förhandling, Vanliga konfliktilösningar (12.04)