Projektledning: Dra nytta av agila metoder i projektarbete

Vad innebär agil projektledning? Det råder idag stor förvirring kring populära begrepp som Lean, Agil, Scrum och Kanban och hur de förhåller sig till traditionellt tidsplanerade projekt och projektledning.

I den här skriften försöker författaren, Bo Tonnquist bringa klarhet i vad agila metoder innebär och hur de bäst kommer till nytta i projektarbete.

Agil projektledning

Kurser inom Business Skills

Är du intresserad av projektledning?