Projektledning: Bli en bättre projektledare

Varför lyckas vissa bättre än andra som projektledare? Det är en fråga om kunskap och kompetens!

Projekt är en grundläggande arbetsform som alla egentligen använder. Att driva ett projekt innebär att ta sig an en uppgift och uppnå ett planerat resultat inom bestämda tidsramar. Men det är stor skillnad på ett professionellt genomfört projekt och ett som genomförs utan rätt kunskap och kompetens.

Framgångsrika projektledare använder beprövade och verkningsfulla metoder som vi lär ut på våra kurser. Vi har också kurser för projektmedarbetare och fördjupningskurser för erfarna projektledare. För de som vill certifiera sig enligt PMI eller Ipma erbjuder vi ett program med personligt stöd. I samarbete med oss kan ni utveckla hela organisationens projektmognad.

Addskills kurser inom projektledning

Våra kurser innehåller både teori, diskussioner och praktiska övningar som gör att du steg för steg blir insatt i hur metoder och verktyg fungerar och ska tillämpas. Du lär dig metoderna på ett sätt som direkt går att ta med till ditt vardagsarbete. Redan dagen efter kursen är du en bättre projektledare eller projektmedarbetare.

Kurserna behandlar projekt och projektledning ur ett allmängiltigt perspektiv med kontinuerliga referenser till de speciella förutsättningar som IT-projekt har. Kursen Projektledning i IT-projekt genomförs i samarbete med Baseline Management AB vars Senior Partners har skrivit oberoende och prisbelönt kurslitteratur inom området, till exempel Projektledning (Bonnier Utbildning) av Bo Tonnquist och Förändringsledare (Studentlitteratur) av Nils Lindell. Kursen Projektledning i IT-projekt är IPMA-registrerad.

På våra kurser får du bland annat lära dig:

  • Projektarbetets struktur – faser, beslutspunkter, milstolpar, roller, ansvar, mål och syfte.
  • Metoder för planering, styrning, uppföljning och avslutning av projekt.
  • Att tillämpa analyser och planeringsverktyg – WBS, Nätplan, Gantt-schema, riskhantering mm.
  • Metoder för bra kommunikation - intressentanalys, informationsplan, förhandling mm.
  • Vad som krävs och förväntas av projektmedarbetare.
  • Personlig utveckling i projektledarrollen.

Denna artikel är skriven av Nils Lindell, kursledare och konsult på Baseline Management AB. Nils utvecklar och håller utbildningar inom projektledning, förändringsledning, förhandling och marknadsföring. Han har mångårig erfarenhet av internationella projekt och är även författare av läroböcker och managementartiklar.

Kurser inom Business Skills

Är du intresserad av projektledning?